Városüzemeltetési Bizottság

Figyelem!
Ez a testület már nem aktív, ezért a bizottság tagjainak elérhetőségeit nem tudjuk megadni.
Bemutatkozás

A Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre különösen

Dönt

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben,
 • a Józsefváros Kártyával összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben, az átruházható képviselő-testületi hatáskörökben.
 • a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok érvényességéről.

Véleményezi

 • a közrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket;
 • a köztisztaságot érintő kérdéseket;
 • a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez, és megoldási javaslatot dolgoz ki;
 • a társasházi pályázati rendszert érintően az éves költségvetést, valamint annak módosítását tartalmazó előterjesztést a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását;
 • a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását;
 • a piacokra vonatkozó javaslatokat;
 • fontos közérdekből a közterület-használat szünetelésének elrendelését.

 Javaslatot tesz

 • a polgármester felé az érvényes pályázatokat benyújtó támogatásban részesítendő társasházak önkormányzati támogatás összegére és a kölcsön visszafizetésének futamidejére;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a „Józsefváros Rendjéért” kitüntetésben részesülőkre (a rendeletben nincs ilyen rendelkezés)

Egyéb

 • igény esetén a társasházi közgyűléseken részt vesz, ahol tájékoztatják a lakóközösségeket a helyi pályázati lehetőségekről;
 • folyamatosan tájékozódik a társasházak, lakásszövetkezetek helyzetéről, műszaki állapotáról;
 • önkormányzati támogatásból megvalósult felújítási munkákat megtekintheti, ellenőrizheti, fotódokumentációt készíthet;
 • a társasházak, lakásszövetkezetek felújítási igényeit felméri;
 • a társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáit számba veszi, információt gyűjt, melyek szerint általános érvényű problémákat fogalmaz meg, melyekről tájékoztatja a Képviselő-testületet szükség szerint.

 

A testület tagjai
Név Feladatkör
Camara-Bereczki Ferenc Miklós elnök, egyéni képviselő
Könczöl Dávid alelnök, egyéni képviselő, bizottsági tag
Vörös Tamás alelnök, egyéni képviselő
Stettner István bizottsági tag, egyéni képviselő
dr. Szilágyi Demeter Gergely bizottsági tag, egyéni képviselő
Kaiser Edvin Sándor külső bizottsági tag
Barabás József külső bizottsági tag
Mező Ágnes külső bizottsági tag
Pálfi Gergely külső bizottsági tag

Ülések

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!