Átfogó roma programot indít a Józsefvárosi Önkormányzat

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Átfogó roma programot indít a Józsefvárosi Önkormányzat

Józsefváros képviselő-testülete novemberi ülésén elfogadta azt az átfogó roma programot, amely hét beavatkozási területen fogalmaz meg hosszú távú célokat a kerületben élő roma lakosság lehetőségeinek segítésére.

Kerületünkben él az ország második és a Főváros legnagyobb számú roma közössége, ezért szükségesnek tartjuk, hogy az Önkormányzat stratégiákkal, tervekkel összhangban, külön koncepció keretében is meghatározzuk a kerület roma lakosságának lehetőségeit segítő, kulturális reprezentációját támogató lépéseket, városfejlesztési politikákat. Az Önkormányzat célja, hogy Józsefváros egy olyan kerület legyen, ahol a lakosság minden tagja ugyanolyan esélyekkel indul az élet minden területén. E cél vezérelt bennünket, amikor megfogalmaztuk az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 koncepció és intézkedési tervet. Az egyes beavatkozási területeken meghatározott feladatok az Önkormányzat különböző szakpolitikai terveihez, elképzeléseihez kapcsolódnak, melyek megvalósítása során e program értelmében az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a roma lakosság bevonására és elérésére.

Az esélyegyenlőséget és társadalmi igazságosságot szakmailag támogató iroda létrehozása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal több esélyegyenlőségi területen is referenseket nevezett ki (roma, fogyatékosügyi, gyermekügyi, hajléktalanügyi). A hatékony és érdemi működéshez azonban szükség van egy olyan funkcionális hivatali szervezeti egységre, amely kiszámíthatóan, tervezett költségvetéssel működik, és horizontális koordinációs tevékenységet kifejtve össze tudja hangolni a különböző területek intézkedéseit, működését. Ennek érdekében a jövőben javasolt új hivatali szervezeti egység – röviden: esélyegyenlőségi iroda – létrehozása, mely iroda feladata, hogy a hátrányt elszenvedő társadalmi és lakossági csoportokat különböző eszközökkel segítse az Önkormányzat hivatali és intézményi rendszerében.

Nők esélyeinek megteremtése, fiatal nők és anyák kiemelt támogatása

A roma nők társadalmi helyzete jelentős hátrányokat tükröz politikai, gazdasági, szociális és kulturális szempontok alapján a többségi társadalom nőtagjaihoz és a roma férfiakhoz viszonyítva is. A romák esetében a többszörös diszkrimináció is tetten érhető, különösen a következő védett tulajdonságok tekintetében: női nemhez tartozás, egészségi állapot, vagyoni helyzet, fogyatékosság, családi állapot, életkor és bőrszín. A beavatkozási területek mindegyike érinti a nők társadalmi helyzetét, így kiemelt figyelmet fordítunk a bevonásukra, a speciális igényeikre, a férfiakétól eltérő problémáikra a lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, kultúra és oktatás vonatkozásában is.

Kultúra és közművelődés

Tekintettel Józsefváros jelentős roma népességére és hagyományaira, indokolt a más célokat szolgáló fővárosi mellett egy saját intézmény létrehozása. A fővárosi fenntartású Romano Kherrel 2023 tavasza óta történik szervezett együttműködés, ennek erősítésén az Önkormányzat továbbra is dolgozik. A kulturális és közművelődési szolgáltatásoknak és a közművelődés lehetőségeinek, tereinek a megteremtése, az alkotó- és előadóművészek, valamint szervezeteik támogatása, a kerületi romák kulturális örökségének védelme, és a józsefvárosi lakosság romákkal közös történetét is feltáró és bemutató munka és infrastruktúra intézményi hátterének megteremtése, továbbá a közel húszezres nagyságú kerületi roma lakosság körében a közösségi és társadalmi részvétel lehetőségeinek a megteremtése Önkormányzatunk egyik kiemelt közfeladata.

Gazdasági előrelépés és foglalkoztatás

Az Önkormányzat szolgáltatásai jelenleg főként a szociális, kulturális és antidiszkriminációs törekvéseikben tekintik kifejezett célcsoportnak a roma lakosságot. Ugyanakkor Önkormányzatunk törekszik arra, hogy legyenek roma munkavállalói; többek között jelenleg is fut a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program az Önkormányzatban és annak intézményeiben, valamint a Józsefvárosi Újságnál is. Az Önkormányzat célja, hogy bővítse a roma lakosság munkaerőpiaci esélyeinek növeléséhez szükséges készségek, képesítések elsajátításának a lehetőségeit.

Lakhatás

Az Önkormányzat lakhatási problémáival több stratégiai dokumentum is foglalkozik: a 2020-ban elfogadott Gazdasági Program, az évenként frissülő Lakásgazdálkodási terv és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program (JEP). A lakhatási körülmények javítása mellett az Önkormányzat továbbra is prioritásként kezeli a szegregáció csökkentését, felszámolását. Erre példa a Diószegi utcai komplex városrész-rehabilitációs terv is. A lakhatás humán oldalát érintő célok között kiemelten szerepel az ügyfélkapcsolatok javítása.

Oktatás

Bár az oktatás legtöbbet hangoztatott funkciója a munkaerő következő generációjának kinevelése, az Önkormányzat hisz abban, hogy amennyiben kizárólagosan erre a funkcióra koncentrál a rendszer, akkor az iskolából kikerült fiatalok tudása elveszíti versenyképességét. Nagyon fontos, hogy a különböző készségeket, kritikai gondolkodást, a folyamatos tanulás és adaptáció képességét sajátítsák el a diákok az oktatási intézményekben, ezzel segítve őket a sikeres és boldog életük megalapozásában és a társadalmi mobilitásban. A program röviden ismerteti az elmúlt három évben a Befogadó óvodák program során megtett lépéseket s az elért eredményeket a deszegregáció, az integráció és az inklúzió terén, valamint az ezek megerősítésére, konszolidálására, folytatására vonatkozó terveket.

Egészségügy

Józsefváros célja, hogy az önkormányzati intézmények mindenki számára nyitottan működjenek. Általános jelenség Magyarországon, hogy a romák, legfőképp a roma nők ellátása során nehézségeket, diszkriminációt tapasztalnak az érintettek, törekszik az Önkormányzat arra is figyelmet fordítani, hogy ezzel ne kelljen szembesülniük a józsefvárosi romáknak. A józsefvárosi romák egészségügyi szempontból sem egy homogén csoport, ezért megfelelő figyelmet kell fordítania arra a programnak, hogy célzott módon találja meg és kezelje a problémákat. A program az elfogadást megelőzően társadalmi véleményezési folyamaton ment keresztül, amiről itt olvashat: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2023/11/a-jozsefvarosi-roma-strategia-tarsadalmi-velemenyezesenek-osszefoglaloja/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!