A 2020-as civil pályázatok nyerteseinek beszámolói

event_available Utolsó frissítés:

Az önkormányzat 2020-as civil pályázatán támogatást nyert szervezetek nyilvános beszámolói (folyamatosan frissül)

A Közösségi Részvételi Iroda felkérte a 2020-as civil és kulturális pályázat nyerteseit, hogy a kötelező hivatalos beszámolókon túl a nyilvánosságot is tájékoztassák azokról a tevékenységekről, amelyeket az önkormányzati támogatásból finanszíroztak, hogy minél több ember értesüljön ezekről. Köszönjük azoknak a szervezeteknek, akik éltek ezzel a lehetőséggel – ha pedig egy nyertes szervezet kedvet kap még arra, hogy beszámolót küldjön, ezt szeretettel várjuk a reszvetel@jozsefvaros.hu email címre!

Rosa Parks Alapítvány

Fehér Tibor 2020. december 1.  napjától foglalkozik a Tanodában résztvevő családok és gyerekek pszichés támogatásával.

Először munka- és időterv készült, illetve a tanodában résztvevő gyerekek szűrését végeztük el, így nagyobb eséllyel tudtunk olyan prioritási listát felállítani a gyerekek körében, amivel a leghatékonyabban tudtuk kiépíteni a szolgáltatást.

Eddig 3 gyermek kezdhette meg hosszú távú terápiáját és 10 a rövidtávú konzultáció valósult meg. Folyamatosan készülnek a szülőknek mentálhigiénés, nevelési tanácsadási segédanyagok a felhozott problémák alapján, melyek elkészültükkor elérhetőek lesznek a szülők számára kiadott anyagokként, képzésekként vagy az online felületen (Facebook szülőcsoport).

Tovább információ: https://www.facebook.com/lathatatlantanoda

Magyar Williams Szindróma Társaság – „Színezd újra!” projekt

Ez a program online és offline elemekkel segítette a családokat a korona vírus járvány okozta életvezetési nehézségek kezelésében. Célja plusz értéket adni, és a „Willis családhoz tartozást erősíteni” volt. A szervezet 2020 év második felére tervezett programjai az aktuális körülményekhez igazodva valósultak meg, köszönhetően a Józsefvárosi Önkormányzat Civil 2020 pályázatának is. Ez a pályázat a Williams szindrómával és más ritka betegségekkel élők részére megrendezett Őszi négynapos családi kirándulás költségeihez járult hozzá. Így a 45 fő résztvevő szeptemberben felkereshette Tatát, járhattak az Öreg-Tónál, az Angolkertben, a Fényes Forrásnál, az Aggostyányi Öko faluban. Zárásként kipróbálhatták a Sárkányhajózást a résztvevők.

A szervezet Facebook oldalán az esemény fotói elérhetők: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mwszt&set=a.5126065324085691

Magyar Vöröskereszt – Kortársképzés és elsősegély-oktatás józsefvárosi óvodásoknak és általános iskolásoknak

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének Ifjúsági Tagozata 2020-ban több nyolcadik kerületi fiatal részvételével rendezte meg hagyományos Kortársképző Nyári Táborát. A Balatonlellén megrendezett táborban huszonhárom, középiskolás korú fiatal vett részt. A táborban három képzési csoport indult: egy animátorokat, egy baleset-szimulációt és egy elsősegélynyújtó-előadókat képző csoportba kerültek a fiatalok, a saját preferenciáik szerint. A szakmai felkészülés mellett külön hangsúly volt az egyéni felkészülésen, a készség- és személyiségfejlesztésen, valamint az érzékenyítésen egyaránt. A napi hat órányi tanulás mellett pedig a táborozóknak lehetősége volt igazi csapattá kovácsolódni a közösségépítő foglalkozások során, valamint kiélvezhették a Balaton nyújtotta strandolási lehetőséget is.

Honlap: https://www.voroskeresztbp.hu/

Vasas Központi Könyvtár Alapítvány – Virtuális előremenekülés

Ilyen nehéz évet talán a háborús időkben zárhatott fennállásának 118 esztendeje alatt a lakókörnyezetet ellátó közkönyvtár: a járvány miatt hónapokig nem fogadhatott látogatókat. Kárpótlásként online kulturális tartalmak linkjével frissítette honlapját, és a Józsefvárosi Civil Kulturális Pályázat jóvoltából a virtuális térbe költözött. Egyetlen személyes részvételt biztosító szabadtéri eseményt szervezett, a Budai Vár költözni kényszerülő intézményeinek sorsát szakavatott vezetővel feltáró sétát. A problémamegoldó készséget fejlesztő biblioterápiás foglalkozások online folytatódtak, a Magdolna 5-7. pódiumsorozat pedig a Facebook-on.  Ősszel így pótolni lehetett Novák János és Bornai Szilveszter tavasszal elmaradt költészet napi műsorát. Sikerült megnyerni Háy Jánost és Závada Pált egy-egy beszélgetésre új könyveikről. Végül Gerendás Péter tartott saját nappalijából előszilvesztert. A műsorok nézettsége hússzorosan felülmúlta a helyszíni eseményeken résztvevők számát.

Honlap: www.vasaskonyvtar.hu és https://www.facebook.com/vasaskonyvtar/

Klubkultúra és Mentálhigiéné Egyesület

A pályázati keretet az egyesület 2020 őszén két nyitott önsegítő csoportalkalom megtartására, valamint honlapja létrehozására fordította. A csoportok a 8. kerületi fiatal felnőttek elérésére fókuszálva valósultak meg az Auróra közösségi térben. Egy ilyen alkalom az önismeretet, az egymásra való őszinte reakció kifejezésének képességét valamint a saját belső érzelmi tartalmakra való rálátást fejleszti, a továbbiakban bevezetőként szolgálhat mélyebb önismereti munkához is. A megszokott hétköznapi társas helyzetekhez képest a megosztásokra irányuló elfogadás és ítéletmentesség arra bátorította a jelenlévőket, hogy olyan érzéseket, nehézségeket okozó kapcsolati helyzeteket osszanak meg egymással, amelyekhez a mindennapokban nehezebb hozzáférni és átélni. Az elkészült honlapon (www.selfgroove.hu) az egyesület bemutatkozása, programjaik leírása, tagjainak bemutatkozása kapott helyet.

Hogy Vagy Egyesület

A Hogy Vagy Közhasznú Egyesület 2016-ban indította el programjait VIII. kerületi óvodákban, pszichológus hallgató és pályakezdő pszichológus önkéntesek bevonásával. A pályázati támogatás az új önkéntesek 40 órás képzésének megvalósulását biztosította. A képzés célja volt, hogy a leendő önkéntesek ismeretei bővüljenek a hátrányos helyzet, mélyszegénység, mentalizáció, kötődés és fejlődés témákban, ezzel párhuzamosan megismerjék az Egyesület módszertanát és gyakorlatot szerezzenek benne. A képzés 2020 szeptemberében valósult meg: három online alkalom és három teljes napos személyes képzési nap keretében. Az alkalmak között az önkéntesek online feladatokat kaptak, amelyek egyrészt előkészítették a következő alkalmak témáit, másrészt segítették a tanultak elmélyülését. A képzést az Egyesület módszertanában sok év gyakorlattal rendelkező szakmai munkatársak és önkéntesek tartották.

Honlap: https://www.hogyvagy.hu/

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért – Teljesítménykör projekt

A Teljesítménykör projekt nagy népszerűségnek örvend az iskolában. Minden hónapra 4 kihívást állított a tanulók elé, a testnevelés órák keretein belül. A vegyes csoportosítást a fennálló járványhelyzet miatt módosítottuk osztályszintre. Kitűzött célok: a tanulók megmozgatása, különféle eszközök használata, az egymás iránti tisztelet és elfogadás, valamint a magabiztosság növelése, az öröm érzete a játékban és a barátságos versenyben, és ami nagyon fontos, az egyéni célok kitűzése. A beszerzésre került eszközök igen jól beváltak, nagy kedvenc lett a lábtenisz állvány és háló, továbbá a tollaslabda állvány is, lévén, hogy eddig csak képzeletben léteztek a játék során. Összességében, a Teljesítménykör nagyon motiváló, személyiségfejlesztő; az elkövetkező évekre is szeretnénk megtartani és tovább fejleszteni.

Honlap: https://www.grundsuli.eu/dokumentumok/alapitvanyunkrol/

Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület

A Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás nagyban segítette, hogy a Horváth Mihály téren működő cserkészcsapatunk szociálisan hátrányos helyzetű tagjai is részt vehessenek nyári táborunkon. A tábor 2020. augusztus 24-től 30-ig Tésán nomád állótábor, valamint az Ipolyon vándor evezőtábor formájában valósult meg. A tábor kerettörténete IV. Béla király és kora, melyet igyekeztünk minél élethűbben megjeleníteni. A nyári táboraink a legmeghatározóbb nevelési alkalmak, lehetőséget ad a közösségi együttélés megpróbáltatásainak átélésére, az empátia fejlesztésére. A nomád körülmények a természet tiszteletét és megismerését nagyban elősegítik, a tábor végére, a természeti értékek megőrzése mellett otthonunkká vált az erdő. A tábor pedagógiai programjának fontos része volt az egészségnevelés, melyet mindennapi sporttevékenységgel, ismeretterjesztő előadásokkal, workshopokkal valósítottunk meg. A tábor kerettörténete pedig IV. Béla kora, az állam újjáépítése, mely az állampolgári ismeretekben való gyarapodásra, közösségi felelősségvállalásra irányította a fiatalok figyelmét.

Honlap: http://432.hu/pazmany-peter-ifjusagi-egyesulet/

Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület – Lehetőségek Tere

A Józsefváros Önkormányzattól bérelt, felújítás alatt álló, leendő közösségi helyen – a „Práter 63-ban”– a közeljövőben rendszeres tevékenységbe kezdünk: a nyitó programsorozat célja a helyi kulturális, oktatási közegbe való beágyazódás. A tervezett események a tanulás, élmény és művészet határterületein valósulnak meg, és abban támogatják a 16-23 éves fiatalokat, hogy élményalapú művészeti eszközök és módszertanok segítéségével felismerhessék erőforrásaikat, érdeklődési területeiket. A program a szervezeti hátteret biztosító Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület tevékenységeivel összhangban a kortárs képzőművészet, a társadalmi részvétel és aktivitás közötti kapcsolatot tárja fel, erősíti. A foglalkozásokon a helyi fiatalok megtapasztalhatják a közösség építő erejét. Részvételükkel nyitott, befogadó, szabad közeg épül: korábban fel nem ismert lehetőségek tere.

Honlap: https://lehetosegektere.hu/

KultDesk Kulturális Alapítvány – Lahmacun rádió

A 2020. évi Józsefváros által kiírt Civil és kulturális pályázat keretein belül a KultDesk Kulturális Alapítvány 344 ezer forint mértékű támogatásban részesült a Lahmacun rádió fenntartásának támogatásra. A támogatásnak köszönhetően a rádió stúdiójának bérleti díja négy teljes hónapig (2020. júliustól októberig) és egy hónapig részlegesen (november) finanszírozásra került. A pályázatban leírtaknak megfelelően, a támogatási periódus ideje alatt a pályázati pénz hiányában bérleti és rezsi díjra fordítandó összegből a rádió stúdiójának felújítása a rádió önkéntesei által önerőből megvalósult.

A Lahmacun rádió 2018-as megalakulásakor egy zenei rádiónak indult, de mára egyre több egyéb témát is lefed és a műsorkínálat egyre bővül. Van már például szociális témákkal és filozófiával foglalkozó beszélgetős műsor is. Zeneileg is sokszínű a műsorlista, vannak elektronikus, punk, metál, experimentális vagy pop zenével foglalkozó adások. A műsorok készítői főleg budapesti lakosok, de vannak műsorkészítők Angliából, Németországból, Belgiumból, Lengyelországból és Szerbiából is. A rádiónak jelenleg több mint 50 különböző műsora van, részben előre felvett műsorok, de számos műsor élő adásban hangzik el.

A Lahmacun rádió stúdiója a VIII. ker. Orczy út 44-46. szám alatt található, a Gólya közösségi ház bérlői részében, 24 négyzetméteren. A közösségi ház tagja a Mérce online újság is, amelyben nemrég jelent meg egy cikk a közösségi házról, köztük a rádióról is: https://merce.hu/2020/06/13/presszo-kozossegi-edzoterem-ovi-ujsag-es-radio-alkoto-muhely-es-civil-tanya-egy-helyen-mi-az/

Honlap: https://www.lahmacun.hu/

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!