A józsefvárosi roma stratégia társadalmi véleményezésének összefoglalója

Utolsó frissítés:

A józsefvárosi roma stratégia társadalmi véleményezésének összefoglalója

Józsefvárosban él az ország második legnagyobb számú roma közössége, ezért a Józsefvárosi Önkormányzat szükségesnek tartja, hogy külön koncepció keretében is meghatározzuk a kerület roma lakosságának lehetőségeit segítő lépéseket, városfejlesztési politikákat. A stratégia elkészítésének folyamatáról itt olvashat. Az önkormányzat a józsefvárosi roma stratégiát 2023 szeptemberében bocsátotta társadalmi véleményezésre.

A társadalmi véleményezés és döntéshozás folyamata

A roma stratégia társadalmi véleményezésére négyféle módon került sor:

 • a roma stratégiát megjelenítettük az önkormányzat honlapján és egyéb online felületein, így az érintettek és a szakértők előre megismerhették és írásban tudták elküldeni véleményüket
 • szeptember 19-én zártkörű szakmai fórumot tartottunk, ahol a meghívott civil szervezetek képviselői fejtették ki a meglátásaikat, véleményüket a stratégiáról
 • október 3-án nyilvános fórumot tartottunk, ahol civil szervezetek képviselői és helyi lakosok fejtették ki a véleményüket
 • a Józsefvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. november 9-én tárgyalta a stratégiát, amelynek jegyzőkönyve itt elérhető >>>

A lakossági és szakmai egyeztetések során beérkezett javaslatok táblázatos összefoglalása itt található >>>

A társadalmi véleményezés során beérkezett vélemények összefoglalója

A társadalmi véleményezés során 2023. szeptember 11. és október 8. között vártuk az írásos visszajelzéseket az Önkormányzat honlapján közzétett tervezettel kapcsolatban. A tervezetet külön is megküldtük roma és pro-roma szakmai, civil és érdekképviseleti szervezetek részére.

A fent említett időszakban sor került egy civil szervezetek számára rendezett szakmai fórumra, valamint egy lakossági fórumra, amely mindenki számára nyitott volt. Ezen a két rendezvényen több fontos szóbeli észrevétel is elhangzott, amelyeket beépítettünk a programba.

A hozzászóló szakmai-civil szervezetek összességében örömmel fogadták a program létrejöttét és a beérkezett vélemények szerint módosítottuk és egészítettük ki a kész programot. Ugyanakkor volt olyan álláspont is, amely elvetette a programot, mivel a tartalmát kevésnek tartotta, a létrehozandó roma intézményt illetően pedig azt javasolta, hogy az önkormányzat finanszírozásában úgy jöjjön létre, hogy nem az önkormányzat, hanem roma civil szervezetek tulajdonába kerül.

Az írásban beérkezett vélemények és a fórumon elhangzott vélemények között voltak közös pontok. A szóban elhangzott véleményeket feljegyzetük, megfontoltuk és a túlnyomó többségét beépítettük őket valamilyen formában a programba.

Szakmai civil fórum, 2023. szeptember 19.

Az alábbi szervezetek vettek részt a találkozón: Integrom – Nagyvállalati Munkalehetőség Romáknak, Egalipe – Hálózat a romák egyenlőségéért, Artemisszió Alapítvány, Polgár Alapítvány az esélyekért, Roma Parlament, Phiren Amenca, Romai Női Hálózat, Momentum Mozgalom, Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, Roma Civil Monitoring

Írásban az alábbi szervezetek küldtek be véleményt:

 • Új Start Alapítvány
 • Civil Kollégium Alapítvány (CKA)
 • Láthatatlan Tanoda
 • Roma Oktatási Alap - Roma Education Fund

Ezeken kívül három írásos lakossági vélemény is érkezett.

Írásban a következő témákhoz érkezetek javaslatok:

 • Játéktár létrehozása. Erre korábban is volt már kezdeményezés, ezt most újragondolva bekerült játékkölcsönző szolgáltatásként a programba.
 • Együttműködés a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési házzal. A programban számos célkitűzés szerepel, amelyek egybeesnek a Romano Kher törekvéseivel, szakmai tervével, így ezek velük együttműködve is megvalósulhatnak. Ugyanakkor fontos, hogy Budapest azon kerületében, ahol a legnagyobb számú roma lakosság él, mindenképp legyenek autonóm intézmények, amelyek a roma kultúráért, közművelődésért hivatottak létrejönni.
 • Könnyebb érthetőség. Azon megjegyzések, amelyek a szöveg olvashatóságát is taglalják, kifejezetten fontosak, törekedtünk arra, a vélemények átvezetésével egyidőben, hogy könnyebben olvasható anyagot kapjunk.
 • Legyenek több pedagógiai asszisztens, ukrán mentor és szülői közösségszervező, a kerületi oktatási intézményeknek. Ez az oktatás témájához kapcsolódó hozzászólás a CKA-tól érkezett. Az Önkormányzatnak fenntartóként csak – a szociális ágazathoz tartozó – bölcsődékre, valamint a közoktatás, köznevelés intézményrendszerének részeként működő óvodákra van ráhatása. A Józsefvárosi Óvodákban a kötelező pedagógiai asszisztensi státuszokon felül 7 önként vállalt státuszt is finanszírozunk jelenleg. Emellett 14 további, nevelést segítő szakember (óvodatitkár és dajka) státuszát fedezzük jelenleg önként vállaltan, valamint 4 önként vállalt gyógypedagógust, 1 gyógypedagógiai asszisztenst, 11 önként vállalt fejlesztőpedagógust, 1 önként vállalt óvodapszichológust, 1 önként vállalt logopédust alkalmaznak jelenleg az óvodák. A neveléshez kapcsolódó feladatok ellátására foglalkoztatott alkalmazottak 30%-a az önkormányzat mint fenntartó által önként vállalt státuszban látja el a feladatát. Az önkormányzat elkötelezett további új státuszokat is biztosítani anyagi lehetőségeihez, valamint a gyerekek igényeihez mérten.
 • Közösségfejlesztés az óvodás korú gyerekek szülei számára. Ezzel egyetértünk, erre a Közösségi Részvételi Iroda tesz vállalást.
 • A Balogh Lajos „Paci” nevét viselő ösztöndíj kibővítése tanulmányi-kiválósági kategóriával. A program erre a javaslatra reflektálva vállalja az ösztöndíj bővítését, valamint kiszélesítését a sport területére is.

A fórumon több meghívott szervezet is képviseltette magát, akiktől az alábbi általános jellegű megjegyzések érkeztek:

 • Egészségügyi fejezet hiánya
 • Intézkedési terv hiánya
 • Párhuzamos intézmények létrehozása
 • A politikai képviselet biztosítása

Az egészségügyi fejezet hiánya több hozzászólásban is visszatért. A roma nők egészségügyi helyzete fontos téma lett a programban. Az új fejezetben a menstruációs szegénységgel kapcsolatos kérdésekre is kitérünk, megoldási javaslatként kínáljuk azt, hogy az eddig meglévő egy egészségügyi betétautomata helyett legyen több ilyen az önkormányzat intézményeiben. A szűrőprogramok népszerűsítését is kiemelten fontosnak tartjuk, ebben közvetítő szerepet vállal az önkormányzat. Jelenleg is zajlik egy vizsgálat, amely a háziorvosok és rendelőintézeti szakorvosok prevenciós tevékenységének, az egészségügyhöz való hozzáférés javításának az ösztönzésére irányuló önkormányzati program elindítását célozza. A szakemberek hiányára, mint szintén felmerült nehézségre konkrét választ nem tudtunk adni, mivel ez egy állami szintű strukturális probléma; az önkormányzat erre azt a választ tudja adni, hogy a már jelenleg is futó roma gyakornoki programot kiterjeszti a Józsefvárosi Egészségügyi Központra is.

Az évente megújítandó intézkedési terv hiánya jogosan merült fel, kifejezett célunk volt azonban, hogy a társadalmi véleményezés után készüljön ez el, annak érdekében, hogy a lakosság által megfogalmazott igények be tudjanak kerülni a programba. A frissített dokumentumban ez is és a korábban kimaradt egészségügyi fejezet is megtalálható.

A párhuzamos intézményekre vonatkozó megjegyzés kapcsán a válaszunk kettős. Egyrészt, mint azt a program szövege most már hangsúlyosan is megjeleníti, természetesen nem szeretnénk „párhuzamos intézményeket” létrehozni. Másrészt világos az is, hogy a roma közösségeknek nagy igénye van agy igénye van olyan közösségi terekre, ahol a roma kultúra, vagy éppen a romákkal szembeni diszkrimináció kérdései a saját értelmezési keretükben jelenhet meg.

A politikai képviselettel kapcsolatban megfogalmazott felvetéssel kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy ez alapvetően nem tartozik bele az az hatáskörébe, ugyanis a jelenlegi önkormányzat nem adhat erre ígéretet, mivel a politikai képviseletről a csak a választópolgárok dönthetnek.

További fontos felvetés volt a romák munkaerőpiaci helyzetének javítására irányuló javaslatcsomag. Eszerint például a program vállalhatna a kerületi nagyvállalatokkal együttműködést az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében, hogy több roma fiatalt alkalmazzanak. Ezene felül a program azon fejezete, amely a munkaerőpiaci versenyképességet taglalja vállalást tesz arra, hogy az Önkormányzat készít egy chartát, amelyhez nagyobb kerületi vállalatok csatlakozhatnának.

A lakhatási területen tapasztalt diszkrimináció témája is több hozzászólásban felmerült. A roma emberek az albérletkeresésnél is diszkriminációval szembesülnek. Erre a Rév8 Zrt. által indított Lakásügynökség tud részleges megoldást nyújtani; erre a Lakhatási fejezetben térünk ki részletesebben.

Lakossági fórum 2023. október 3.

A lakossági fórumot a Kesztyűgyár Közösségi házban tartottuk nagy érdeklődés mellett. A fórum elején Pikó András polgármester köszöntötte a résztvevőket egy prezentációban össze lettek foglalva a program főbb elemei. A lakossági fórumon készült videófelvételt itt lehet utólag is megnézni >>>

A lakossági fórumon két résztvevő is említette a sport témáját, mint a program hiányzó elemét. Ezen felvetést megfontolva, javaslatot teszünk a Balogh Lajos Paci ösztöndíj ilyen jellegű kibővítésére. A beérkezett konkrét javaslatokra a civil pályázat tud a legjobb megoldás lenni, a gyerekek sporthoz való hozzáférését a Gyerekbarát Józsefváros koncepcióban taglaljuk.

Azzal a felvetéssel kapcsolatosan, hogy a program „nem foglalkozik azzal, hogy hogyan tudnak a romák gazdaságilag előrébb jutni” azt válaszoljuk, hogy a program „gazdasági előrelépés és foglalkoztatás” című fejezete kifejezetten ezen problémákra fókuszál és próbál rájuk lehetséges megoldásokat nyújtani.

Végül felmerült még a roma kerekasztal folytatása. Ennek fontosságát az önkormányzat is érzi és mindenképp folytatni kívánja a kerületben aktív roma civilekkel.

Ezentúl a következő módosítások kerültek még a szövegbe

 • alpolgármesteri javaslatra stratégiáról programra történő átnevezése az anyagnak
 • az antidiszkrimináció hangsúlyozása
 • annak erősítése, hogy a program nem csak a roma közösség felé nyitott

A program elfogadása

Az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 című programot 2023. november 23-án tárgyalja a józsefvárosi képviselő-testület. A végleges program és az előterjesztés itt található >>>

További információ: Közösségi Részvételi Iroda, reszvetel@jozsefvaros.hu +36 1/459-2139

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!