Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság rendes ülése (2022. május 24.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 május 19.
2 MBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 május 27.
7 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2022 június 13.
684 KBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat a Félúton Alapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 19.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a 2021. évi gyermekfogászati alapellátásról szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 19.
571 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében eszközpályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 19.
210 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca ... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca ... szám alatti önkormányzati bérlakás és a Budapest VIII. kerület, Lujza utca ... szám alatti magántulajdonú lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ... szám alatti lakás BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére történő közszolgálati célú bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca ... szám alatti lakás krízislakásként való kijelölésére
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca ... szám alatti bérlőinek bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca ... szám alatti házfelügyelői lakás bérlőjének bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat méltányossági támogatás iránti kérelmek elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2022. évi „Józsefvárosi Gyermekekért” szakmai kitüntetés odaítélésére
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 8.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
A képviselő-testületi előterjesztéseket itt találják meg: Képviselő-testület rendes ülése (2022. május 26.)
Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosított szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának jóváhagyására
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2021. évi beszámolójának, valamint fenntartói ellenőrzésének elfogadására
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzattal és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattal a – gyermekek átmeneti otthona tárgyában – kötött ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat alapítványok egyedi támogatására - PÓTKÉZBESÍTÉS
Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” című pályázat eredményének megállapítására
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II.21.) számú határozat módosítására

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!