Védendő fogyasztóként nagyobb védelemben részesül!

event_available Utolsó frissítés:

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek – az energiaszolgáltatás tekintetében is.

Ezért került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia, illetve a gázszolgáltatás tekintetében. Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a jogszabályok. Villamosenergia és földgáz tekintetében letölthető kérelmeket, illetve az MVM elérhetőségeit a leírás végén találja.

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

– időskorúak járadékában részesül,

– aktív korúak ellátására jogosult,

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

– ápolási díjban részesül,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy

– nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

– gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), ezen belül is lakásrezsi támogatás, amiről itt olvashat részletesebben: https://old.jozsefvaros.hu/hir/75119/igenyelje-a-fovarosi-lakasrezsi-tamogatast

2. Előrefizető mérő:

Olyan – a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő – fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz).

II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

– fogyatékossági támogatásban részesül,

– vakok személyi járadékában részesül,

– (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

1. Különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy

2. Szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából).

3. A “kikapcsolási védelem” és az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a feljebb a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.

III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?

Az igénylés feltétele, hogy az energiaszolgáltató az érintett fogyasztót nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

– a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása,

– az adatlapot ki kell töltetni azzal a szervvel is, ami védelemre jogosító ellátást megállapította (Önkormányzatunknál a jegyző nevében a Családtámogatási Iroda munkatársai töltik ki a c) és e) pont esetében; az a), b), d), i) pontok esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala tölti ki, a Kormányhivatal elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal),

– a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani az energiaszolgáltató ügyfélszolgálatán, amely 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

IV. Egyéb információk

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni.

A védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).

Aki mindkét jogosulti kategória (I-II. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, illetve letölthető honlapjukról vagy az alábbi linkeken:

Villanyáram: Kérelem szociálisan rászorulóként a védendő fogyasztóként nyilvántartásba vételrőlhttps://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/vedendo-fogyasztok

Földgáz: Kérelem szociálisan rászorulóként a védendő fogyasztóként nyilvántartásba vételrőlhttps://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Vedendo-fogyasztok

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!