A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. április 18.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. április 18.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi 3. rendes ülését 2024. április 18-án (csütörtök) 9 órától tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője megküldte az Önkormányzat részére a rendőrkapitányság éves beszámolóját. A beszámoló a kerület bűnügyi-, közbiztonsági helyzetére, igazgatásrendészeti tevékenységére, valamint azok javítása érdekében tett intézkedésekre, és az aktuális feladatokra vonatkozó információkat tartalmazza.

2. Javaslat a 1083 Budapest, Jázmin utca 2-4. (Szigony utca 18.) szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány részére

A Józsefvárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanon fogyatékos emberek ellátására szolgáltatásokat alakít ki. A közfeladat ellátásának érdekében együttműködik az Alapítvánnyal és részére ingyenes használatba adja az ingatlant.

3. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

A  megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok egy része nem tudja vállalni a  tagsággal, póttagsággal járó feladatokat, és a  rendelkezésre álló póttagok száma nem elegendő ahhoz, hogy a választásig eltelt időszak alatt bármi okból részt venni nem tudó tagok pótlása kellő számban biztosított legyen, ezért szükségessé vált újabb póttagok megválasztása.

4. Javaslat döntések meghozatalára a helyi védett értékek jegyzékének felülvizsgálatával és bővítésével, a településkép védelméről és a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatos véleményezési eljárásokban

A döntés célja helyi védett értékek listájának elfogadása és a rendeletmódosításokhoz szükséges eljárások folytatása a magasabb szintű jogszabályban előírtak szerint.

5. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!