Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

event_available Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:

A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány azért jött létre, hogy

  • Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek tevékenységét támogassa,
  • Józsefváros közterületeinek rendjét és biztonságát veszélyeztető bűnözés megelőzésében és visszaszorításában közreműködő szervezetek tevékenységét segítse,
  • a közösségi és magántulajdon védelmének hatékonyságát növelő rendőri intézkedések gyorsaságát fokozó technikai fejlesztéseket támogassa,
  • Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek támogatása a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges korszerű műszaki eszközök beszerzésével, különös tekintettel a közterületeken kifejtett rendőri munka feltételrendszerének  javításával,
  • a rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb szervezetek, azok tagjai munka- és életkörülményeit javítsa,
  • közreműködjön a közlekedési balesetek megelőzésére irányuló folyamatokban, akciókban, a közlekedésbiztonságot fokozó és a jövő generációjának közlekedési morálját elősegítő programokat támogassa.

MAGUNKRÓL:

Híreinket itt olvashatja.

 A közalapítvány neve: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

A közalapítvány székhelye1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. em. 107.

A közalapítvány alapítójaBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A közalapítvány céljaJózsefváros közbiztonsági helyzetének javítása

A közalapítvány nem végez:

   • vállalkozói tevékenységet
   • politikai tevékenységet (a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt)

A közalapítvány vagyonának anyagi forrásai:

   • Józsefváros Önkormányzatának támogatása
   • Természetes és jogi személyek anyagi támogatása, pénzbeli és természetbeli felajánlásai
   • Pályázatokon elnyert támogatások
   • SZJA 1 %-a fogadása (adószám: 18014606-1-42)
   • rendvédelmi dolgozóknak kiadott bérelt lakások (kedvezményes) bérleti díja

A közalapítvány vagyonának felhasználása és kezelése:

A közalapítvány vagyonát az alábbi célok megvalósítására fordítja különösen:

   • ösztöndíj biztosítása pályakezdők részére,
   • lakás vagy lakhatási lehetőség biztosítása, kedvezményezettek és családtagjaik üdültetésének biztosítása, támogatása,
   • kedvezményezettek és családjuk részére anyagi, illetve természetbeni támogatások, adományok nyújtása,
   • kedvezményezett szervek, szervezetek működését elősegítő technikai és egyéb eszközök vásárlása, biztosítása, tulajdonba, illetve használatba adása,
   • kedvezményezettek munkájának jutalmazása, kitüntetése,
   • rendezvények támogatása,
   • rekreációs tevékenységek elősegítése,
   • infrastrukturális beruházások, fejlesztések támogatása
   • Józsefváros közbiztonságának javítását célzó egyéb tevékenységek (pl. fejlesztések, felmérések) biztosítása.

A közalapítvány vagyonát a közalapítvány kuratóriuma kezeli.

A közalapítvány kuratóriumának elnöke:

   • Dr. Papp András

A közalapítvány kuratóriumának tagjai:

   • Takács Flóra
   • Laczikó Mariann
   • Horváth Attila
   • Sági Krisztofer

A közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

   • Molnár Péter
   • Zalányi György
   • Veres Gábor
   • Vécsey Krisztián Zsolt

PÁLYÁZAT ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSRA

A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázat útján vagy támogatás iránti kérelemre nyújtja.

Kedvezményezettek köre:

rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb szervezetek, azok tagjai.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

TÁMOGATÁS

Kérjük, támogassa Ön is a Közalapítvány munkáját! Adója 1 %-ával segítse elő Józsefváros lakóinak közbiztonságát!

Amennyiben egyetért a Közalapítvány célkitűzéseivel, és hozzá kíván járulni munkájának folytatásához, támogassa azt, és rajta keresztül a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Józsefvárosi Polgárőrség munkáját!

 

Köszönet az adó 1 %-ának felajánlásáért

A „Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány” kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támogatják az Alapítvány működését. Az 1 %-os felajánlásokból befolyt összeget az Alapítvány a rendvédelmi dolgozók támogatására és Józsefváros közbiztonságának elősegítésére fordítja. Reméljük, hogy a elkövetkezendő időszakban is számíthatunk támogató segítségükre. Köszönjük!

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓK

JKK egyszerűsített mérleg és közhasznúsági melléklet 2022 Utolsó frissítés: 2024. február 19.
3 MB PDF dokumentum
JKK egyszerűsített mérleg és közhasznúsági melléklet 2021 Utolsó frissítés: 2024. február 19.
310 KB PDF dokumentum
JKK egyszerűsített mérleg és közhasznúsági melléklet 2020 Utolsó frissítés: 2024. február 19.
411 KB PDF dokumentum
JKK közhasznúsági jelentése 2020 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
533 KB PDF dokumentum
Független könyvvizsgálói jelentés Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022 Utolsó frissítés: 2024. február 19.
722 KB PDF dokumentum
Független könyvvizsgálói jelentés Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2021 Utolsó frissítés: 2024. február 19.
2 MB PDF dokumentum
Független könyvvizsgálói jelentés Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2020 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
1 MB PDF dokumentum

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Dr. Papp András elérhetőségei: 

E-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu

Telefon: +36 20 3341722

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. em. 107.

Telefon: +36 20 313 4447

E-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu

Web: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/kozalapitvanyok/2022/03/jozsefvaros-kozbiztonsagaert-kozalapitvany/

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kuratóriumi ülés meghívó 2024.07.05 Utolsó frissítés: 2024. július 3.
100 KB PDF dokumentum
2023. évi határozatok Utolsó frissítés: 2023. szeptember 11.
13 KB Excel táblázat
2022. évi határozatok Utolsó frissítés: 2024. február 19.
950 KB PDF dokumentum
Felhívás és tájékoztatás a Közalapítvány folyamatban levő pályázataival kapcsolatban Utolsó frissítés: 2023. augusztus 2.
179 KB PDF dokumentum
Árajánlatkérés - „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő Szigony utca 8.14/80. alatti lakásingatlannal kapcsolatos javítási, felújítási feladatok elvégzése” céljából Utolsó frissítés: 2023. június 23.
350 KB PDF dokumentum
Árajánlatkérés - „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő Illés utca 24. fszt. 2 lakásingatlannal kapcsolatos festési, felújítási feladatok elvégzése” céljából Utolsó frissítés: 2023. június 23.
348 KB PDF dokumentum
Kuratóriumi ülés meghívó 2023.05.18. Utolsó frissítés: 2023. május 15.
549 KB PDF dokumentum
Árajánlatkérés - „Elektromos hálózat felújítása a Diószeghy utca 17. 1.em 7. céljából Utolsó frissítés: 2023. február 22.
1 MB PDF dokumentum
Árajánlatkérés „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő 12 darab lakásingatlan villamosbiztonsági felülvizsgálat elvégzése” céljából Utolsó frissítés: 2022. október 26.
944 KB PDF dokumentum
Árajánlatkérés - „A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő lakásingatlannal kapcsolatos festési feladatok elvégzése” céljából Utolsó frissítés: 2022. november 14.
802 KB PDF dokumentum
Árajánlatkérés – „Catering szolgáltatás a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba 15 fő részére” céljából Utolsó frissítés: 2022. október 3.
226 KB PDF dokumentum
2021.08.18. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
241 KB PDF dokumentum
2021.09.20. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
96 KB PDF dokumentum
2021.10.22. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
216 KB PDF dokumentum
2021.11.12. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
202 KB PDF dokumentum
2021.12.17. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
127 KB PDF dokumentum
„Személygépjárművek értékesítése” céljából pályázat eredménye Utolsó frissítés: 2022. április 21.
103 KB PDF dokumentum
JKK adatkezelésről szóló szabályzat 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
781 KB PDF dokumentum
JKK Alapító Okirat 2020 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
5 MB PDF dokumentum
JKK Beszerzési Szabályzata 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
120 KB PDF dokumentum
JKK Leltározási és selejtezési Szabályzat 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
947 KB PDF dokumentum
JKK Pénzkezelési szabályzat 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
551 KB PDF dokumentum
JKK Számviteli Politika 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
633 KB PDF dokumentum
JKK Szervezeti és Működési Szabályzat 2021 Utolsó frissítés: 2022. április 21.
419 KB PDF dokumentum
2021. évi határozatok Utolsó frissítés: 2022. április 21.
12 KB Excel táblázat
2021.02.15. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
2 MB PDF dokumentum
2021.03.18. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
613 KB PDF dokumentum
2021.04.09. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
1 MB PDF dokumentum
2021.05.19. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
2 MB PDF dokumentum
2021.06.28. Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve Utolsó frissítés: 2022. április 21.
134 KB PDF dokumentum
JKK-nak a 2022.05.26. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Utolsó frissítés: 2022. július 11.
516 KB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!