Fogadj örökbe egy közterületet Józsefvárosban! – 2024

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Újra Fogadj örökbe egy közterületet legyél te is örökbefogadó 2024

Tovább folytatódik közösségi programunk Józsefvárosban élő lakosok és a kerületben működő szervezetek, intézmények részére, melynek célja a közelükben lévő vagy működésükhöz köthető közterületek megtisztítása, zöldfelületek rendbetétele, gondozása, fejlesztése, és a rendezett állapot folyamatos fenntartása, elsősorban közösségi összefogással.Pályázatonként igényelhető támogatás mértékének legmagasabb összege: 300.000,- Ft. 

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Az örökbefogadás időtartama a Támogatási Szerződés megkötésétől számított egy év. A megítélt támogatási összeg folyósítása utófinanszírozással történik.

Mit jelent az örökbefogadás?

A pályázatra jelentkezéskor a pályázó személy vagy szervezet meghatározza, hogy mely közterületen milyen feladatok elvégzését tudja és szeretné vállalni. Célszerű a lakóhelyhez, működési helyhez, telephelyhez közel eső közterületet választani.

A programba jelentkezőkkel – a Közösségi Részvételi Iroda és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) munkatársai bevonásával – egyeztetjük a feladatok elvégzésének szakmai kritériumait és közösségi feladatait, a JGK Zrt. pedig szakmai segítséget nyújt a program ideje alatt.

A program keretében az alábbi feladatok ellátásában látunk együttműködési lehetőséget, de a pályázók ettől eltérő vállalásokat is tehetnek:

 • közterület zöldfelületeinek gondozási feladatai ellátása
 • ládákban/konténerekben lévő növények, virágágyások gondozási feladatainak ellátása
 • kutyafuttatók rendben tartása
 • zöldfelületek felújítása pl. füvesítés, ültetés (közterület-alakítási tervet nem igénylő léptékben)
 • növénytartóládák, planténerek (a továbbiakban: növénytartó edényzet) kihelyezése növényzettel együtt (és gondozása)
 • talajcsere, talajjavítás
 • fahelyek rendben tartása, gondozása
 • adott közterületen a hulladékok rendszeres összegyűjtése
 • síkosságmentesítés

Ki jelentkezhet örökbefogadónak? 

 • 18. életévét betöltött magánszemély 
 • józsefvárosi társasházak/lakásfenntartó szövetkezeti ház
 • józsefvárosi székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező szervezet (jogi személy)
 • józsefvárosi intézmény 

Mivel támogatja az Önkormányzat az örökbefogadót?

A pénzbeli támogatáson túl a terület örökbefogadója által javasolt megvalósítási tervet a JGK Zrt. szakmailag véleményezi a pályázat benyújtása és támogatás megítélése közötti időszakban, illetve szükség szerint folyamatosan szakértői segítséget nyújt a megállapodásban rögzített feladatok megvalósításában a velük egyeztetett módon. A Közösségi Részvételi Iroda közösségfejlesztési és közösségszervezési tanácsot ad az örökbefogadóknak, valamint segíti az örökbefogadók közötti kapcsolatépítést, lehetőséget teremtve a tapasztalatcserére.

 Milyen területet lehet örökbe fogadni?

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületet, illetve az Önkormányzat fenntartásában lévő közterületi bútort (pl. növénytartó edényzet), továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában, illetve kezelésében lévő közterületet lehet örökbe fogadni.

A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya az örökbefogadott közterület megtisztításához, tisztántartásához, rendezéséhez, zöldfelületeinek rendbetételéhez, gondozásához, fejlesztéséhez szükséges eszközök, tárgyak és különösen növények beszerzése (pl.: kerti szerszámok, fűmag, virágföld, locsolókanna, szemetes zacskó, seprű stb.).

Hogyan pályázhatok?

Benyújtási határidő:

 • Személyesen: 2024. június 26. 16:30
 • Egyéb (a pályázatban meghatározott) módon: 2024. június 30. 11:59

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati adatlap és nyilatkozatok magyar nyelvű kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályán (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 307)
 • postai úton; Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályára (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 307.) (a postai feladás dátuma legkésőbb 2024. június 30-a)
 • e-mailen: zoldpalyazat@jozsefvaros.hu email címen
 • magánszemély, valamint egyéni vállalkozó, gazdasági társaság képviselők részéről az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében elektronikus módon (Cégkapun keresztül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap, vagy ún. e-papír a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára).

A pályázathoz feltöltött dokumentumokat „pdf” kiterjesztéssel kérjük elmenteni.

Amennyiben a pályázó e-mailen küldi be a pályázatát, nyertes pályázat esetén az aláírt pályázatot legkésőbb a szerződéskötésig be kell mutatni.

A borítékon, illetve a tárgyban kérjük megjelölni a pályázó és pályázat címét: Fogadj örökbe egy közterületet 2024!

A pályázatok beérkezését követően megkezdődik a kapcsolatfelvétel a pályázókkal és folyamatosan zajlik a pályázatok szakmai egyeztetése.

További fontos információk:

 • Pályázó az adott közterületen haszonnövényt (pl. paradicsom, paprika, burgonya stb.) nem ültethet.
 • Pályázó pályázatában jelezheti, ha az érintett közterület fejlesztése érdekében közterületi hulladékgyűjtő edényre és/vagy csikkgyüjtő edényre igényt tart, ebben az esetben azt a Józsefvárosi Önkormányzat biztosítja.
 • Amennyiben az örökbefogadott területen a rendszeres gondozást, tisztántartást megelőzi egy kisebb mértékű felújítás (ültetés, talajcsere, füvesítés stb.) vagy kisebb átalakítás, akkor azt a munkálatok közül elsőként kell elvégezni, a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül.
 • Közterületi bútor (pl. növénytartó edényzet) elhelyezése, építése, átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása esetén településképi eljárás lefolytatása szükséges Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Településkép Védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete alapján. A közterületi bútor kihelyezésekor a burkolt felületen min. 2 méteres szabad sávot kell hagyni a biztonságos gyalogos felület biztosítása érdekében, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) számú Korm.rendelet (OTÉK) 39.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.
 • A határozott időre kikerülő edényzetek kihelyezésének feltétele továbbá mind a kerületi mind a fővárosi tulajdonban lévő közterületek esetében a közterület-használati engedély megléte, mely vonatkozásában az illetékes önkormányzati bizottságok döntése szükséges. 
 • Fővárosi tulajdonú és kezelésű zöldfelület esetében az örökbefogadás csak azokon a területeken lehetséges, amely nem tartozik a Budapest Főváros Közgyűlésének 14/1993. (IV.30.) önkormányzati rendelete szerinti kiemelt közcélú zöldterületek felületeihez.  Amennyiben a pályázó fővárosi tulajdonban és kezelésben lévő zöldfelület vagy kutyafuttató gondozásba vételére, illetve közterületi bútor kihelyezésére nyújt be pályázatot, a fővárosi üzemeltető hozzájárulását a támogatási szerződés megkötéséig be kell szereznie a pályázat elbírálását követően.

Kérdésem lenne. Kit kereshetek?

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdéseikkel a +36 1 459 2111-es telefonszámon, illetve a zoldpalyazat@iozsefvaros.hu e-mail címen keresheti munkatársainkat.

Kapcsolódó dokumentumok
 1. Pályázati kiírás Utolsó frissítés: 2024. március 26.
  329 KB PDF dokumentum
 2. Pályázati adatlap Utolsó frissítés: 2024. március 26.
  20 KB Word dokumentum
 3. Elszámolólap Utolsó frissítés: 2024. március 26.
  17 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!