A civil és kulturális, egyházi, sport és nemzetiségi pályázatok eredményei – 2021

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A civil és kulturális, egyházi, sport és nemzetiségi pályázatok eredményei – 2021

A pályázatokat független szakértők bírálták és az önkormányzat végül összesen 20 civil szervezetet, 7 egyházi szervezetet, 3 sportszervezetet és 8 nemzetiségi önkormányzatot támogatott. Köszönjük a szakértők munkáját és gratulálunk a győzteseknek!

A Józsefvárosi Önkormányzat minden évben a költségvetésben keretösszeget határoz meg és pályázati alapot hoz létre, amelyből a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható. A 2021. évi pályázatok 2021. május 26-án kerültek kiírásra. A pályázatok beadási határideje 2021. június 25. volt.

A 2021. évi felhívás alapján a civil és kulturális pályázatra 26 érvényes kérelemben (1 db formailag hibás) összesen 8.003.817,- Ft, az egyházi pályázatra 7 érvényes kérelemben összesen 2.100.000,- Ft, a sport pályázatra 4 érvényes kérelemben összesen 750.000,- Ft, valamint a nemzetiségi pályázatra 8 kérelemben összesen 3.120.000,- Ft támogatási igény érkezett. A benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése megtörtént.

A támogatások fedezetére az Önkormányzat 2021-ben az alábbi pénzügyi fedezetet biztosította, amelyet a benyújtott pályázatok pénzügyi igényei alapján minimálisan módosított (a teljes rendelkezésre álló összeg nem változott, csak a különböző kategóriákra dedikált összegeket csoportosítottuk át):

–       a civil szervezetek, alapítványok támogatására 3.500.000 Ft

–       az egyházak, egyházi közösségek támogatására 3.000.000 Ft

–       a sportolók, sportszervezetek támogatására 500.000 Ft

–       a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjai támogatására 2.903.500 Ft

A nem alapítványi pályázatok esetében a pályázati kérelmek támogatásáról a polgármester döntött a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján, az alapítványi pályázatokról a képviselő-testület döntött.

A pályázatok tartalmi elbírálására független szakértőket kértünk fel, akik a nyilvános pályázati felhívásban is szereplő szempontok alapján pontozták az összes olyan pályázatot, amely formailag megfelelt a kiírásnak. A bírálók személyére a három alpolgármester és a Közösségi Részvételi Iroda irodavezetője tett javaslatot. Minden pályázati anyagot két bíráló kapott meg, akiket véletlenszerűen osztottunk be az egyes szakterületeken belül. Minden bíráló a szempontok pontozásán túl nyilatkozhatott arról is, hogy az adott pályázatot javasolja-e támogatásra vagy sem.

A pályázatok teljes pontszáma az alábbiak összegeként jött ki:

  • a 2 bíráló által adott pontszámok
  • a 2 bíráló támogatási javaslatai pontszámokká konvertálva

Az így kialakult pontszámok alapján felállítottunk egy csökkenő sorrendet, amely a végső döntés alapját képezte azzal a céllal, hogy minél több színvonalas pályázatot benyújtott szervezet részesülhessen támogatásban.

A civil és kulturális pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetű emberek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; klímatudatos szemléletformálás, sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása, valamint az idősekkel kapcsolatos programok támogatása.

A 2021. évi civil és kulturális pályázat keretében a következő szervezetek nyújtottak be pályázatot.

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

Igényelt támogatás összege (Ft)

Önrész összege (Ft)

1.

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Városunk c. helytörténeti magazin 2021/4. száma nyomtatott és internetes változatában: Kiemelt terjedelemben betekintést ad a VIII. kerület történeti múltjába, bemutatja az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit. 180.000,- Ft tördelés, nyomdai költségek, lapterjesztés. Önrészből: kommunikáció, lapterjesztés, önkéntes munka, nyomdai költség.

180.000,-

563.155,-

2.

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

1051 Budapest, Arany János u.31.

A 2021 szeptembertől – 2021 decemberéig tartó időszakban önkénteseink és munkatársaink bevonásával szervezik meg Elsősegélyműhely foglalkozásaikat a nyolcadik kerületi általános iskolákban, valamint Plüssök Hősei foglalkozásaikat a kerületi óvodákban, öt-öt alkalommal. 170.000,- Ft eszközbeszerzés, 30.000,- Ft étkezés, 100.000,- Ft ifjúsági szervező munkabér. Önrészből: munkabér, kommunikáció

300.000,-

223.081,-

3.

Józsefvárosi Kosárlabda Club

2096 Üröm, Cinege u.9.

Az egyesület utánpótlás csapatainak felkészítéséhez és felkészüléséhez kérik a támogatást. 200.000,- Ft nevezési díjak, edzői működési engedélyek díjai, 100.000,- Ft terembérleti díjak. Önrészből: további költségek.

300.000,-

4.200.000,

4.

Mozgással az egészséges jövőért Egyesület

1085 Budapest, Horánszky u. 8.

VIII. kerületi hátrányos helyzetű családból érkező 10-20 év közötti gyermekek, fiatalok részére nyári szabadidős sportprogramok szervezése. 279.000,- Ft étkezés költségei, 9.000,- Ft BKK jegy, 12.000,- Ft oklevelek, tájékoztatók.

300.000,-

1.050.000,-

5.

Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.

Helyiség felújítása. A felújítás ahhoz szükséges, hogy a terem ismét kulturált állapotba kerüljön. A választott megoldástól azt várják, hogy a fal nedvesedési problémát hosszú időre, legalább 15-20 évre megszünteti. 300.000,- Ft közösségi helyiség felújítása. Önrészből: további felújítási költségek.

300.000,-

787.000,-

6.

Hogy Vagy Egyesület

1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 6.

Fejlesztő MESEcsoportok szervezése Napraforgó Egyesített Óvoda két tagóvodájával együttműködve. 296.910,- Ft két havi egyszerűsített foglalkoztatással bejelentett koordinátori bér és annak járulékai. Önrészből: 296.910,- Ft két havi egyszerűsített foglalkoztatással bejelentett koordinátori bér és annak járulékai.

296.910,-

296.910,-

7.

Járókelő Közhasznú Egyesület

1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 3/8a.

A támogatás segítségével biztosítják a Járókelő.hu bejelentő felületének 2021. évi működtetését, melynek köszönhetően a VIII. kerületi lakosok a városrész bármely pontján bejelenthetik az általuk észlelt közterületi problémát. 300.000,- Ft működtetéshez szükséges bérköltség, az önkéntes koordinátor fizetése. Önrészből: további működtetés.

300.000,-

7.500.000,-

8.

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége

1081 Budapest Népszínház u.27. I/6.

Koszorúzás szervezése, évkönyv kiadása, megemlékezés szervezése. 50.000,- Ft koszorúk, 150.000,- Ft évkönyv kiadása, 50.000,- rendezvény szervezése, 50.000,- Ft benzinköltség.

300.000,-

100.000,-

9.

Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság

1029 Budapest, Csongor u. 39.

Két bemutató foglalkozás szervezése, amelyeket az Art’s Harmony Studióban tartanak, a Rökk Szilárd u-ban. 2×150.000,- Ft résztvevők és fellépők tiszteletdíjai + önrészből teremköltség, technika, hirdetés, videózás, szervezés

300.000,-

300.000,

10.

Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete

1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. 1/1.

Nagycsaládosok Napja kézműves foglalkozással, adomány osztása. Ha ez jól ikerül, hagyománnyá válna. Az Egyesület megalakulásának 20. évfordulójára ünnepség szervezése. Eszközbeszerzés. 30.000,- Ft vendéglátás, 20.000,- Ft padok, asztalok, 100.000,- Ft nyomtató, 60.000,- Ft megbízási díj, 50.000,- Ft kézműves alapanyagok, 40.000,- festék. Önrészből: karbantartás

300.000,-

80.000,-

11.

Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a.

Nyári tábor szervezése Galgamácsán, nomád állótábor, formájában. 150.000,- Ft étkezés, 50.000,- Ft busz bérlése, 50.000,- Ft anyagköltség, sportfelszerelés, 50.000,- Ft könyvelés. Önrészből: 800.000,- Ft önkéntes munka, 400.000,- Ft étkezés, utazás, eszközbeszerzés.

300.000,-

1.200.000,-

12.

Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület

2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 6.

Erőforrás csoport fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők részére Józsefvárosban. A tervezett erőforrás csoport hozzásegíti az anyákat ahhoz, hogy tudatosítsák magukban azokat a kompetenciáikat (pl. gyors helyzetfelismerés, analitikus gondolkodás, kreativitás, jó emberismeret, együttműködési készség stb.), amelyekre gyermekük ápolása, gondozása során szert tettek. 5 hónapra 60e Ft/hó munkatárs alkalmazása, szervezés, kapcsolattartás, adminisztráció, találkozók megtartása. Önrészből: vendéglátás.

300.000,-

30.000,-

13.

Józan Babák Egyesület

1043 Budapest, Erzsébet u. 20.

Dinamikus szenzoros integrációs terápia alkalmazása az egyesület józsefvárosi (kerületben lakó, vagy életvitelszerűen tartózkodó) ügyfelei számára. Helyszín: 1085 Budapest, Baross utca 28., fszt. 2. 300.000,- Ft eszközbeszerzés. Önrészből: munkabér, szociális munka

300.000,-

1.023.000,-

14.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület

1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.

Palotanegyedi esték – Lakossági fórum 80-100 fő részére. 10.000,- Ft kézműves foglalkozás, 10.000,- Ft szórólap, plakát, 280.000,- Ft fellépők honoráriuma.

300.000,-

0,-

15.

Belvárosi Vívó Sportegyesület

1111 Budapest, Budafoki út 14.

Nyílt napok szervezése 2 alkalommal. 280.000,- Ft vívófelszerelés beszerzése. (vívóruhák, lamék, nadrágok, fejvédők, vívókesztyűk, valamint sisakok és tőr, párbajtőr fegyverek), 20.000,- Ft szórólapok, plakát. Önrészből: 200.000,- Ft Szakedzők részvétele, valamint a programok szervezésével és koordinálásával kapcsolatos munkák és tevékenységek.

300.000,-

200.000,-

16.

Rocky Monday Egyesület

4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 3.

Rockabilly suli szervezése. Fiatalok megszólítása a könnyűzene segítségével, 10-18 éves korosztály részére. Rávezetés a valódi hangszeres zene értékének felismerésére, a hangszeres tudás örömének megélésére. Együtt működve józsefvárosi általános és középiskolákkal. 15.000,- Ft szállítás, 190.500,- Ft fellépők tiszteletdíja, 94.500,- Ft programszervezés. Önrészből: Önkéntesek.

300.000,-

55.500,-

17.

Tehetséges Ifjúság Műhelye Egyesület

1089 Budapest, Orczy út 11-15. 4/26.

Két napos önismereti és motivációs tréningünkkel szervezése Józsefvárosban élő fiatalok részére. 60.000,- Ft terembérlet, 20.000,- Ft technikai eszközök, 90.000,- Ft tréningvezető megbízás. Önrészből: szervezés.

170.000,-

50.000,-

18.

Új Világ Egyesület

1039 Budapest, Hollós K. L. u. 4.

Az Új Világ Egyesület 2 hónapos projektjében, 9 héten keresztül Vitakör alkalmakon fejlesztik a fiatalok érvelési képességüket, vitakultúrájukat. A projektben hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatal vesz részt, ezáltal megvalósul az egyesület alapcélkitűzései közé tartozó elem, az elfogadás és az integráció. 15.000,- Ft BKK jegy, 285.000,- Ft étkezés. Önrészből: további költségek.

300.000,-

615.000,-

19.

Rosa Parks Alapítvány

1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.

A Láthatatlan Tanoda Program finanszírozására igényelik a támogatását. A Láthatatlan Tanoda 2013 óta működik Józsefvárosban, amely az egyéni mentorálással, csoportos fejlesztő foglalkozásokkal és kulturális programokkal segíti az óvodás és általános iskolás, hátrányos helyzetű, többségében roma gyerekeket. A Tanoda koordinátorainak havi fizetése bruttó 300.000,- Ft. A pályázott összeg így egy koordinátor egyhavi bérét fedezi.

300.000,-

0,-

20.

KultDesk Kulturális Alapítvány

1221 Budapest, Kereszthegy utca 3.

A Lahmacun rádió minimális fenntartási költségeire igényel támogatást. 50.000,- Ft havi bérleti díj 3 hónapig, a projekt kivitelezési időszakában, 50.000,- Ft havi stúdió rezsi/szerver bérlet/jogdíj kiadások 3 hónapra, a projekt kivitelezési időszakában. 63.918,- Ft fennmaradó stúdió bérleti költség.

300.000,-

63.918,-

21.

Vasas Központi Könyvtár Alapítvány

1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.

Irodalom-népszerűsítő és olvasótoborzó szándékkal pódiumbeszélgetések kortárs írókkal, alkotókkal, zenés irodalmi műsorok szervezésének támogatása. 10.000,- Ft helyszíni program esetén vendéglátás, apró ajándék, 270.000,- Ft a biblioterapeuta, az íróvendégek, az őket kérdező újságíró, az irodalmi séta és az élőben közvetített online beszélgetésnél segédkező informatikus megbízási szerződés szerinti honoráriuma, 20.000,- Ft műsorok közönségtervezése, plakátterv. 423.500,- Ft más pályázati forrásból, 150.000,- Ft moderátori, PR- és videós feladatok részben díja.

300.000,-

573.500,-

22.

Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány

1086 Budapest, Csobánc utca 11. 5/6.

Egyrészt az önkénteseik számára szeretnének egy képzést, tréninget tartani, mely alkalmas arra, hogy a munka során felmerült feszültséget szupervízióval kezeljék, valamint szeretnének az adományszerzési és osztási tevékenység hatékonyságát növelni, ezért nyilvántartó programot beszerezni. 200.000,- Ft tréning költség + 100.000,- Ft önrész, 100.000,- programfejlesztés.

300.000,-

100.000,-

23.

Éhező Gyermekekért Alapítvány

1081 Budapest, Bezerédi utca 13. fszt.

Autóbusz kirándulás 50 fő részére a Tisza-tóhoz, fejlesztőfoglalkozás. 100.000,- Ft autóbuszbérlés, 100.000,- Ft étkezés, 100.000,- Ft belépők, 93.312,- Ft önrész foglalkozásokat tartó pedagógusok.

300.000,-

93.312

24.

Moravcsik Alapítvány

1083 Budapest, Balassa u. 6.

XI. Moravcsik Rekreációs Alkotótábor 29 fő gondozott és 5 fő segítő részvételével. 294.000,- Ft terembérlet pályázaton igényelt részösszege (28 fő * 3500,- * 3 éjszaka), 835.400,- Ft önrészből tábori eszközök, sporteszközök, egészségügyi felszerelés, strandeszközök, festőállványok, festékek, játékok szállítása, Konyhai alapanyagok beszerzése, terápiás munkatárs segítői díja 5 fő, tábori elismerő oklevelek és emléklapok nyomtatása, bérleti díj fennmaradó része.

294.000,-

835.400,-

25.

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Klímatudatos szemléletformálás egy „mentes” iskoláért néven KLIMA verseny osztályonkénti lebonyolítása a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. 177.607,- Ft eszközbeszerzés, 90.000,- Ft 100 fő látogatása a Humusz szövetség foglalkozásán.

267.607,-

0,-

26.

Jézus Társasága Alapítvány

1085 Budapest, Mária u. 25.

A Lőrinc pap tér nevének Szent József térre történő megváltoztatásának 2021. őszi rendezvény keretében történő ünneplése. 200.000,- Ft étkezés, 100.000,- Ft zenei közreműködők díja, 50.000,- Ft önrészből plakátok, fotózás.

300.000,-

50.000,-

 

Az önkormányzat döntése alapján végül a következő programok nyertek támogatást:

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

 

Támogatási összeg (Ft)

1.

Rosa Parks Alapítvány

1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.

A Láthatatlan Tanoda Program finanszírozásának támogatása.

200.000,-

2.

KultDesk Kulturális Alapítvány

1221 Budapest, Kereszthegy utca 3.

A Lahmacun rádió minimális fenntartási költségeinek támogatása.

240.000,-

3.

Vasas Központi Könyvtár Alapítvány

1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.

Irodalom-népszerűsítő és olvasótoborzó szándékkal pódiumbeszélgetések kortárs írókkal, alkotókkal, zenés irodalmi műsorok szervezésének támogatása.

240.000,-

4.

Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány

1086 Budapest, Csobánc utca 11. 5/6.

Önkénteseik számára képzés, tréning szervezése, valamint nyilvántartó programot beszerzése.

250.000,-

5.

Éhező Gyermekekért Alapítvány

1081 Budapest, Bezerédi utca 13. fszt.

Autóbusz kirándulás 50 fő részére a Tisza-tóhoz.

280.000,-

6.

Moravcsik Alapítvány

1083 Budapest, Balassa u. 6.

XI. Moravcsik Rekreációs Alkotótábor szervezésének támogatása 29 fő gondozott és 5 fő segítő részvételével.

220.000,-

7.

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Klímatudatos szemléletformálás egy „mentes” iskoláért néven KLIMA verseny osztályonkénti lebonyolításának támogatása a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

260.000,-

8.

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Városunk c. helytörténeti magazin 2021/4. száma nyomtatott és internetes változatában: Kiemelt terjedelemben betekintést ad a VIII. kerület történeti múltjába, bemutatja az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit.

100.000,-

9.

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

1051 Budapest, Arany János u.31.

A 2021 szeptembertől 2021 decemberéig tartó időszakban önkénteseink és munkatársaink bevonásával szervezik meg Elsősegélyműhely foglalkozásaikat a nyolcadik kerületi általános iskolákban, valamint Plüssök Hősei foglalkozásaikat a kerületi óvodákban, öt-öt alkalommal.

250.000,-

10.

Mozgással az egészséges jövőért Egyesület

1085 Budapest, Horánszky u. 8.

VIII. kerületi hátrányos helyzetű családból érkező 10-20 év közötti gyermekek, fiatalok részére nyári szabadidős sportprogramok szervezése.

200.000,-

11.

Hogy Vagy Egyesület

1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 6.

Fejlesztő MESEcsoportok szervezése Napraforgó Egyesített Óvoda két tagóvodájával együttműködve.

270.000,-

12.

Járókelő Közhasznú Egyesület

1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 3/8a.

A támogatás segítségével biztosítják a Járókelő.hu bejelentő felületének 2021. évi működtetését, melynek köszönhetően a VIII. kerületi lakosok a városrész bármely pontján bejelenthetik az általuk észlelt közterületi problémát.

200.000,-

13.

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége

1081 Budapest Népszínház u.27. I/6.

Koszorúzás szervezése, évkönyv kiadása, megemlékezés szervezése.

240.000,-

14.

Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság

1029 Budapest, Csongor u. 39.

2 bemutató foglalkozást szervezése, amelyeket az Art’s Harmony Studióban tartanak, a Rökk Szilárd u-ban.

180.000,-

15.

Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete

1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. 1/1.

Nagycsaládosok Napja kézműves foglalkozással, adomány osztása. Ha ez jól ikerül, hagyománnyá válna. Az Egyesület megalakulásának 20. évfordulójára ünnepség szervezése.

150.000,-

16.

Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a.

Nyári tábor szervezése Galgamácsán, nomád állótábor, formájában.

260.000,-

17.

Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület

2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 6.

Erőforrás csoport fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők részére Józsefvárosban. A tervezett erőforrás csoport hozzásegíti az anyákat ahhoz, hogy tudatosítsák magukban azokat a kompetenciáikat (pl. gyors helyzetfelismerés, analitikus gondolkodás, kreatívitás, jó emberismeret, együttműködési készség stb.), amelyekre gyermekük ápolása, gondozása során szert tettek.

260.000,-

18.

Józan Babák Egyesület

1043 Budapest, Erzsébet u. 20.

Dinamikus szenzoros integrációs terápia alkalmazása az egyesület józsefvárosi (kerületben lakó, vagy életvitelszerűen tartózkodó) ügyfelei számára. Helyszín: 1085 Budapest, Baross utca 28., fszt. 2.

200.000,-

19.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület

1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.

Palotanegyedi esték – Lakossági fórum szervezése.

200.000,-

20.

Belvárosi Vívó Sportegyesület

1111 Budapest, Budafoki út 14.

Nyílt napok szervezésével kapcsolatos költségek 2 alkalommal.

200.000,-

Az egyházi pályázat célja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellátó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat, az idősekkel kapcsolatos programokat, az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységeket és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezéseket, illetve hozzájárul a kerületben található épületállomány felújításához.

A 2021. évi egyházi pályázat keretében a következő szervezetek nyújtottak be pályázatot.

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

 

Igényelt támogatás összege (Ft)

Önrész összege (Ft)

1.

Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 22.

Kirándulások szervezése Oroszlányban a bányamúzeum felkeresése, és Majkra a kolostor felkeresése céljából. 120.000,- Ft buszbérlés, autópálya, parkolási díjak, 60.000,- Ft étkezés, 120.000,- Ft belépők, vezetés díja. Önrészből: további költségek.

300.000,-

151.000,-

2.

Budapesti Zsidó Hitközség

1075 Budapest, Síp u.12.

Vallási ünnepek szervezése, a speciális kóser étkezés biztosításához, az alkalmakhoz kapcsolódó kiadványokhoz, illetve Hanuka alkalmából a közösség gyermekei számára ajándékok beszerzésére, valamint Idősek Klubja vidéki nyaralás költségeire kérik a támogatást. 200.000,- Ft étkezés, tiszteletdíj, kiadványok költségei, 100.000,- Ft utazás költségei. Önrészből: további költségek.

300.000,-

500.000,-

3.

Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség

1088 Budapest, Szentkirályi u. 51.

A Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet inklúzív közösségi programokat szervez Józsefvárosi lakosoknak és nem csak Józsefvárosiaknak. A közös étkezésekhez szükségük van mosogatógépre és a gyermekek számára is szeretnék a Mandáh-házat még vonzóbbá tenni egy mászókás csúszdás játékelem megépítésével. 33.000,- Ft BKK jegy, 160.000,- Ft étkezés, 120.000,- Ft mosogatógép beszerzése, 147.000,- Ft szabadtéri játékelem.

300.000,-

560.000,-

4.

Szent Rókus Plébánia

1088 Budapest, Rákóczi út 27/A.

2021. október első szombatján zarándoklat Bátára a Szent Vér Kegyhelyre és Kalocsára, valamint a Szent Rókus Templom működési költségeinek támogatása. 100.000,- Ft busz bérlése, 200.000,- Ft rezsi költségek. Önrészből: további költségek.

300.000,-

650.000,-

5.

Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség

1089-Budapest, Kőris u. 13.

Adventi Zenés Istentiszteletet szervezése, valamint templomajtó javítása. 100.000,- Ft templomajtó felújítás, 200.000,- Ft adventi zenés istentisztelet, karácsonyi csomagok. Önrészből: további költségek.

300.000,-

600.000,-

6.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa

1081 Budapest, Múzeum u. 11.

Napközi kicsiknek és nagyoknak szervezése, közös játék és kézműves foglalkozásokkal egybekötött együttlétek, melyeken megvendégelik a családokat, gyerekeket. Kateketikai füzetek kiadása. 50.000,- Ft vendéglátás, 150.000,- Ft kiadvány szerkesztés, nyomda, 100.000,- Ft kézműves alapanyagok.

300.000,-

0,-

7.

Gláser Jakab Emlékalapítvány

1082 Budapest, Práter utca 23. 2/13.

A Teleki téri imaházuk országos szinten egyedülálló szefárd imarend alapján működő nagy ünnepeihez kapcsolódó kulturális események megteremtése. 300.000,- Ft kulturális program és kóser étkeztetés előkészítése, szervezése, teljeskörű lebonyolítása nagy ünnepekhez.

300.000,-

0,-

Az önkormányzat döntése alapján végül a következő programok nyertek támogatást:

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

 

Támogatási összeg (Ft)

1.

Gláser Jakab Emlékalapítvány

1082 Budapest, Práter utca 23. 2/13.

A Teleki téri imaház nagy ünnepeihez kapcsolódó kulturális események megteremtése szervezésének támogatása.

300.000,-

2.

Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1089 Budapest,

Bláthy Ottó utca 22.

Kirándulások szervezése Oroszlányban a bányamúzeum felkeresése, és Majkra a kolostor felkeresése céljából.

300.000,-

3.

Budapesti Zsidó Hitközség

1075 Budapest,

Síp u.12.

Vallási ünnepek szervezése, a speciális kóser étkezés biztosításához, az alkalmakhoz kapcsolódó kiadványokhoz, illetve Hanuka alkalmából a közösség gyermekei számára ajándékok beszerzésére, valamint Idősek Klubja vidéki nyaralás költségeire kérik a támogatást.

300.000,-

4.

Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség

1088 Budapest, Szentkirályi u. 51.

A Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet inklúzív közösségi programokat szervez Józsefvárosi lakosoknak és nem csak Józsefvárosiaknak. A közös étkezésekhez szükségük van mosogatógépre és a gyermekek számára is szeretnék a Mandáh-házat még vonzóbbá tenni egy mászókás csúszdás játékelem megépítésével.

300.000,-

(120.000,-felhalmozás 180.000,-működés)

5.

Szent Rókus Plébánia

1088 Budapest, Rákóczi út 27/A.

2021. október első szombatján zarándoklat Bátára a Szent Vér Kegyhelyre és Kalocsára, valamint a Szent Rókus Templom működési költségeinek támogatása.

300.000,-

6.

Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség

1089-Budapest, Kőris u. 13.

Adventi Zenés Istentiszteletet szervezése, valamint templomajtó javítása.

300.000,-

(100.000,- felhalmozás 200.000,- működés

7.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa

1081 Budapest, Múzeum u. 11.

Napközi kicsiknek és nagyoknak szervezése, közös játék és kézműves foglalkozásokkal egybekötött együttlétek, melyeken megvendégelik a családokat, gyerekeket. Kateketikai füzetek kiadása.

300.000,-

A sport pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat, szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre.

A 2021. évi sport pályázat keretében a következő szervezetek a megjelölt nyújtottak be pályázatot.

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

 

Igényelt támogatás összege (Ft)

Önrész összege (Ft)

1.

Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia

1082 Budapest, Lovassy László utca 5.

Az igényelt támogatási forrásból a Lovassy László utcában található székhelyük, egyben edzőtermük helységbérleti díjának finanszírozását szeretnénk biztosítani. 200.000,- Ft 4 hónap bérleti díj fedezése. Önrészből: további költségek.

200.000,-

150.000,-

2.

4 Trainerz Sportegyesület

1078 Budapest, Murányi u. 48.

Nyári sporttábor szervezése. 200.000,- Ft müzliszelet és gyümölcslé biztosítása. Önrészből: további költségek.

200.000,-

3.600.000,-

3.

Józsefvárosi Kosárlabda Club

2096 Üröm, Cinege u.9.

A Józsefvárosi Kosárlabda Club 1998-ban alakult. Évek óta az NB II-es bajnokságban képviselik a józsefvárosi színeket. Versenysportban Józsefváros képviselete. 200.000,- Ft nevezési díjak, játékvezetői költségek. Önrészből: további költségek.

200.000,-

3.564.250,

4.

Magyar Goju-kai Szövetség

1089 Budapest, Orczy út 41.

Folytatják az öltözők és az iroda felújítását, illetve a hibák kijavítását, ami a nedves vakolat leverését, újbóli vakolását, törött csempék leverését – újak felragasztását és a festést jelenti. 150.000,- Ft felújítás. Önrészből: további költségek.

150.000,-

50.000,-

Az önkormányzat döntése alapján végül a következő programok nyertek támogatást:

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

Támogatás összege (Ft)

1.

Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia

1082 Budapest, Lovassy László utca 5.

Az igényelt támogatási forrásból a Lovassy László utcában található székhelyük, egyben edzőtermük helységbérleti díjának finanszírozását szeretnénk biztosítani.

150.000,-

2.

Józsefvárosi Kosárlabda Club

2096 Üröm, Cinege u.9.

A Józsefvárosi Kosárlabda Club 1998-ban alakult. Évek óta az NB II-es bajnokságban képviselik a józsefvárosi színeket. Versenysportban Józsefváros képviselete.

200.000,-

3.

Magyar Goju-kai Szövetség

1089 Budapest, Orczy út 41.

Folytatják az öltözők és az iroda felújítását, illetve a hibák kijavítását, ami a nedves vakolat leverését, újbóli vakolását, törött csempék leverését – újak felragasztását és a festést jelenti.

150.000,-

 

A nemzetiségi pályázat elsődleges célja, hogy a Józsefvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok támogatáshoz juthassanak, amely segíti további közösségszervező, szociális ellátó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat, az idősekkel kapcsolatos programok, a hagyományőrző és az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységek, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján kötelező és önként vállalt feladatok támogatása.

A 2021. évi nemzetiségi pályázat keretében a következő nemzetiségi önkormányzatok nyújtottak be pályázatot.

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

Igényelt támogatás összege (Ft)

Önrész összege (Ft)

1.

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Megemlékezés szervezése bolgár nemzeti ünnepre, valamint Bolgárok Józsefvárosban című könyv bemutatója. 160.000,- Ft fogadás költségei, 130.000,- Ft fellépők díja, 30.000,- Ft plakátok, meghívók. Önrészből: további fellépők.

320.000,-

30.000,-

2.

Józsefvárosi Görög Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Józsefvárosi görög nemzetiségű – görög származású gyermekek számára részvételi lehetőség az interetnikus és interkulturális nyári tematikus olvasótáborban. 400.000,- Ft tábor díja teljes ellátással. Önrészből: további költségek.

400.000,-

1.200.000

3.

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

10 dokumentum videó, mely hírt ad 10 különböző helyszínen megvalósuló fontos eseményről a szerb közösségben. 400.000,- Ft riporter, operatőr, az anyagok legyártásának díja. Önrészből: további költségek.

400.000,-

100.000,-

4.

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Örmény séták szervezése Józsefvárosban. 120.000,- Ft vendéglátás, 280.000,- idegenvezetői és kutatási, szövegírói díj. Önrészből: további költségek.

400.000,-

30.000,-

5.

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Ruszin Kalendárium – Almanach kiadása. 400.000,- Ft nyomdai költségek. Önrészből: további költségek.

400.000,-

350.000,-

6.

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Szlovák nyelvű emléktáblák megkoszorúzása, „Budapestiansky Slovák” újság nyomdai költségeihez való hozzájárulás, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében fellépés és Agapé. 61.000,- Ft utazás, 70.000,- Ft előadó díja, 80.000,- Ft nyomdai költség, 129.000,- Ft Agapé szervezése, 60.000,- Ft emléktáblák.

400.000,-

0,-

7.

Józsefvárosi Roma Önkormányzat

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.

2021. október 23-hoz kapcsolódó hagyományos ünnepi koncert megvalósítása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében. 400.000,- Ft fellépők díja. Önrészből: további költségek.

400.000,-

40.000,-

8.

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Hagyományőrző kirándulások szervezése. 140.000,- Ft busz bérlése, 180.000,- Ft étkezés, 80.000,- Ft koszorúk, és belépők költsége. Önrészből: további költségek.

400.000,-

40.000,-

Az önkormányzat döntése alapján végül a következő programok nyertek támogatást:

Sz.

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

Támogatás összege (Ft)

1.

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Megemlékezés szervezése bolgár nemzeti ünnepre, valamint Bolgárok Józsefvárosban című könyv bemutatója.

300.000,-

2.

Józsefvárosi Görög Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Józsefvárosi görög nemzetiségű – görög származású gyermekek számára részvételi lehetőség az interetnikus és interkulturális nyári tematikus olvasótáborban.

400.000,-

3.

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

10 dokumentum videó, mely hírt ad 10 különböző helyszínen megvalósuló fontos eseményről a szerb közösségben.

300.000,-

4.

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Örmény séták szervezése Józsefvárosban.

400.000,-

5.

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Ruszin Kalendárium – Almanach kiadása.

400.000,-

6.

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Szlovák nyelvű emléktáblák megkoszorúzása, „Budapestiansky Slovák” újság nyomdai költségeihez való hozzájárulás, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében fellépés és Agapé.

400.000,-

7.

Józsefvárosi Roma Önkormányzat

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.

2021. október 23-hoz kapcsolódó hagyományos ünnepi koncert megvalósítása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében.

400.000,-

8.

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Hagyományőrző kirándulások szervezése.

300.000,-

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!