A képviselő-testület elfogadta a Józsefvárosi Részvételi Koncepciót

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testület elfogadta a Józsefvárosi Részvételi Koncepciót

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

A Józsefvárosi Önkormányzat hosszú távú célja, hogy az állampolgárok egyre növekvő mértékben tudjanak ellenőrzést gyakorolni és felelősséget vállalni az Önkormányzat döntéseiben. Ehhez szükség van arra, hogy az Önkormányzat képes legyen bizonyos döntési és működési kompetenciákat átengedni az állampolgároknak, az állampolgároknak pedig akarniuk kell felelősséget vállalni a döntésekért és ezek közösségi megvalósításáért.

Az önkormányzás azt jelenti, hogy polgárok egy csoportja közösen és önrendelkező módon alakítja környezetét és jövőjét, vagyis bele tud szólni az őket érintő döntésekbe. A települési önkormányzat ma Magyarországon az önkormányzás leginkább elterjedt formája, amely az elmúlt évtizedek politikai és történelmi körülményei miatt gyakran és sok szempontból a polgároktól elszigetelt hivatalrendszerként működik. Miközben a települési önkormányzat a képviseleti demokrácia kiemelten fontos intézménye, a részvételi demokrácia elveinek és eszközeinek alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok újra magukénak érezzék és ellenőrzést tudjanak gyakorolni felette, illetve arra is, hogy az önkormányzat intézményrendszere érzékenyebben és tartalmasabban tudja betölteni eredeti funkcióját.

Az állampolgárok és az önkormányzat közös felelőssége, hogy az önkormányzat szervei és intézményei folyamatosan visszajelzést kapjanak a munkájukról és nyitottak legyenek a lakosok igényeire, javaslataira és kreativitására. A részvételi önkormányzás célja és egyben eszköze annak, hogy a helyi közéletben mindenki részt tudjon vállalni, és senki se legyen kirekesztve a politikai közösségből etnikai származása, kora, neme, identitása, társadalmi státusza, vallása, testi vagy mentális állapota vagy bármi más miatt.

A polgárok közvetlenebb részvétele az önkormányzat működtetésében és a közös döntések meghozatalában nemcsak a helyi demokratikus kultúra fejlődését idézi elő, hanem a közös tudás létrehozásával és a rendszeres és érdemi párbeszéddel új, kreatív, hatékony és igazságos megoldásokat találhatunk Józsefváros közös problémáira is.

A Józsefvárosi Részvételi Koncepció célja, hogy megteremtse a részvételi önkormányzás alapjait és intézményes kereteit Józsefvárosban és konkrét intézkedési tervet fogalmazzon meg az Önkormányzat és szervei számára a következő 1-5 év távlatában.

A részvételi koncepció hosszú távú céljai a következők:

 • a józsefvárosi önkormányzat társadalmi beágyazottságának erősítése,
 • a józsefvárosi önkormányzat demokratikus működésének biztosítása,
 • a részvételi önkormányzati modell alapjainak megteremtése.

A koncepció segítségével olyan Önkormányzatot kívánunk kialakítani, amely

 • nyitottan és rugalmasan reagál a lakosság és az egyéb helyi szereplők igényeire és szükségleteire,
 • bevonja a lakosságot és az érintett szereplőket a legfontosabb, őket érintő döntésekbe,
 • tiszteletben tartja és megerősíti a leginkább sérülékeny csoportok lehetőségeit.

Mindehhez szükség van arra, hogy megerősödjön a józsefvárosi lakosok állampolgári öntudata és közösségi aktivitása, és hogy a helyi lakók képesek legyenek

 • bízni magukban, egymásban és az önkormányzatban,
 • kiállni magukért,
 • megfogalmazni igényeiket és érdekeiket,
 • kritikus és konstruktív párbeszédet folytatni az önkormányzattal.

A koncepció, és így az önkormányzat munkájának alapját olyan alapelvek alkotják, amelyek intézményesítésre és érvényesítésre kerülnek a szakpolitikában és az önkormányzat működésében is. Ezek az alapelvek a következők:

 • közérthetőség
 • átláthatóság
 • akadálymentes hozzáférés
 • méltányosság
 • szolidaritás.

A koncepciót a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közösségi Részvételi Iroda munkatársai írták, beépítve az elmúlt három év során összegyűjtött tapasztalatokat és visszajelzéseket a kerületi lakosok, civil szervezetek és közösségek részéről. A koncepció munkaanyagát a Polgármesteri Hivatal vizsgálta megvalósíthatósági szempontból, majd a módosított koncepciót 2022 elején társadalmi véleményezésre bocsátottuk. A társadalmi véleményezés során az anyagot megjelenítettük az Önkormányzat honlapján és egyéb online felületein és írásban vártuk a véleményeket, visszajelzéseket. A koncepciót célzottan elküldtük a kerületben működő civil szervezeteknek, valamint az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak is. Ezen kívül egy online műhelybeszélgetést is tartottunk, ahol a koncepciót szervezetek és magánszemélyek is véleményezhették egy műhelymunka keretében. A társadalmi egyeztetés 2023. április 23-tól május 10-ig tartott. A társadalmi egyeztetés összefoglalóját itt találja >>>

A Részvételi Koncepciót 2023. június 1-jén fogadta el a józsefvárosi képviselő-testület.

A koncepció letölthető a jozsefvaros.hu oldalon a Stratégiák között.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!