Városüzemeltetési Bizottság

Bemutatkozás

A Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre különösen

Dönt

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben,
 • a Józsefváros Kártyával összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben, az átruházható képviselő-testületi hatáskörökben.
 • a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok érvényességéről.

Véleményezi

 • a közrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket;
 • a köztisztaságot érintő kérdéseket;
 • a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez, és megoldási javaslatot dolgoz ki;
 • a társasházi pályázati rendszert érintően az éves költségvetést, valamint annak módosítását tartalmazó előterjesztést a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását;
 • a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását;
 • a piacokra vonatkozó javaslatokat;
 • fontos közérdekből a közterület-használat szünetelésének elrendelését.

 Javaslatot tesz

 • a polgármester felé az érvényes pályázatokat benyújtó támogatásban részesítendő társasházak önkormányzati támogatás összegére és a kölcsön visszafizetésének futamidejére;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a „Józsefváros Rendjéért” kitüntetésben részesülőkre (a rendeletben nincs ilyen rendelkezés)

Egyéb

 • igény esetén a társasházi közgyűléseken részt vesz, ahol tájékoztatják a lakóközösségeket a helyi pályázati lehetőségekről;
 • folyamatosan tájékozódik a társasházak, lakásszövetkezetek helyzetéről, műszaki állapotáról;
 • önkormányzati támogatásból megvalósult felújítási munkákat megtekintheti, ellenőrizheti, fotódokumentációt készíthet;
 • a társasházak, lakásszövetkezetek felújítási igényeit felméri;
 • a társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáit számba veszi, információt gyűjt, melyek szerint általános érvényű problémákat fogalmaz meg, melyekről tájékoztatja a Képviselő-testületet szükség szerint.

Ülések
Tagok
Camara-Bereczki Ferenc Miklós

elnök, egyéni képviselő

Könczöl Dávid

alelnök, egyéni képviselő, bizottsági tag

email konczold@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
Vörös Tamás

alelnök, egyéni képviselő

Stettner István

bizottsági tag, egyéni képviselő

dr. Szilágyi Demeter Gergely

bizottsági tag, egyéni képviselő

Kaiser Edvin Sándor

külső bizottsági tag

Mező Ágnes

külső bizottsági tag

forward_to_inbox mezo.agnes957@gmail.com contact_mail +36 70/298-8280

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!