Ötletpályázat Csapody Vera szobor elkészítésére

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Ötletpályázat Csapody Vera szobor elkészítésére

A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy Csapody Vera nevét és kiemelkedő munkásságát a köztudatba emelje.

Ezért nyílt ötletpályázatot írunk ki a Baross utca – Szabó Ervin tér találkozásánál található elkerített füves közterületen, vagy más, Csapody Vera életéhez és munkásságához kapcsolódó józsefvárosi közterületen felállításra kerülő, Csapody Vera alakját és munkásságát megidéző műalkotás elkészítésére.

A pályázat célja Csapody Vera életének, tevékenységének emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri műalkotás elkészítése.

A tervezett helyszín kiválasztását az indokolja, hogy Csapody Vera élete legnagyobb részében innen néhány lépésre, a Baross utca 4-ben élt és alkotott.

Mik a pályázattal szembeni elvárások?

A műalkotás a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően fejezze ki Csapody Vera egyéniségét, és méltó módon ábrázolja azt a nőt, aki teljesítményével egyedülállót alkotott mind a magyar, mind a nemzetközi botanikában. A mű szóljon a mának, és szólítsa meg mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkat. Legyen interaktív, vonja be nézőjét, legyen képes “párbeszédbe lépni” az arra járókkal.

A kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen műfajú művek szülessenek. Sem a műalkotás karakterére, sem anyagára, sem választott technikájára vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja azok korszerűségét, tehát azt, hogy 21. századi megfogalmazás legyen. További szempont, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen.

A műalkotásnak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölésre kerülő területhez, figyelembe véve a meglévő tér- és természeti elemeket. A tervezési feladat része a műalkotás megvilágítása, illetve egy tábla vagy felirat elhelyezése, mely tájékoztat Csapody Veráról és a műalkotás állíttatójáról.

Ki volt Csapody Vera?

Csapody Verát (1890-1985) a növényvilág tudományos ábrázolásának művészeként emlegetik. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett diplomát, nők közül elsőként. Tudományos pályára készült, azonban családi okok miatt hamar állást kellett keresnie. 1916-tól 32 éven keresztül volt a Sacre Coeur Sophianum katolikus leánygimnázium matematika és fizika tanára, az utolsó tíz évben az igazgatója. Az iskolák államosításakor felmentették posztja alól. 1950-ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának alkalmazás nélküli dolgozója, majd muzeológusa, később tudományos főmunkatársa lett 1966-os nyugdíjba vonulásáig.

Több mint három évtizedes tanári pályafutása alatt kiváló eredményeket ért el a matematika-fizika oktatásában. Számtalan egyéni módszer alkalmazásával, tanításának szuggesztív erejével tette óráit kedveltté tanítványai számára. A matematika-fizika tanítása mellett szabad idejében szívesen festett, főleg virágokat, mezei növényeket. Jávorka Sándorral 40 éven át dolgoztak együtt, ezalatt a növényvilág megismerését, a botanikai kutatást és oktatást, az alkalmazott botanikát szolgáló, valamint természetkedvelők részére készült tudományos ismeretterjesztő munkák egész sorát adták ki ketten vagy társszerzőkkel, amikhez Csapody Vera készített kitűnő rajzokat a különböző növényekről, virágokról. Talán legfontosabb és legjobban sikerült alkotásuk az 1929-1934-ben megjelent “A magyar flóra képekben. Iconographia Florae Hungaricae”, amely az itt élő több mint négyezer növényfajt gyűjti össze.

Nagy munkabírással dolgozott. Alkotásaiban széles körű növényismerete szerencsésen kapcsolódott össze művészi rajzolatú festészeti, grafikai tudásával. Sikerült olyan technikát elsajátítania, amellyel hatvan év távlatából sem veszítettek akvarelljei eredeti szépségükből. Hat évtizedes munkássága során megközelítően 12 ezer akvarellt, 3 ezer táblarajzot készített. Teljesítményével egyedülállót alkotott a nemzetközi botanikában. Számos dolgozata jelent meg és közel 20 könyv társszerzője. Egyik legnépszerűbb alkotása a Jávorkával közös, “Erdők-Mezők virágai” című műve, amely élőhelyeik szerinti praktikus csoportosításban tartalmazza a növények rövid leírását – ebben ő készítette a növények ábrázolásait.

A magyar botanikai tudomány kiválósága a növényvilág megörökítésének egyedülálló “mestere”, a pályatársak “kedves Vera nénije” önmagáról szakmai pályájának csúcsán is szerényen így vallott: “én mindig azt mondom, hogy növényrajzoló vagyok, tehát nem művész, s nem is tudós, hanem a természetnek egy alázatos másolja. Az én munkám a megfigyelés és a valósághoz hű visszaadás”.

Ki pályázhat?

E műfajban referenciával rendelkező alkotók pályaműveit várjuk.

A pályázóknak alkalmasságuk igazolására nyilatkozniuk kell:

  • a pályázat tárgyával kapcsolatos eddigi szakmai tevékenységükről (referenciák),
  • az adott koncepciónak megfelelően szükséges társtervezők, szakmai tervezők megnevezéséről (a tervezői jogosultságot igazoló dokumentumok másolata szükséges)

Mik a bírálati szempontok?

A bírálat nem nyilvános. Bírálati szempontok:

  • Az alkotás mennyire felel meg a kiírás céljának?
  • Milyen a pályamű művészeti minősége, szemléletében, anyaghasználatában 21. századi-e?
  • Mennyire harmonikusan illeszkedik a környezetbe, milyen az azzal való kapcsolata?
  • A műalkotás milyen hatással lesz a járókelőkre?
  • Megvalósítás költségei megfelelnek-e a kiírásnak?

A műalkotás elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 10 millió forintot, mely tartalmazza a műalkotás elhelyezésének (alapozás, felállítás) költségét is. A pályázati dokumentáció letölthető innen: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/palyazatok-szervezeteknek-tarsashazaknak-maganszemelyeknek/

Hogyan zajlik a pályaművek díjazása?

A nyertes pályaművekről a munkacsoport javaslata alapján Józsefváros képviselő-testülete dönt 2023. április 30-ig.

  1. helyezett: 400.000,- Ft (nettó)
  2. helyezett: 200.000,- Ft (nettó)
  3. helyezett: 100.000,- Ft (nettó)

Hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

A pályázatokat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) III. emelet 306-os irodájába kell személyesen eljuttatni. Ez történhet futár vagy megbízott személy által is. A hivatal nyitvatartása: hétfő: 08:00-18:00, kedd: 08:00-16:00, szerda: 08.00-16:30, csütörtök: 08.00-18:00.

Beadási határidő: 2023. február 6.

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.

Kérdésem van a pályázattal kapcsolatban, hova fordulhatok?

A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda, Lagler Eszter ügyintéző (laglere@jozsefvaros.hu; 06-1/459-2131).

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!