A 2020-as civil pályázatok nyerteseinek beszámolói

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A 2020-as civil pályázatok nyerteseinek beszámolói

Az önkormányzat 2020-as civil pályázatán támogatást nyert szervezetek nyilvános beszámolói (folyamatosan frissül)

A Közösségi Részvételi Iroda felkérte a 2020-as civil és kulturális pályázat nyerteseit, hogy a kötelező hivatalos beszámolókon túl a nyilvánosságot is tájékoztassák azokról a tevékenységekről, amelyeket az önkormányzati támogatásból finanszíroztak, hogy minél több ember értesüljön ezekről. Köszönjük azoknak a szervezeteknek, akik éltek ezzel a lehetőséggel – ha pedig egy nyertes szervezet kedvet kap még arra, hogy beszámolót küldjön, ezt szeretettel várjuk a reszvetel@jozsefvaros.hu email címre!

Rosa Parks Alapítvány

Fehér Tibor 2020. december 1.  napjától foglalkozik a Tanodában résztvevő családok és gyerekek pszichés támogatásával.

Először munka- és időterv készült, illetve a tanodában résztvevő gyerekek szűrését végeztük el, így nagyobb eséllyel tudtunk olyan prioritási listát felállítani a gyerekek körében, amivel a leghatékonyabban tudtuk kiépíteni a szolgáltatást.

Eddig 3 gyermek kezdhette meg hosszú távú terápiáját és 10 a rövidtávú konzultáció valósult meg. Folyamatosan készülnek a szülőknek mentálhigiénés, nevelési tanácsadási segédanyagok a felhozott problémák alapján, melyek elkészültükkor elérhetőek lesznek a szülők számára kiadott anyagokként, képzésekként vagy az online felületen (Facebook szülőcsoport).

Tovább információ: https://www.facebook.com/lathatatlantanoda

Magyar Williams Szindróma Társaság – „Színezd újra!” projekt

Ez a program online és offline elemekkel segítette a családokat a korona vírus járvány okozta életvezetési nehézségek kezelésében. Célja plusz értéket adni, és a „Willis családhoz tartozást erősíteni” volt. A szervezet 2020 év második felére tervezett programjai az aktuális körülményekhez igazodva valósultak meg, köszönhetően a Józsefvárosi Önkormányzat Civil 2020 pályázatának is. Ez a pályázat a Williams szindrómával és más ritka betegségekkel élők részére megrendezett Őszi négynapos családi kirándulás költségeihez járult hozzá. Így a 45 fő résztvevő szeptemberben felkereshette Tatát, járhattak az Öreg-Tónál, az Angolkertben, a Fényes Forrásnál, az Aggostyányi Öko faluban. Zárásként kipróbálhatták a Sárkányhajózást a résztvevők.

A szervezet Facebook oldalán az esemény fotói elérhetők: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mwszt&set=a.5126065324085691

Magyar Vöröskereszt – Kortársképzés és elsősegély-oktatás józsefvárosi óvodásoknak és általános iskolásoknak

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének Ifjúsági Tagozata 2020-ban több nyolcadik kerületi fiatal részvételével rendezte meg hagyományos Kortársképző Nyári Táborát. A Balatonlellén megrendezett táborban huszonhárom, középiskolás korú fiatal vett részt. A táborban három képzési csoport indult: egy animátorokat, egy baleset-szimulációt és egy elsősegélynyújtó-előadókat képző csoportba kerültek a fiatalok, a saját preferenciáik szerint. A szakmai felkészülés mellett külön hangsúly volt az egyéni felkészülésen, a készség- és személyiségfejlesztésen, valamint az érzékenyítésen egyaránt. A napi hat órányi tanulás mellett pedig a táborozóknak lehetősége volt igazi csapattá kovácsolódni a közösségépítő foglalkozások során, valamint kiélvezhették a Balaton nyújtotta strandolási lehetőséget is.

Honlap: https://www.voroskeresztbp.hu/

Vasas Központi Könyvtár Alapítvány – Virtuális előremenekülés

Ilyen nehéz évet talán a háborús időkben zárhatott fennállásának 118 esztendeje alatt a lakókörnyezetet ellátó közkönyvtár: a járvány miatt hónapokig nem fogadhatott látogatókat. Kárpótlásként online kulturális tartalmak linkjével frissítette honlapját, és a Józsefvárosi Civil Kulturális Pályázat jóvoltából a virtuális térbe költözött. Egyetlen személyes részvételt biztosító szabadtéri eseményt szervezett, a Budai Vár költözni kényszerülő intézményeinek sorsát szakavatott vezetővel feltáró sétát. A problémamegoldó készséget fejlesztő biblioterápiás foglalkozások online folytatódtak, a Magdolna 5-7. pódiumsorozat pedig a Facebook-on.  Ősszel így pótolni lehetett Novák János és Bornai Szilveszter tavasszal elmaradt költészet napi műsorát. Sikerült megnyerni Háy Jánost és Závada Pált egy-egy beszélgetésre új könyveikről. Végül Gerendás Péter tartott saját nappalijából előszilvesztert. A műsorok nézettsége hússzorosan felülmúlta a helyszíni eseményeken résztvevők számát.

Honlap: www.vasaskonyvtar.hu és https://www.facebook.com/vasaskonyvtar/

Klubkultúra és Mentálhigiéné Egyesület

A pályázati keretet az egyesület 2020 őszén két nyitott önsegítő csoportalkalom megtartására, valamint honlapja létrehozására fordította. A csoportok a 8. kerületi fiatal felnőttek elérésére fókuszálva valósultak meg az Auróra közösségi térben. Egy ilyen alkalom az önismeretet, az egymásra való őszinte reakció kifejezésének képességét valamint a saját belső érzelmi tartalmakra való rálátást fejleszti, a továbbiakban bevezetőként szolgálhat mélyebb önismereti munkához is. A megszokott hétköznapi társas helyzetekhez képest a megosztásokra irányuló elfogadás és ítéletmentesség arra bátorította a jelenlévőket, hogy olyan érzéseket, nehézségeket okozó kapcsolati helyzeteket osszanak meg egymással, amelyekhez a mindennapokban nehezebb hozzáférni és átélni. Az elkészült honlapon (www.selfgroove.hu) az egyesület bemutatkozása, programjaik leírása, tagjainak bemutatkozása kapott helyet.

Hogy Vagy Egyesület

A Hogy Vagy Közhasznú Egyesület 2016-ban indította el programjait VIII. kerületi óvodákban, pszichológus hallgató és pályakezdő pszichológus önkéntesek bevonásával. A pályázati támogatás az új önkéntesek 40 órás képzésének megvalósulását biztosította. A képzés célja volt, hogy a leendő önkéntesek ismeretei bővüljenek a hátrányos helyzet, mélyszegénység, mentalizáció, kötődés és fejlődés témákban, ezzel párhuzamosan megismerjék az Egyesület módszertanát és gyakorlatot szerezzenek benne. A képzés 2020 szeptemberében valósult meg: három online alkalom és három teljes napos személyes képzési nap keretében. Az alkalmak között az önkéntesek online feladatokat kaptak, amelyek egyrészt előkészítették a következő alkalmak témáit, másrészt segítették a tanultak elmélyülését. A képzést az Egyesület módszertanában sok év gyakorlattal rendelkező szakmai munkatársak és önkéntesek tartották.

Honlap: https://www.hogyvagy.hu/

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért – Teljesítménykör projekt

A Teljesítménykör projekt nagy népszerűségnek örvend az iskolában. Minden hónapra 4 kihívást állított a tanulók elé, a testnevelés órák keretein belül. A vegyes csoportosítást a fennálló járványhelyzet miatt módosítottuk osztályszintre. Kitűzött célok: a tanulók megmozgatása, különféle eszközök használata, az egymás iránti tisztelet és elfogadás, valamint a magabiztosság növelése, az öröm érzete a játékban és a barátságos versenyben, és ami nagyon fontos, az egyéni célok kitűzése. A beszerzésre került eszközök igen jól beváltak, nagy kedvenc lett a lábtenisz állvány és háló, továbbá a tollaslabda állvány is, lévén, hogy eddig csak képzeletben léteztek a játék során. Összességében, a Teljesítménykör nagyon motiváló, személyiségfejlesztő; az elkövetkező évekre is szeretnénk megtartani és tovább fejleszteni.

Honlap: https://www.grundsuli.eu/dokumentumok/alapitvanyunkrol/

Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület

A Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás nagyban segítette, hogy a Horváth Mihály téren működő cserkészcsapatunk szociálisan hátrányos helyzetű tagjai is részt vehessenek nyári táborunkon. A tábor 2020. augusztus 24-től 30-ig Tésán nomád állótábor, valamint az Ipolyon vándor evezőtábor formájában valósult meg. A tábor kerettörténete IV. Béla király és kora, melyet igyekeztünk minél élethűbben megjeleníteni. A nyári táboraink a legmeghatározóbb nevelési alkalmak, lehetőséget ad a közösségi együttélés megpróbáltatásainak átélésére, az empátia fejlesztésére. A nomád körülmények a természet tiszteletét és megismerését nagyban elősegítik, a tábor végére, a természeti értékek megőrzése mellett otthonunkká vált az erdő. A tábor pedagógiai programjának fontos része volt az egészségnevelés, melyet mindennapi sporttevékenységgel, ismeretterjesztő előadásokkal, workshopokkal valósítottunk meg. A tábor kerettörténete pedig IV. Béla kora, az állam újjáépítése, mely az állampolgári ismeretekben való gyarapodásra, közösségi felelősségvállalásra irányította a fiatalok figyelmét.

Honlap: http://432.hu/pazmany-peter-ifjusagi-egyesulet/

Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület – Lehetőségek Tere

A Józsefváros Önkormányzattól bérelt, felújítás alatt álló, leendő közösségi helyen – a „Práter 63-ban”– a közeljövőben rendszeres tevékenységbe kezdünk: a nyitó programsorozat célja a helyi kulturális, oktatási közegbe való beágyazódás. A tervezett események a tanulás, élmény és művészet határterületein valósulnak meg, és abban támogatják a 16-23 éves fiatalokat, hogy élményalapú művészeti eszközök és módszertanok segítéségével felismerhessék erőforrásaikat, érdeklődési területeiket. A program a szervezeti hátteret biztosító Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület tevékenységeivel összhangban a kortárs képzőművészet, a társadalmi részvétel és aktivitás közötti kapcsolatot tárja fel, erősíti. A foglalkozásokon a helyi fiatalok megtapasztalhatják a közösség építő erejét. Részvételükkel nyitott, befogadó, szabad közeg épül: korábban fel nem ismert lehetőségek tere.

Honlap: https://lehetosegektere.hu/

KultDesk Kulturális Alapítvány – Lahmacun rádió

A 2020. évi Józsefváros által kiírt Civil és kulturális pályázat keretein belül a KultDesk Kulturális Alapítvány 344 ezer forint mértékű támogatásban részesült a Lahmacun rádió fenntartásának támogatásra. A támogatásnak köszönhetően a rádió stúdiójának bérleti díja négy teljes hónapig (2020. júliustól októberig) és egy hónapig részlegesen (november) finanszírozásra került. A pályázatban leírtaknak megfelelően, a támogatási periódus ideje alatt a pályázati pénz hiányában bérleti és rezsi díjra fordítandó összegből a rádió stúdiójának felújítása a rádió önkéntesei által önerőből megvalósult.

A Lahmacun rádió 2018-as megalakulásakor egy zenei rádiónak indult, de mára egyre több egyéb témát is lefed és a műsorkínálat egyre bővül. Van már például szociális témákkal és filozófiával foglalkozó beszélgetős műsor is. Zeneileg is sokszínű a műsorlista, vannak elektronikus, punk, metál, experimentális vagy pop zenével foglalkozó adások. A műsorok készítői főleg budapesti lakosok, de vannak műsorkészítők Angliából, Németországból, Belgiumból, Lengyelországból és Szerbiából is. A rádiónak jelenleg több mint 50 különböző műsora van, részben előre felvett műsorok, de számos műsor élő adásban hangzik el.

A Lahmacun rádió stúdiója a VIII. ker. Orczy út 44-46. szám alatt található, a Gólya közösségi ház bérlői részében, 24 négyzetméteren. A közösségi ház tagja a Mérce online újság is, amelyben nemrég jelent meg egy cikk a közösségi házról, köztük a rádióról is: https://merce.hu/2020/06/13/presszo-kozossegi-edzoterem-ovi-ujsag-es-radio-alkoto-muhely-es-civil-tanya-egy-helyen-mi-az/

Honlap: https://www.lahmacun.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!