Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Bemutatkozás

A bizottság dönt többek között a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekről, a Józsefváros Kártyával kapcsolatos ügyekről, a társasházi pályázatokról, a kedvezményes helyiségek bérlőinek beszámolójáról és szakmai tervéről, a lakossági komposztláda-pályázatokról, a környezet-, és klímavédelemi pályázatokkal és programokkal kapcsolatos ügyekről, a közművelődési és kulturális  feladatokról szóló beszámolókról, a Józsefvárosban adományozható kitüntetések közül a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésekről, Józsefváros önkormányzati  jelképeinek használatával kapcsolatos bizonyos ügyekben, valamint a parkok, terek, játszóterek és kutyafuttatók működési rendjéről.

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításról, az Önkormányzati tulajdonú és kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek kivételével;
 • a Józsefváros Kártyával összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben;
 • a társasházaknak adható önkormányzati támogatások esetében a pályázati felhívás módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatási összegekről, illetve a kamatmentes kölcsön összegéről, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben;
 • az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó kedvezményes helyiség- bérbeadási pályázat keretében bérbe adott helyiség bérlőjének beszámolójának és szakmai tervének elfogadásáról;
 • a lakosság részére biztosítandó komposztládák tárgyában benyújtott pályázatokról;
 • a környezet-, és klímavédelemi pályázatok és programok - különösen Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Tervről szóló beszámolóban szereplő pályázatok - tekintetében a pályázati felhívás módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben;
 • az Önkormányzat,  közművelődési,  kulturális  feladatok  ellátása  tárgykörbe  tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülők személyéről;
 • Józsefváros önkormányzati  jelképeinek  (címer,  zászló,  lobogó)  alapításáról,  és  a jelképek használati rendjéről szóló rendeletben meghatározott esetben;
 • a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben költségvetési fedezetet nem igénylő munkacsoport létrehozásáról, összetételéről, tagjairól, feladatairól és működéséről, mely munkacsoport kizárólag az azt létrehozó bizottság részére tehet javaslatot;
 • a parkok, terek, játszóterek és kutyafuttatók működési rendjéről.

Véleményezi:

 • a közrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket;
 • a köztisztaságot érintő kérdéseket;
 • a társasházi  pályázati  rendszert  érintően  az  éves  költségvetést,  valamint  annak módosítását tartalmazó előterjesztést;
 • a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását;
 • a piacokra vonatkozó javaslatokat;
 • a közösségi    színtér   vagy    közművelődési      intézmény   működtetésére irányuló közművelődési megállapodás-tervezetet;
 • a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket;
 • az önkormányzati tulajdonú közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját;
 • környezet-, klíma - és természetvédelmi, valamint akadálymentességi szempontból a beruházásokat.

Javaslatot tesz:

 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülők személyére;
 • a civil és kulturális, egyházi, nemzetiségi, sport nem kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozó önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatok kiírására és a pályázatok elbírálására, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározására;
 • a Képviselő-testület szobor-, emlékmű-, emléktábla állításával kapcsolatos feladataira; 3.4.az önkormányzati  feladatokhoz  és  célokhoz  kapcsolódó  kedvezményes  helyiség- bérbeadásra    irányuló    pályázat    kiírására,    elbírálására, valamint az együttműködési megállapodás és a bérleti szerződés megkötésére, meghosszabbítására, megszüntetésére, és a díjkedvezmény megvonására;
 • környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére;
 • a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére;
 • a közművelődési ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatására.

Egyéb

 • igény esetén a társasházi közgyűléseken részt vesz, ahol tájékoztatják a lakóközösségeket a helyi pályázati lehetőségekről;
 • folyamatosan tájékozódik a társasházak, lakásszövetkezetek helyzetéről, műszaki állapotáról;
 • a társasházak, lakásszövetkezetek felújítási igényeit felméri;
 • a társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáit számba veszi, információt gyűjt, melyek szerint általános érvényű problémákat fogalmaz meg, melyekről tájékoztatja a Képviselő-testületet szükség szerint;
 • kapcsolatot tart a klíma- illetve környezetvédelmi egyesületek, társaságok, egyéb szervezetek képviselőivel;
 • figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi előírások érvényesítését;
 • a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez és megoldási javaslatot dolgoz

Ülések

Tagok
Camara-Bereczki Ferenc Miklós

elnök, egyéni képviselő

Hermann György

alelnök, egyéni képviselő

Gondos Judit

bizottsági tag, egyéni képviselő

Stettner István

bizottsági tag, egyéni képviselő

Szarvas Koppány Bendegúz

bizottsági tag, egyéni képviselő

dr. Szilágyi Demeter Gergely

bizottsági tag, egyéni képviselő

Kaiser Edvin Sándor

bizottsági tag

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!