Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

event_available Utolsó frissítés:

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:

A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány azért jött létre, hogy

  • Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek tevékenységét támogassa,
  • Józsefváros közterületeinek rendjét és biztonságát veszélyeztető bűnözés megelőzésében és visszaszorításában közreműködő szervezetek tevékenységét segítse,
  • a közösségi és magántulajdon védelmének hatékonyságát növelő rendőri intézkedések gyorsaságát fokozó technikai fejlesztéseket támogassa,
  • Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek támogatása a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges korszerű műszaki eszközök beszerzésével, különös tekintettel a közterületeken kifejtett rendőri munka feltételrendszerének  javításával,
  • a rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb szervezetek, azok tagjai munka- és életkörülményeit javítsa,
  • közreműködjön a közlekedési balesetek megelőzésére irányuló folyamatokban, akciókban, a közlekedésbiztonságot fokozó és a jövő generációjának közlekedési morálját elősegítő programokat támogassa.

MAGUNKRÓL:

 A közalapítvány neve: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

A közalapítvány székhelye1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. em. 110.

A közalapítvány alapítójaBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A közalapítvány céljaJózsefváros közbiztonsági helyzetének javítása

A közalapítvány nem végez:

   • vállalkozói tevékenységet
   • politikai tevékenységet (a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt)

A közalapítvány vagyonának anyagi forrásai:

   • Józsefváros Önkormányzatának támogatása
   • Természetes és jogi személyek anyagi támogatása, pénzbeli és természetbeli felajánlásai
   • Pályázatokon elnyert támogatások
   • SZJA 1 %-a fogadása (adószám: 18014606-1-42)
   • rendvédelmi dolgozóknak kiadott bérelt lakások (kedvezményes) bérleti díja

A közalapítvány vagyonának felhasználása és kezelése:

A közalapítvány vagyonát az alábbi célok megvalósítására fordítja különösen:

   • ösztöndíj biztosítása pályakezdők részére,
   • lakás vagy lakhatási lehetőség biztosítása, kedvezményezettek és családtagjaik üdültetésének biztosítása, támogatása,
   • kedvezményezettek és családjuk részére anyagi, illetve természetbeni támogatások, adományok nyújtása,
   • kedvezményezett szervek, szervezetek működését elősegítő technikai és egyéb eszközök vásárlása, biztosítása, tulajdonba, illetve használatba adása,
   • kedvezményezettek munkájának jutalmazása, kitüntetése,
   • rendezvények támogatása,
   • rekreációs tevékenységek elősegítése,
   • infrastrukturális beruházások, fejlesztések támogatása
   • Józsefváros közbiztonságának javítását célzó egyéb tevékenységek (pl. fejlesztések, felmérések) biztosítása.

A közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli.

A közalapítvány kuratóriumának elnöke:

   • Dr. Papp András

A közalapítvány kuratóriumának tagjai:

   • Takács Flóra
   • Laczikó Mariann
   • Horváth Attila
   • Sági Krisztofer

A közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

   • Molnár Péter
   • Zalányi György
   • Veres Gábor
   • Vécsey Krisztián Zsolt

PÁLYÁZAT ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSRA

A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázat útján vagy támogatás iránti kérelemre nyújtja.

Kedvezményezettek köre:

rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb szervezetek, azok tagjai.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

TÁMOGATÁS

Kérjük, támogassa Ön is a Közalapítvány munkáját! Adója 1 %-ával segítse elő Józsefváros lakóinak közbiztonságát!

Amennyiben egyetért a Közalapítvány célkitűzéseivel, és hozzá kíván járulni munkájának folytatásához, támogassa azt, és rajta keresztül a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Józsefvárosi Polgárőrség munkáját!

 

Köszönet az adó 1 %-ának felajánlásáért

A „Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány” kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támogatják az Alapítvány működését. Az 1 %-os felajánlásokból befolyt összeget az Alapítvány a rendvédelmi dolgozók támogatására és Józsefváros közbiztonságának elősegítésére fordítja. Reméljük, hogy a elkövetkezendő időszakban is számíthatunk támogató segítségükre. Köszönjük!

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓK

JKK közhasznúsági jelentése 2020
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
533 KB PDF dokumentum

Független könyvvizsgálói jelentés Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2020
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
1 MB PDF dokumentum

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Dr. Papp András elérhetőségei: 

E-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu

Telefon: +36 20 3341722

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. em. 110.

Telefon: +36 20 313 4447

E-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu

Web: https://wp.jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/kozalapitvanyok/2022/03/jozsefvaros-kozbiztonsagaert-kozalapitvany/

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Árajánlatkérés „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő 12 darab lakásingatlan villamosbiztonsági felülvizsgálat elvégzése” céljából
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 26.
944 KB PDF dokumentum

Árajánlatkérés - „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő lakásingatlannal kapcsolatos festési feladatok elvégzése” céljából
event_available Utolsó frissítés: 2022. november 14.
802 KB PDF dokumentum

Árajánlatkérés – „Catering szolgáltatás a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba 15 fő részére” céljából
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 3.
226 KB PDF dokumentum

2021.08.18. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
241 KB PDF dokumentum

2021.09.20. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
96 KB PDF dokumentum

2021.10.22. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
216 KB PDF dokumentum

2021.11.12. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
202 KB PDF dokumentum

2021.12.17. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
127 KB PDF dokumentum

„Személygépjárművek értékesítése” céljából pályázat eredménye
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
103 KB PDF dokumentum

JKK adatkezelésről szóló szabályzat 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
781 KB PDF dokumentum

JKK Alapító Okirat 2020
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
5 MB PDF dokumentum

JKK Beszerzési Szabályzata 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
120 KB PDF dokumentum

JKK Leltározási és selejtezési Szabályzat 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
947 KB PDF dokumentum

JKK Pénzkezelési szabályzat 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
551 KB PDF dokumentum

JKK Számviteli Politika 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
633 KB PDF dokumentum

JKK Szervezeti és Működési Szabályzat 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
419 KB PDF dokumentum

2021. évi határozatok
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
12 KB Excel táblázat

2021.02.15. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
2 MB PDF dokumentum

2021.03.18. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
613 KB PDF dokumentum

2021.04.09. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
1 MB PDF dokumentum

2021.05.19. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
2 MB PDF dokumentum

2021.06.28. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 21.
134 KB PDF dokumentum

JKK-nak a 2022.05.26. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
event_available Utolsó frissítés: 2022. július 11.
516 KB PDF dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!