Gyámhatósági ügyek

A gyermek családi és utónevének megállapítása

A jegyző állapítja meg a gyermek nevét, ha a szülők a gyermek nevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat nem jelentik be időben vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.

Az anya tájékoztatása a családi jogállás rendezéséről

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a jegyző tájékoztatja az anyát arról, hogy a gyermek családi jogállása milyen módon rendezhető.

Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

Lehetőség van arra, hogy az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe a gyermek apjaként képzelt személyt jegyezzenek be.

Gyámnevezés és gyámságból való kizárás

A jegyző hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy kit lehet kinevezni a gyámnak vagy kizárni a gyámságból a szülő kérelme alapján.

Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez

A kiskorú gyermek az apasági perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!