Négy részvételi folyamat tanulságai – 2021

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Négy részvételi folyamat tanulságai – 2021

Négy 2021-es részvételi folyamatot értékelnek a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai. Mit tanultunk? Mit csinálnánk másképpen?

Kik vagyunk?

A Józsefvárosi Közösségi Részvételi iroda célja a józsefvárosi közösségek erősítése és a helyi lakók bevonása a közös döntésekbe. Hiszünk abban, hogy közös tudással és érdemi párbeszéddel új, kreatív, hatékony és igazságos megoldásokat tudunk találni közös problémáinkra. Alapelveink, amelyek érvényesítéséért dolgozunk: közérthetőség, átláthatóság, akadálymentes hozzáférés, méltányosság, szolidaritás

Annak érdekében, hogy megvalósuljon a józsefvárosiak korrekt, átlátható és hatékony tájékoztatása, célunk az ügyfélbarát tájékoztató felületek és csatornák kialakítása, valamint annak biztosítása, hogy az önkormányzati folyamatok közérthetőek és átláthatóak legyenek. Így érjük el, hogy minden állampolgár hozzájusson a számára fontos információkhoz. Feladataink közé tartozik annak biztosítása, hogy Józsefváros vezetése egyre több érdemi konzultációs folyamatot valósítson meg az olyan fontos döntések előtt, amelyek a lakók életét jelentősen befolyásolják. Szintén feladatunk azoknak az eseményeknek a megtervezése és támogatása, amelyek az önkormányzat és a helyi közösségek közötti párbeszéd színterei lehetnek, ideértve a közösségi fogadóórákat és közmeghallgatásokat is. Annak érdekében, hogy partnerség alakulhasson ki a polgárok, a civil szervezetek és az önkormányzat között, feladatunk az olyan folyamatok kidolgozása és felügyelete is, amelyek egyes ügyekben lehetővé teszik a közös döntéshozatalt, ideértve a részvételi költségvetést, valamint a részvételt a kerület közösségi alapon történő fejlesztésében.

A részvétel kultúrájának erősítésében kulcsfontosságú a folyamatok értékelése és a közös tanulás. Az alábbiakban a Közösségi Részvételi Iroda 2021-ben megvalósított részvételi folyamatai közül emelünk ki néhányat, amelyek számunkra is fontos tanulságokkal szolgáltak és úgy gondoljuk, ezzel segíthetünk másoknak is hasonló folyamatok megvalósításában. Ha kérdése vagy javaslata lenne az alábbiakkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a reszvetel@jozsefvaros.hu címre vagy látogasson el Facebook-oldalunkra: https://www.facebook.com/reszveteliiroda

2020-as összefoglalónkat itt olvashatja el: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2021/03/nehany-jozsefvarosi-reszveteli-folyamat-tanulsaga/

Mit jelent a részvétel?

Az önkormányzás eredetileg azt jelenti, hogy az állampolgárok közösen és önrendelkező módon alakítják környezetüket és jövőjüket, és bele tudnak szólni az őket érintő döntésekbe. A települési önkormányzat ma Magyarországon az önkormányzás leginkább elterjedt intézményesített formája, amely működésében sok szempontból eltávolodott eredeti jelentésétől és egyre inkább az állampolgároktól elszigetelt hivatalként funkcionál. Miközben az önkormányzat a képviseleti demokrácia egyik kiemelten fontos intézménye, a részvételi demokrácia elveinek és eszközeinek alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok újra magukénak érezzék és ellenőrzést tudjanak gyakorolni felette, illetve arra is, hogy az önkormányzat érzékenyebben és tartalmasabban tudja betölteni eredeti funkcióját.

A polgárok és az önkormányzat közös felelőssége, hogy az önkormányzat szervei és intézményei folyamatosan kapjanak visszajelzést a munkájukról és nyitottak legyenek a lakosok igényeire, javaslataira és kreativitására. A részvételi önkormányzás célja és egyben eszköze annak, hogy a politika és a közélet mindenkié lehessen és senkit ne lehessen kizárni a politikai közösségből etnikai származása, kora, neme, identitása, társadalmi státusza, vallása, testi vagy mentális állapota vagy bármi más miatt.

Az állampolgári részvétel nagyon sokféle mélységben, intenzitással és formában valósulhat meg – a „részvétel” nem egy konkrét módszer vagy folyamat, hanem valójában a hatalmi viszonyok átalakítása az állampolgárok és a közhatalom között. Az Európa Tanács Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-jén elfogadott dokumentuma szerint a részvételnek legalább négy különböző szintjét lehet megkülönböztetni aszerint, hogy az állampolgároknak mekkora hatalma van beleszólni az őket érintő döntésekbe: tájékoztatás, konzultáció, párbeszéd, partnerség. Mi az alábbiakban két konzultációs folyamatot és két partnerségi folyamatot mutatunk be.

Konzultáció az új józsefvárosi lakásrendeletről

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021 júliusában új lakásrendeletet fogadott el, amelyet hosszas előkészítés és a Közösségi Részvételi Iroda által koordinált, széleskörű társadalmi egyeztetési folyamat előzött meg. A józsefvárosi lakásrendelet korábbi változata több, mint 10 éve született és azóta 34 módosításon esett át. A sok módosítás eredményeként a rendelet szerkezete rosszul áttekinthető, a szabályozás helyenként zavaros volt, de ennél fontosabb, hogy több vonatkozásban olyan lakáspolitikai szándékokat tükrözött, amelyek a Józsefvárosi Önkormányzat jelenlegi vezetése számára nem voltak elfogadhatóak. 2020-ban a képviselő-testület néhány halaszthatatlan módosítást végrehajtott és megvalósult a lakáspályázati rendszer átalakítása is. 2020 májusában fogadta el a Józsefvárosi Önkormányzat a 2019-2024 évig szóló Gazdasági Programját, majd ezt követően 2020 második felében felülvizsgálta a hatályban lévő lakásrendeletet, és arra a következtetésre jutott, hogy új lakásrendeletre van szükség a kerületben.

A társadalmi véleményezés folyamata

– 2020. május: Józsefvárosi Önkormányzat 2019-2024. évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása

– 2020. második fele: Hatályban lévő lakásrendelet felülvizsgálata, új lakásrendelet koncepció megalkotása

– 2020. december – 2021. február: új lakásrendelet koncepció véleményeztetése lakhatási szakértőkkel és szakmai civil szervezetekkel

– 2021. március – június: lakásrendelet tervezet előkészítése

– 2021. június 9. – 2021. június 30.: lakásrendelet tervezet társadalmi véleményezése

– 2021. június 24.: Tájékoztató lakossági fórum a készülő lakásrendeletről

– 2021. június 30. – 2021. július 15.: Vélemények feldolgozása, új lakásrendelet megalkotása

– 2021. július 15. – 2021. július 31.: Új lakásrendelet elfogadása (július 22.), visszajelzés a vélemények befogadásáról

Az új lakásrendelet előkészítésén egy önkormányzati képviselőkből, szakértőkből és tanácsadókból álló munkacsoport dolgozott, akik az önkormányzat Gazdasági Programjában megfogalmazott alapvető célok (társadalmi sokszínűség fenntartása és az egyes kerületrészek közötti szakadék csökkentése) mentén hozták létre az új lakásrendelet koncepcióját. A koncepció előkészítése során a munkacsoport egyeztetett az érintett önkormányzati intézmények ill. cégek illetékes munkatársaival is.

A hatályos Lakástörvény kimondja, hogy az önkormányzatnak a rendelet megalkotása előtt ki kell kérnie a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét. Az egyeztetési folyamat két részből állt: első körben szakmai szervezetek és szakértők véleményezték a rendeletalkotást előkészítő koncepciót, ezt követően pedig 2021. júniusában személyesen és az interneten keresztül bárki véleményezhette a lakásrendelet tervezetét.

Az új rendelet gondos előkészítése és a rendeletalkotási folyamat átláthatóvá tétele érdekében az önkormányzat a törvényi előírásokon túlmenően a rendelet koncepciójának első változatát megküldte véleményezésre 15 lakhatással foglalkozó szakmai szervezet és szakértő számára.  A kiküldött koncepcióhoz nyolc írásbeli vélemény érkezett. (A véleményezők: Győri Péter, Lépjünk, hogy léphessenek! Egyesület, Menedék Egyesület, Nyugodt Szív A Lakhatásért Alapítvány (Pongrácz Erzsébet), Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Utcajogász Egyesület, Utcáról Lakásba Egyesület, Városkutatás Kft.)

A beérkezett vélemények és javaslatok feldolgozása és összesítése után 2021. január 20-án az önkormányzat online meghívásos szakmai vitát szervezett, amelyen az írásos vélemények beküldői, valamint A Város Mindenkié csoport delegáltjai, a Fővárosi Önkormányzat lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, valamint az önkormányzat és az önkormányzati intézmények képviselői vettek részt. A szakmai vita során a szakértők elmondhatták érveiket a vitás kérdésekben, kiegészítő javaslatokat tehettek, valamint új szempontokra hívták fel az új lakásrendeleten dolgozó munkacsoport figyelmét. A szakértői véleményeket figyelembe vevő, véglegesített koncepció alapján elindult a rendeletalkotási folyamat, amely eredményeként megszületett a 2021. június 9-én kifüggesztett rendelet tervezet.

2021. június 9. és június 30. között zajlott a lakásrendelet-tervezet széles körű társadalmi véleményezése. Erre online, egy űrlapon keresztül, valamint személyesen is volt lehetőség. A lakásrendelet részeként lehetett véleményezni az önkormányzati tulajdonú házakat érintő Házirend konzultáció alapján módosított új Házirendet is, mint az új rendelet mellékletét. A lakásrendelet közérthető koncepciójával kapcsolatos írásbeli kérdések és javaslatok fogadása mellett a rendelet tervezetet 2021. június 24-én egy tájékoztató lakossági fórum keretében is bemutattuk, ahol lehetőség volt kérdéseket feltenni és tájékozódni a tervezettel és a lakásgazdálkodás megújításával kapcsolatban.

2021. június 30. és július 15. között zajlott a beérkező vélemények feldolgozása, amikor az önkormányzat illetékes munkatársai áttekintették a beérkezett véleményeket és javaslatokat, majd döntöttek arról, hogy elfogadják, részben elfogadják vagy nem fogadják el a javaslatot, a döntést minden esetben megindokolva. Az elfogadott, illetve részben elfogadott javaslatokat beépítették a rendeletbe, és ezt követően történt meg a lakásrendelet véglegesítése, melyet 2021. július 22-én fogadott el a józsefvárosi képviselő-testület. A társadalmi egyeztetés során beérkezett véleményeket, és az azzal kapcsolatos önkormányzati döntéseket indoklással együtt tettük közzé a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján.

A rendeletalkotást előkészítő koncepció véleményezésében, a lakásrendelet tervezetéről szóló tájékoztató fórumon és a lakásrendelet tervezet véleményezésében összesen közel százan vettek részt, köztük kerületi lakosok, önkormányzati tulajdonú lakások bérlői, valamint lakhatással foglalkozó civil szervezetek és lakhatási szakértők, akik közvetetten több ezer érintettet képviseltek javaslataik megfogalmazása során.

Nyilvánosság és dokumentáció

A társadalmi véleményezés során végig nagyon fontosnak tartottuk, hogy a véleményezők, érdeklődők és érintettek közérthető és átlátható tájékoztatást kapjanak a rendeletalkotás folyamatáról, az új rendeletbe tervezett legfontosabb változásokról. Ennek érdekében történt, hogy a szakmai szervezeteket és szakértőket már a rendelet koncepciójának véleményezésébe is bevonta az önkormányzat, valamint az is, hogy a rendelet tervezet közzétételekor nem csak a nehezen értelmezhető jogszabályi szövegtervezetet hoztuk nyilvánosságra, hanem közérthető összefoglaló is készült a legfontosabb tervezett változtatásokról, célokról, a véleményezés menetéről. A közérthető összefoglaló elérhető volt online, és azokon a helyszíneken nyomtatott formában is olvasható volt, ahol a lakók személyesen is leadhatták javaslataikat a rendelet tervezettel kapcsolatban.

Szándékunk szerint a rendelettervezet megismerését segítette a témában rendezett tájékoztató lakossági fórum is, amelyet személyesen és online is követhettek az érdeklődők, kérdéseiket előzetesen, a helyszínen és az élő közvetítés alatt is feltehették. A tájékoztató fórum előtti napokban a kerület több helyszínén önkéntesek segítségével, tájékoztató szórólapok osztásával tájékoztattuk az érintetteket az eseményről és a véleményezés lehetőségéről, valamint a fórumot meghirdettük az önkormányzat online felületein és plakátokat helyeztünk el a teljesen önkormányzati tulajdonú házakban is.

A folyamat során sikerült tartanunk azt a menetrendet, amelyet annak kezdetén meghatároztunk, és ami úgy illeszkedett a rendeletet tárgyaló képviselő-testületi üléshez, hogy közben elegendő idő álljon rendelkezésre a rendelet tervezet megismerésére, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatos tájékozódásra, és a tervezettel kapcsolatos vélemények, javaslatok megfogalmazására, illetve a beérkezett vélemények érdemi feldolgozására, hogy azokat be lehessen építeni az új rendeletbe. A vélemények beérkezését követően a véleményezőket személyre szólóan emailben tájékoztattuk a véleményükkel kapcsolatos döntésről, valamint név nélkül az önkormányzat online felületein is közzétettük azt.

A folyamat értékelése

A folyamatot összességében sikeresnek értékeljük, hiszen Magyarországon nem volt még példa hasonlóan gondosan megtervezett, magasabb szintű bevonást megvalósító lakásrendelet-alkotó társadalmi véleményezési folyamatra. Ugyanakkor számos tanulsággal szolgált, amelyeket be tudunk építeni a későbbi társadalmi egyeztetési folyamatokba.

A rendelet előkészítése és a társadalmi véleményeztetési folyamat megtervezése során végig nehézséget jelentett a koronavírus járvány miatt érvényben lévő korlátozások (kötelező távmunka végzése a közigazgatásban dolgozók számára, képviselő-testület és egyéb bizottságok összehívásának tilalma, kiterjesztett polgármesteri jogkör), amelyek gyakori, és kiszámíthatatlan változása miatt nehéz volt hónapokra előre megtervezni a folyamatot, sokszor kényszerültünk újratervezésre. Több hónapon át tartó, összetett, sok szereplő részvételét igénylő folyamat során kihívást jelentett, hogy mindenki tudja, hol tart a folyamat, tisztában legyen az esetleges változásokkal. A járványhelyzet miatt az egyeztetések online, illetve írásban történtek. Ez időnként nehezítette a gördülékeny munkát, egymás megértését.

A rendelet előkészítése során egy országgyűlési képviselő egyéni képviselői indítványt nyújtott be a lakástörvény módosításával kapcsolatban, amely még bizonytalanabbá tette a készülő lakásrendelet körüli jogi környezetet, ahogy az is, hogy az önkormányzatok számára kormányrendeletben tiltották meg, hogy díjakat emeljenek, így pár fontos változtatás nem tudott bekerülni az új lakásrendeletbe.

A tájékoztató fórum megszervezése során figyelembe kellett vennünk a koronavírus járvánnyal kapcsolatos, rendezvényekre vonatkozó szabályozásokat, amely szintén folyamatosan változott (teljes tilalom, maszkhasználati szabályok, védettségi igazolvány szükségessége). A helyszín kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy az érintettek könnyen meg tudják közelíteni azt, ugyanakkor alkalmazkodnunk kellett a szeszélyes időjáráshoz is (hőségriadó, eső), amely a személyesen részt vevő érdeklődők kényelme és biztonsága, valamint az élő közvetítés zavartalan közvetítésének biztosítása miatt kihívást jelentett.  A várható hőségriadó és kánikula miatt, valamint az élő közvetítés technikai feltételeinek biztosítása érdekében döntöttünk a Kesztyűgyár Közösségi Ház mellett. A fórumot inkább az élő közvetítésen keresztül követték az érdeklődők, aminek több oka is lehet amellett, hogy a járványhelyzet miatt sokan elszoktak a közösségi programoktól: egyrészt az azt megelőző héten tartottunk lakossági fórumot abban a negyedben, ahol a legtöbb önkormányzati tulajdonú lakás ill. ház található, így túl közel volt egymáshoz a két, azonos közönséget megszólító rendezvény; emellett az is indokolhatta a megszokottnál kevesebb személyes résztvevőt, hogy nyáron, hőségriadó idején került megrendezésre, valamint, hogy a részvételhez kötelező volt a védettségi igazolvány bemutatása is.

Mivel a szakmai szervezetek és szakértők már a koncepció véleményezése során kifejthették véleményüket, és a rendeletet előkészítő munkacsoportnak több alkalommal is volt lehetőségük egyeztetni velük, a szélesebb körű társadalmi véleményezésben már kevesebben vettek csak részt. Ugyanakkor, bár törekedtünk arra, hogy ne csak a szakértők számára legyen átlátható és érthető a folyamat, hanem a lehető legszélesebb körben biztosított legyen a részvétel, úgy értékeljük, hogy így is elég magas a véleményezésben való részvétel belépési küszöbe. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elfogadott rendelet megismerése, az azzal kapcsolatos tájékoztatás minél szélesebb körű legyen. Ezt szolgálja az is, hogy minden, a fórum során beérkezett kérdést nyilvánosan megválaszoltunk a fórum keretében, vagy azt követően, illetve, hogy a véleményezés során leggyakrabban felmerült kérdésekből összeállítást készítettünk. Ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert az új rendelet számos család életében változást hoz, ugyanakkor amíg a változás pontos részletei ismeretlenek számukra, bizalmatlanságot, félelmet kelthet bennük. Emellett szeretnénk, ha a bérlők tisztában lennének a rendeletben szabályozott jogaikkal és kötelezettségeikkel is.

Tanulságok

– Az online tájékoztatás mellett minél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tájékoztatásra, lehetőséget biztosítva a kérdések feltevésére, az esetleges téves információk tisztázására.

– A rendeletalkotás kötött menetrendjét nehéz összehangolni egy valóban széles körű társadalmi egyeztetéssel, ezért rugalmasnak kell lenni, és tervezni kell a folyamat folyamatos újratervezésével is.

– Mivel hosszú folyamatról van szó, időről időre minden résztvevőt tájékoztatni kell az addig történtekről, és a következő lépésekről, hogy mindenki tájékozott maradjon, és meg tudja fogalmazni kérdéseit.

– Érdemes úgy tervezni, időzíteni a folyamatokat, amennyiben lehetőség van rá, hogy azok ne folyjanak össze, ne legyenek időben közel más hasonló eseményekhez, folyamatokhoz.

– A jogi szövegek nehezen érthető nyelvezete miatt nagyon fontos a változatos közérthető tájékoztató anyagok létrehozása és széleskörű terjesztése (pl.: videó, infografika, összefoglaló írás, GYIK, szórólap, plakát).

– A lakosság bizalmatlan lehet azzal kapcsolatban, hogy a rendeletalkotó valóban meg akarja ismerni véleményét és javaslatait, ezért tisztelettel kell viszonyulni minden véleményezőhöz és kérdezőhöz, még akkor is, ha téves vagy hiányos információk alapján, rossz szándékot feltételezve fogalmazzák meg álláspontjukat.

– A társadalmi véleményezésben történő részvétel a lakosság és a hivatali munkatársak számra is új, kétségekkel teli tanulási folyamat, amelyben leginkább a közérthető, egyenes kommunikációval lehet őket segíteni.

Mérföldkövek

2021. júniusában indult az új kerületi lakásrendelet társadalmi egyeztetése: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76538/indul-az-uj-keruleti-lakasrendelet-tarsadalmi-egyeztetese

A rendelet tervezet közérthető összefoglalóját júniusban tettük közzé: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/6323_hirdetmeny_a_lakasrendelet_tervezet_kozertheto_osszefoglaloja.pdf

A rendelet tervezet kodifikált változatát is kifüggesztettük: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/6319_hirdetmeny_rendelettervezet.pdf

A tájékoztató lakossági fórumot a készülő lakásrendeletről június végén tartottuk meg: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76539/lakasrendelet-tajekoztato-forum Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/527694708662871/ Fórum élő közvetítése: https://www.facebook.com/jozsefvaros.hu/videos/1138216489997476

A július 22-i képviselő-testületi ülés tárgyalta a lakásrendeletet: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/testuleti-ules/237-20210722

A képviselő-testület által elfogadott új lakásrendelet: https://old.jozsefvaros.hu/pdfjs/web/viewer.html?file=https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/5372_2021_25_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf#search=lak%C3%A1s

A lakásrendelet társadalmi véleményezését összefoglaló és lezáró hírt július végén tettük közzé, és ekkor tájékoztattuk emailben a véleményezőket:  https://old.jozsefvaros.hu/hir/76858/lezarult-jozsefvaros-uj-lakasrendeletenek-tarsadalmi-velemenyezese

A lakásrendelet kapcsán megfogalmazott gyakori kérdéseket megválaszoló összefoglaló: https://old.jozsefvaros.hu/hir/76882/Lak%C3%A1srendelet

Így készült a józsefvárosi Lakásrendelet – videó: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77209/uj-jozsefvarosi-lakasrendelet—hogyan-keszult-es-mit-kell-tudni-rola-video

(2022 első felében a 2021-ben elfogadott rendelet kapcsán tapasztalt hiányosságok orvoslása érdekében a képviselő-testület ismét módosítani fogja a rendeletet, amely az elképzelések szerint még egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az önkormányzati lakások kezelését és a lakáspályázatokat.)

Nem kérünk virágot – nőnapi pályázat

A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett a nemek közötti egyenlőség elősegítése mellett, és fontos értéknek tartja a kerületben működő női közösségeket, ezért a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. “Nem kérünk virágot” címmel alternatív nőnapi pályázatot hirdetett a nemzetközi nőnap alkalmából, közösségi programok megvalósítására.

A nőnapi pályázat célja az volt, hogy megerősítse és támogassa a kerületben működő női közösségeket, azokat a civil szervezeteket és magánszemélyeket, akik elkötelezettek a nemek közötti egyenlőség elősegítésében. A pályázat keretében olyan közösségi, kulturális és ismeretterjesztő programötleteket vártunk, amelyek Józsefvárosban élő, vagy itt dolgozó nőket szólítanak meg, és a kerületben valósulnak meg.

A pályázat keretösszege kezdetben 1 millió forint volt, ötletenként maximum bruttó 200 ezer forintra lehetett pályázni. A járványhelyzet következtében elmaradt, nőnapra tervezett önkormányzati programokra szánt összeget a JKN Zrt. átcsoportosította, így az alternatív nőnapi pályázat keretében nyolc pályázó részesült támogatásban, összesen közel bruttó 1 millió 400 ezer forint összegben.

A beküldési határidő végéig, 2021. április 15-ig 32 darab formailag érvényes pályázat érkezett be. A pályázók között voltak civil szervezetek, informális közösségek és magánszemélyek is.

A beadott pályázatok kiválasztása során több szempontot vettünk figyelembe, így például azt, hogy a program Józsefvárosban kerüljön megvalósításra, a kedvezményezettjei józsefvárosi nők legyenek és hozzájáruljon az ő közösségeik építéséhez. Ezek alapján a nyertes pályázatok témái a következők voltak: a nők gondoskodási válságban megélt tapasztalatai, a nemek közötti egyenlőség és nemi szerepek, külföldi nők ismerkedése magyar női közösségekkel, szülésélmény, józsefvárosi nők tapasztalatai és élményei, a nők elnyomása és a józsefvárosiak számára inspiráló nők. A pályázat nyerteseiről szóló honlapcikket itt olvashatják: https://old.jozsefvaros.hu/hir/76448/a-%E2%80%9Cnem-kerunk-viragot—alternativ-nonapi-palyazat-eredmenye

A nyertesek kiválasztása után egy online ismerkedő találkozót tartottunk, ahol a szervezetek megismerhették az Iroda munkatársait és egymást is. Továbbá átbeszéltük a pályázat megvalósításának folyamatát és lehetőség volt arra, hogy a szervezetek feltegyék kérdéseiket az önkormányzatnak.

Céljaink között szerepelt az is, hogy a megvalósuló programok minél több embert elérjenek sérülékeny vagy hátrányos helyzetű csoportokból, ezért egy külön mini-képzést tartottunk a szervezetek számára arról, hogy hogyan érhetik el ezeket a csoportokat.

Ezután a szervezetek és a JKN Zrt. szerződést kötöttek a pályázatban vállalt feladatok megvalósítására. Az előzetes kommunikációhoz az önkormányzat felületet biztosított a szervezeteknek: lehetőségük volt videóban bemutatkozni és bemutatni a programjukat.

A programok június és október között valósultak meg Józsefváros különböző pontjain. A szervezetek beszámolóit az eseményekről, programokról itt olvashatják: https://old.jozsefvaros.hu/hir/77270/%E2%80%9Cnem-kerunk-viragot—alternativ-nonapi-palyazat-beszamolo

A pályázati időszak végén egy zárótalálkozó keretében pikniket szerveztünk a Teleki téren, ahol megbeszéltük a pályázat során szerzett tapasztalatokat, nehézségeket és sikereket.

Nehézségek

A mini-pályázat mint közösségfejlesztő eszköz újdonság volt Józsefvárosban, ami abban is megmutatkozott, hogy a JKN Zrt és a Közösségi Részvételi Iroda közötti együttműködés néhol nehézségekbe ütközött. Sok kérdés és technikai elakadás merült fel a szerződéskötés és az egyéb adminisztráció során. Ezen kívül a szervezetek sem tudták mindig teljesíteni a feléjük támasztott kommunikációs elvárásokat. Az utófinanszírozási forma megnehezítette a szervezetek számára a program megvalósítását, ugyanis többen nem rendelkeztek forrásokkal az események előfinanszírozására. Végül pedig természetesen a járványhelyzet is több szempontból okozott nehézségeket és folyamatos bizonytalanságot. Egy esetben az egyik résztvevő szervezetet külső támadás is érte szélsőségesek részéről a program megvalósítása közben.

Tanulságok

A gördülékenyebb kommunikáció érdekében a jövőben mindenképpen fontos, hogy az önkormányzat részéről együttműködő szervezetek között jobb legyen az együttműködés és a pályázat lebonyolításához jobb, ha csak egyetlen kapcsolattartó van a szervezetek felé. Az adminisztrációs nehézségek elkerülése érdekében érdemes lehet egy kisokost összeállítani a különböző engedélyhez kötött feladatokról (például közterület-foglalás). A sérülékeny csoportok eléréséről tartott képzés ellenére a résztvevő szervezeteknek továbbra is nehéz volt elérni ezeknek a csoportoknak a tagjait, így legközelebb még nagyobb hangsúlyt kell fektetni ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére.

Mérföldkövek

Nem kérünk virágot – Alternatív nőnapi pályázat:https://old.jozsefvaros.hu/hir/76062/nem-kerunk-viragot—alternativ-nonapi-palyazat

Pályázati kiírás: https://docs.google.com/document/d/1HUfYvvSp5prKSmFL0hncRtSIdPAW48_EWqfKUVPz2p0/edit#

A “Nem kérünk virágot! – alternatív nőnapi pályázat eredménye:https://old.jozsefvaros.hu/hir/76448/a-%E2%80%9Cnem-kerunk-viragot—alternativ-nonapi-palyazat-eredmenye

A “Nem kérünk virágot! – alternatív nőnapi pályázat beszámolói:https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77270/%E2%80%9Cnem-kerunk-viragot—alternativ-nonapi-palyazat-beszamolo

A Bacsó Béla utca megnyitásának véleményezése

A Bacsó Béla utca Vásár utca és Bérkocsis utca közötti szakaszának tesztjellegű megnyitását a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. valósította meg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Budapest Közút Zrt. közreműködésével 2021. június 18. és október 3. között.

A tesztidőszak lezárását követően a Közösségi Részvételi Iroda szervezte meg az utcaszakasz megnyitásában leginkább érintett lakók személyes felkeresését és tapasztalataik, javaslataik összegyűjtését. A véleményezés párhuzamosan online is folyt. Az igényfelmérés célja az volt, hogy valós képet kapjunk arról, hogy a környéken élők, hogyan viszonyulnak a Bacsó Béla sétálóutcává alakításához, valamint az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról és a projekt elfogadottságáról annak érdekében, hogy a továbbiakban a Bacsó Béla utca és a kerület más pontjai esetében a gyalogos és kerékpáros forgalom előtti megnyitás lehetőségét a lakossági visszajelzések alapján is tervezhessük.

A véleményeket egy kérdőív segítségével gyűjtöttük össze, ezeket háromféleképpen gyűjtöttünk: kopogtatás, standolás és online kitöltés az önkormányzat honlapján.

A kérdőívben a demográfiai adatok mellett a lakóhelyről, a Bacsó Béla utca megnyitásában való érintettségéről (ott lakik, oda jár stb., illetve milyen gyakran járt a megnyitott szakaszon, részt vett-e rendezvényen) kérdeztük a kitöltőket. A felmérés része volt a pozitív és negatív hatások, a fejlesztési javaslatok gyűjtése és az esetleges újabb megnyitás elfogadottsága, akár más józsefvárosi közterületeken.

A kopogtatást önkéntesek bevonásával szerveztük meg, akik egy kétórás felkészítést követően önállóan keresték fel az érintett házakat, illetve rendszeresen standoltak a Rákóczi téren. A felkészítés során a jelentkezők megismerhették a Rév8 koordinálásban zajló nyitás okait és folyamatát, a megvalósult programokat és a környéket érintő forgalomtechnikai változásokat, valamint képzésben részesültek a kopogtatás módszertanáról és az utca megnyitásáról szóló kérdőív tartalmáról.

Az önkéntesek párokba osztva egy hónapon keresztül járták az érintett környéket, több körben is felkeresve azokat a házakat, amelyek elhelyezkedésük miatt közvetlenül megtapasztalták az utca megnyitásának következményeit. Az előkészületek során 24 házat azonosítottunk potenciálisan érintettként. Ebből végül 15 házat jártak be a kopogtatók, fontosságuk alapján néhányat akár több körben is érintve. A kopogtatás szervezése során az önkénteseket egy számukra létrehozott zárt Facebook-csoport segítette a kommunikációban, egy közösen szerkesztett táblázatban pedig a beosztás véglegesítése és a kopogtató-körök eredményességének nyomonkövetése zajlott.

A felmérésben 15 önkéntes vett részt, akik összesen 20 órában (heti 3 napon, 2 órás idősávokban, 17-19 óra között, rugalmas beosztásban) kopogtattak, további 10 órában pedig a Rákóczi téri vásárcsarnok előtt standoltak.

A kérdőívet 2021. október 4. és 31. között összesen 444-en töltötték ki, 188-an személyesen, és 256-an online. A 256 online kitöltőből 10 fő az angol nyelvű kérdőívet töltötte ki, azaz feltételezhetően nem magyar anyanyelvű.

A kérdőívet kitöltők 90%-a egyetértett a Bacsó Béla utca érintett szakaszának átmeneti megnyitásával a lakók és a vendéglátóhelyek előtt, 7,7% ellenezte azt, míg 2,3% nem tudott véleményt formálni. Ha úgy tettük fel a kérdést, hogy támogatnák-e a lakók a Bacsó Béla megnyitását örökre vagy nyaranta a gyalogosok előtt, akkor 67% az állandó, míg 26,8% a nyári átmeneti megnyitást támogatta (vagyis összesen 93,8% támogatja a megnyitást valamennyi időre). Mindössze a válaszadók 6%-a nem támogatta a Bacsó Béla utca érintett szakaszának megnyitását.

Nehézségek

A házak személyes felkeresése során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valójában csak kis százalékban lakottak a lakások a Bacsó Béla utca megnyitott szakaszának szűk vonzáskörzetében. Többségében vállalkozások működnek bennük, felújítások zajlanak, vagy kereskedelmi szálláskiadásban érintettek. Előfordult, hogy a társasház folyosói ajtóval vagy ráccsal voltak lezárva, ami megnehezítette, hogy az önkéntesek eljussanak a lakásokig. Ilyen esetekben a közös képviselő felkeresésével igyekeztünk az igényfelmérés hírét eljuttatni a lakókhoz. Sikertelen kopogtatás esetén is mindig hagytunk az ajtóban szórólapot, amelyen a kérdőív online kitöltésére kértük a lakót.

Tanulságok

A kitöltött kérdőívek magas száma alapján megállapíthatjuk, hogy sikeres és hasznos volt a személyes kitöltés lehetőségének biztosítása. A visszajelzések alapján a lakók örültek a megkeresésnek és a legtöbb esetben hajlandóak voltak a kitöltésre.

A véleményezés eredményeit részletesen feldolgozva kitettük a Józsefvárosi Önkormányzat honlapjára és Facebook oldalára, valamint közvetlenül is elküldtük azoknak a kitöltőknek, akik ehhez hozzájárultak adataik megadásával.

A gondosan dokumentált és feldolgozott eredmények segítségével a projekt lakossági elfogadottsága jobban kommunikálható, az itt tesztelt módszertan alapján pedig az ehhez hasonló újabb beavatkozások előkészítése és hatásmérése is jelentősen egyszerűbbé válik.

Mérföldkövek

Rév8 projektleírás: http://rev8.hu/Portfoli%C3%B3/bacso-bela-utca/

Önkéntestoborzás a véleményezéshez: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77038/megnyitott-bacso-bela-utca—vegyen-reszt-onkenteskent-a-tesztidoszak-ertekeleseben

Online véleményezés: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77160/mondja-el-velemenyet-a-bacso-bela-utca-nyarra-megnyitott-szakaszarol

Véleményezés nyilvános eredménye: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77218/lezarult-a-bacso-bela-utca-megnyitasanak-velemenyezese

Igényfelmérés a Teleki téri nagy kutyafuttatóban

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK Zrt.) a Közösségi Részvételi Iroda segítségével 2021. július 28.és 30. között a Teleki téri nagy kutyafuttatót rendszeresen használók véleményét kérte ki a területre tervezett kutyahomokozó és más hosszútávú fejlesztési lehetőségek kapcsán.

A négyalkalmas kitelepülés során a kutyatulajdonosok szavazhattak a kutyahomokozó szükségességéről, valamint más, a területre tervezett fejlesztési elképzelések kapcsán mondhatták el véleményüket. Az igényfelmérés nyitóeseményén a kutyafuttatót használók a JGK illetékeseivel találkozhattak, akik karbantartási és fenntartási kérdésekre válaszoltak, valamint a ZöldEb Egyesület közreműködésével a kutyahomokozó funkciójáról tudhattak meg többet az érdeklődők. Az Egyesület a kitelepülés további alkalmaival párhuzamosan a “Tréner a futtatóban” programját valósította meg.

A folyamat során több mint harmincan töltötték ki az igényfelmérő ívet, akik kétharmados többséggel elutasították a kutyahomokozó telepítését, valamint számos javaslattal és megjegyzéssel járultak hozzá a tér fejlesztésének tervezéséhez.

A gazdik visszajelzései alapján, a nagy problémát jelentő gödör-helyzet megoldására földtartó ládát helyeztünk el a futtatóban, a közeli őrbódéban pedig ásót és gereblyét, amellyel a futtatót használók maguk is elegyengethetik kedvencük tereprendezésének nyomait. A sínek felőli bejárat bevezető szakaszán zsilipes beengedő rendszer került kialakításra, ami biztonságosabbá tette a bejutást. Javításra kerültek a parktól elválasztó kerítés szökésveszélyes részei is. A bejárattal szembeni síkfelület egy részét árnyékolóval fogják lefedni, csökkentve az erre a részre jutó tűző nap terhét, így napközben is kényelmesen lehet majd használni a futtatót. Az igényfelmérés során többen is megjelölték, hogy az itató vízpazarlóan működik, nem alkalmas a kutyák itatására. A csap cseréje helyett a lefolyóba illesztett szűkítővel érjük el, hogy a kutyák számára is alkalmas ivóhely legyen, de ne is algásodjon az állóvíztől. A kis kutyafuttatóban a csap kiépítése 2022-ben valósulhat meg. A kutyafuttatót használók számára kölcsönözhető mobil agility játékok váltak elérhetővé, amelyeket a Teleki téri őrbódéból tudnak elkérni. Ez a lehetőség a Golgota téri kutyafuttatóban is elérhetővé vált.

Nehézségek

Az igényfelmérést a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai mellett négy önkéntes segítségével végeztük. A 4 alkalom két délutáni (17:30-19:30) és két reggeli (7:30-9:00) sávban zajlott. Utólag értékelve arra jutottunk, hogy célszerűbb lett volna változó napszakokat meghatározni, mert az azonos időszakokban csak kis mértékben változott a látogatók összetétele.

Tanulságok

A szavazás eredménye alapján eldőlt, hogy a használók nem szeretnének kutyahomokozót a Teleki téri nagy kutyafuttatóban. Ennek oka részben az is volt, hogy a futtatóban már kialakult egy olyan aktív közösség, akik tapasztalataik alapján elutasították ezt az ötletet és arra kérték a többi használót, hogy ők is tegyenek így. A JGK ezirányú fejlesztési szándéka így megakadt, ugyanakkor a közösség meglétének, aktivitásának és tudatosságának megtapasztalása számunkra örömteli volt. Az ehhez hasonló átfogó fejlesztések megvalósítása ezért sem történhet pusztán a fenntartó kezdeményezésére. Érdemes időt szánni a kutyafuttatót rendszeresen használók közösségének elérésére és bevonására, hogy valóban az igényekre reagáló, célzott fejlesztések valósulhassanak meg.

Mérföldkövek

Elindul az igényfelmérés: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76808/igenyfelmeres-indul-a-teleki-teri-kutyafuttato-fejleszteserol-

Lezárult az igényfelmérés: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/77070/lezarult-az-igenyfelmeres-elindul-a-teleki-teri-nagy-kutyafuttato-fejlesztese-

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!