Fővárosi Lakásrezsi Támogatás

event_available Utolsó frissítés:

(Hatályos 2022. október 1.-től)

A Fővárosi Lakásrezsi díjtámogatás igényelhető távhő vagy víz - csatorna - szemétszállítási díjak, gázszolgáltatás- és villamosenergia díjának csökkentéséhez. Egy háztartásban egy személy igényelheti. A támogatás egy évig (12 hónapig) tart, de folyamatosan igényelhető, azaz évente újra kell igényelni. A kérelem az év bármely időszakában beadható.

Aki eddig részesült a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásban, de most a kibővített támogatást szeretné igénybe venni, annak új kérelmet kell benyújtania.

Albérletben élő személy is igénybe veheti abban az esetben, ha bérleti szerződéssel rendelkezik vagy a lakás tulajdonosa kiállít egy igazolást a lakás bérbeadásáról!

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásra jogosult aki,

 1. a támogatás igénylésekor az igénylő, vagy a vele egy háztartásban élő személy az alábbiak közül valamelyik rendszeres szociális támogatásban részesül:
 • időskorúak járadéka
 • aktív korúak ellátása
 • ápolási díj
 • tartós ápolást végzők időskori támogatása
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)
 • gyermek otthongondozási díja (GYOD)
 • magasabb összegű családi pótlék
 • álláskeresési járadék
 • nyugdíj előtti álláskeresési segély
 • fogyatékossági támogatás
 • vakok személyi járadéka
 • otthonteremtési támogatások (pl. CSOK, Babaváró)
 • települési támogatás
  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (RTT)
  • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (HKT)
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki a saját háztartásában neveli a gondozásba vett gyermeket
 • közfoglalkoztatott
 • védendő fogyasztó, védendő felhasználó
 • álláskeresőként regisztrálva van, de (már) nem részesül ellátásban
 • lakását a Nemzeti Eszközkezelőtől bérli
 1. a támogatás igénylésekor az igénylő az alábbiak közül valamelyik támogatásban részesül, és a folyósított járadék összege max. 170 ezer forint (ez nem terjed ki a vele egy háztartásban élő személyre):

- öregségi nyugdíj

- korhatár előtti ellátás

- rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás vagy kivételes rokkantsági eljárás

- rokkantsági járadék

- baleseti járadék

- bányászok egészségkárosodási járadéka, bányászjáradék

- táncművészeti életjáradék

A támogatás összege:  

Távhő támogatás esetén: 2000 Ft/hó

Víz-csatorna-szemét díj támogatás esetén:

 • víz díj- 750Ft/hó
 • csatornadíj – 750ft/hó
 • szemétdíj – 500ft/hó

Gázszolgáltatás esetén: 2000ft/hó

Villamosenergia esetén: 2000ft/hó

A jogosultak legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:

 • Víz- csatorna- szemétszállítási díj ÉS távhőszolgáltatási díjtámogatás, ezek havi összege 2000+2000 Ft,

VAGY 

 • Víz- csatorna- szemétszállítási díj ÉS gázszolgáltatási díjtámogatás, ezek havi összege 2000+2000 Ft,

VAGY 

 • Víz- csatorna- szemétszállítási díj ÉS villamosenergia szolgáltatási díjtámogatás, ezek havi összege 2000+2000 Ft

A 2. pontban felsorolt jogosultsági feltételek („nyugdíjasok”) esetén azok, akiknek a folyósított összeg (levonások és letiltások utáni összeg) eléri a havi 100.000 forintot, csak egy típusú támogatást igényelhetnek.

A támogatás nem készpénz, vagy átutalás formájában érkezik, hanem a havi számlákból kerül levonásra! Hátralékok rendezésére nem használható fel, de az is benyújthat kérelmet, akinek elmaradása van a szolgáltatók felé.

Ha a támogatás összege magasabb, mint amennyiről a számla szól, akkor a 12. hónap letelte után is levonásra kerül a fennmaradó összeg!

Ha 2 havonta érkezik a számla (pl. víz), akkor a két havi támogatás egyszerre kerül levonásra.

Előre feltöltős mérőórák esetén is igénybe lehet venni!

A támogatás igénylése:

A támogatás igényléséhez be kell nyújtani a kitöltött Igénylőlapot és a jogosultságot igazoló határozat másolatát (1. és 2. pontban említett ellátások). Nyugdíjasok esetén csatolni kell a Nyugdíjfolyósító által évente kibocsátott „zöld” igazolást és az előző havi nyugdíjról szóló bankszámlakivonatot vagy kifizetésről szóló dokumentumot is!

Albérletben élők esetén a bérleti szerződést is csatolni kell.

A kérelem elbírálásáról az Alapítvány visszajelzést nem ad (sem elutasítás, sem megállapítás esetén), az Ügyfél felelőssége, hogy a számlalevélen figyelje, hogy levonásra került-e az összeg.  Ha nem kerül levonásra, akkor érdeklődjön az Alapítványnál ennek okáról. Az első levonás az elbírálástól számított 2. hónaptól várható!

A pályázattal kapcsolatban segítséget igényelhet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Hátralékkezelési és Lakhatási Csoportjánál

Elérhetőségek:

 • Cím: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 3 – Bejárat a Víg utca felől
 • Tel: 06 1 776 6097
 • Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő: 08.00-18.00
  • Kedd: 08.00-16.00
  • Szerda: 13.00-18.00
  • Csütörtök: 08-16.00
  • Péntek: 08.00-12.00

Az igénylőlapot kérheti:

 • Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodája (1082 Budapest, Baross utca 63-67. földszint (akadálymentes bejárat) Telefon: 061 459 2538, 06 20 539 0533)
 • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Hátralékkezelési és Lakhatási Csoportjánál (1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. – Bejárat a Víg utca felől.)
 • Letölthető a Hálózat Alapítvány honlapjáról (http://www.halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas )

A pályázatot az alábbi helyeken tudja leadni:

 • Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodáján vagy a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Támpont Információs Szolgálatnál (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 10.00 – 11.00 és 15:00-16:00, Szerda: 10:00-11:00 és 14:00-15:00

 • Postázva a Hálózat Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 345 címre.
 • Személyesen a Hálózat Alapítványnál 1119 Budapest,Vahot u. 8.

(Érdemes személyesen vagy postán kézbesíteni az Alapítványhoz, a gyorsabb elbírálás érdekében, mivel a Családtámogatási Irodáról havi egy alkalommal gyűjtik be a kérelmeket.)

Üdvözöljük! Oldalainkon sütiket (böngészőjében tárolt adatokat) használuk azért, hogy még jobbá tehessük az Ön számára tartalmainkat. Részletes irányelveinkért kérjük olvassa el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!