Elfogadták a Józsefvárosi Környezetvédelmi Programot

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Elfogadták a Józsefvárosi Környezetvédelmi Programot

A képviselő-testület 2024. március 21-i határozatával elfogadta a Józsefvárosi Környezetvédelmi Programot  (2024–2029).

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján a települési önkormányzatoknak önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Program elkészítésével a Józsefvárosi Önkormányzat a Pannon Natura Kft.-t bízta meg. A Program az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programban és a Budapest Főváros Környezetvédelmi Programjában foglalt célokkal, feladatokkal összhangban és a kerület eddig elkészült, környezetvédelmi és klímavédelmi vizsgálatokat, állapotfelméréseket, intézkedéseket és előírásokat tartalmazó dokumentumainak figyelembevételével készült el.

A társadalmi egyeztetés során a lakosság egy átfogó, a kerület környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékeléshez elkészített lakossági kérdőív kitöltésével jelezhette véleményét a program témáját érintő kérdésekben 2023. március 1. és április 29. között.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Program tartalmazza a kerületben a környezeti elemek állapotának bemutatását és a helyzetértékelést, a fenntartható fejlődéssel összhangban elérni kívánt környezetvédelmi célokat, és az ennek érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok megvalósításának ütemezését.

A JKP első részében a környezeti állapotfelmérés és a lakossági kérdőívek kiértékelése, a második részében a Polgármesteri Hivatal e témában érintett szakirodáival együttműködésben kidogozott környezetvédelmi cselekvési program került megfogalmazásra, az éghajlatváltozás, levegőtisztaság-védelem,  felszíni és felszín alatti vizek védelme és fenntartható használata, klímavédelem és energiagazdálkodás,   környezetminőség,  hulladékgazdálkodás, zaj és rezgés, közlekedés, a környezettudatosság növelése, a környezeti nevelés és társadalmi részvétel, szemléletformálás területeit érintően.

A JKP tervezete a Kvt. szerinti illetékes hatóságoknak megküldésre került, érdemi észrevételeik beépítésre kerültek a programba. A JKP társadalmi és szakmai véleményezése 2024. január 2-a és január 30-a között zajlott, illetve az anyag külön megküldésre került 36 szakmai és civil szervezeteknek is.

A cselekvési program tartalmazza szövegesen és táblázatos formában a célokat, a megvalósításra váró konkrét feladatokat és a felelősök körét.

A Kvt. alapján az elfogadott JKP-ban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról gondoskodni kell, és figyelemmel kísérni a feladatok ellátását.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Programot itt éri el: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/strategiak/2024/03/jozsefvarosi-kornyezetvedelmi-program-2024-2029/

A társadalmi véleményezése során beérkezett véleményeket, észrevételeket teljes és összesített formában, továbbá az Önkormányzat által arra adott válaszokat tartalmazó táblázat lent olvasható, letölthető.

Kapcsolódó dokumentumok
  1. JózsefvárosiKörnyezetvédelmiProgram_vélemények Utolsó frissítés: 2024. március 28.
    47 KB Excel táblázat

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!