Elkészült a Práter utca és a Tömő utca

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Elkészült a Práter utca és a Tömő utca

Több helyen megújult a közvilágítás, fasorokat telepítettünk, aki szeretné velünk megünnepelni, hogy elkészült a két utca, jöjjön el 2024. március 8-án 16 órakor a Práter–Tömő- örömsétára. Az esemény részleteit itt találják: https://fb.me/e/1U85c3unl

Mi változott az utcákban?

A Práter utcában:

  • 31 új fát ültettünk
  • több, mint 200 m2 új zöldfelület jött létre
  • 670 m2-rel nőtt a gyalogos felületek mérete
  • a Szigony utcánál két új gyalogátkelőhely jött létre

A Tömő utcában:

  • 16 új fát ültettünk
  • biztonságosabb, járdaszintre emelt csomópont épült a Leonardo da Vinci utcánál

Mindkét utcában:

  • biztonságosabb, járdaszintre emelt csomópontok épültek
  • megújult a közvilágítás
  • akadálymentes lett a közlekedés
  • rendezett, egységes közterületek jöttek létre

Az utcák megújulásának a története a Corvin Sétány Projekt kezdetén indult, amikor a Józsefvárosi Önkormányzat megállapodást kötött a Corvin Sétányt építő beruházóval. A szerződés részeként mindkét fél vállalt feladatokat a sétány és a környékének a rendezésében. Az Önkormányzat vállalta, hogy a környékbeli, kapcsolódó közterületeket felújítja. A projekt részeként már korábban megújult a Nagytemplom, a Szigony és a Leonardo da Vinci utca, utolsóként a Práter utca Futó utca és Szigony utca, valamint a Tömő utca Leonardo da Vinci és Szigony utca közötti szakaszának a megújítása került sorra. Az első tervek 2019 közepére készültek el, de ezek még nem hoztak volna minőségi változást: nem jöttek volna létre új fák és zöldfelületek, csak újra aszfaltozták volna az utcákat, a Práter utca szűkebb szakaszain ugyanúgy egyoldali parkolást alakítva ki.

2020-ban új elvárásokat fogalmazott meg az Önkormányzat és a projekt lebonyolítója, a RÉV8 a felújítással kapcsolatban. Egy utca komplett felújítása mindenképp nagy költséggel jár és hosszú távra szól, ezért fontos, hogy egy ilyen átalakításkor időtálló, biztonságos és a közeljövő kihívásaira reagáló megoldásokat alkalmazzunk. Kiemelt szempont lett, hogy az utcák teljes hosszán új fasorok jöjjenek létre, amik hamarosan árnyékot adhatnak, így segíthetnek a városi hőség csillapításában. Fontos új elem volt a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságának és kényelmének a megteremtése, ami magában foglalja a forgalom lassítását, az akadálymentesítést, az új gyalogátkelők kihelyezését és a kerékpározás lehetőségének a megteremtését mindkét irányban. Új igény volt az is, hogy az átalakítással a környék új, a Corvin sétányhoz igazodó arculatot kapjon, így segítve az egységes városkép létrejöttét. Az elkészült vázlatterveket a véglegesítés előtt véleményezésre bocsátottuk, a beérkező véleményekre pedig a munkatársak egyenként reagáltak, a szakmailag támogatható javaslatokat beépítve az engedélyezési tervekbe.

Az újratervezés során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a szűk utcák sűrű közműhálózatában megtalálják azokat a helyeket, ahol az előírt védőtávolságok betartásával fákat lehet ültetni. Végül a tervezők minden utcaszakasz keresztmetszetét újragondolták, így sikerült az összes szakaszon új fasort telepíteni. A szolgáltatókkal történő egyeztetések során tisztázódott, hogy a Práter utcában erre a jelenlegi közművek mellett van lehetőség, a Tömő utcában viszont mindenképp szükség lesz a régi vízvezeték kiváltására a faültetéshez. Az új vízvezeték tervezése és engedélyeztetése sok időt vett igénybe, de végül sikerült megszerezni a hozzájárulást az új vezeték építéséhez és a faültetéshez itt is.

Az új kialakításban az utcák kereszteződéseiben az úttest a járda szintjére emelkedik, így segítve a 30 km/h sebességkorlátozás betartását. Az utcákon szélesebbek lettek a járdák, a kerékpárosokat pedig új tárolók és a két irányú kerékpározást segítő szélesebb úttest segíti. Megújult és sokkal világosabbá vált a közvilágítás, ami nemcsak a két utcát, hanem a csatlakozó mellékutcákat is érinti, így eltűntek az ideiglenes faoszlopok a Leonardo da Vinci és Nagytemplom utcákból is. Nem maradtak aszfaltos járdák a megújult utcák és a Corvin sétány között sem, a felújítás arra is kiterjedt, hogy ezeken a rövid szakaszon is új térkőburkolat készüljön ott, ahol eddig nem történt meg. A Práter utcán a Kézművesipari Technikum előtti területen egy méltóbb, tágasabb bejárati tér jött létre, valamint a Leonardo da Vinci utcai kereszteződésben a korábbi, használaton kívüli telefonfülke helyén egy kisebb pihenőterület alakult ki padokkal. A Leonardo da Vinci és a Kis Szigony utca között a keresztmetszet átrendezésével a páros oldalon is létrejött egy akadálymentes járda, így megkerülhető az itteni lépcsőzés. A Szigony utcai kereszteződésben a korábbi egy mellett két újabb gyalogátkelőhely is létrejött, csatlakozva a Szigony utca korábban megújult szakaszaihoz.

A Práter és a Tömő utca komplex átalakításával a korábbi leromlott állapotú utcák nem csak felületi megújulást kaptak, hanem egy teljesen új minőséget hoztak létre a Corvin negyedben.

A fejlesztések révén a sétány körül létrejött egy jól sétálható, biztonságosan kerékpározható, élhető utcahálózat, aminek az Önkormányzat már tervezi a folytatását. Elkészültek a Szigony utca Üllői út és Apáthy István utca közötti szakaszának a megújítási tervei, és nemrég zárult le a véleményezés a Práter utca a Szigony utca-Illés utca közötti szakaszának terveinek, amik szintén az egészséges utcák szemléletét alkalmazzák.

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!