Útmutató műalkotás és emléktábla állításához

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Útmutató műalkotás és emléktábla állításához

Az EMLÉKTÁBLA az épület homlokzatára vagy valamilyen hordozófelületre (pl.: szabadonálló oszlop, párnakő) rögzített, egy nézőpontból értelmezhető, jellemzően csak szöveget tartalmazó műalkotásnak nem minősülő alkotás.

A ALKOTÁS mindazon művészeti alkotómunka eredményeként létrehozott művészeti alkotás, amelyet nézni, látni lehet, és célja nem valamely konkrét használati funkció kiszolgálása. Műalkotásnak minősül az emléktábla abban az esetben, ha az emléktáblára művészeti alkotás (pl.: dombormű) is kerül.

43/2022.
(XII.15.)
Önkormányzati rendelet
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a műalkotás és emléktábla állításának rendjéről
Hatályos

Hatály kezdete: 2023. január 1.

Utolsó frissítés: 2022. december 15.

rendelet 423 KBPDF dokumentum

HOGYAN KEZDEMÉNYEZHETI EMLÉKTÁBLA VAGY  MŰALKOTÁS ELHELYEZÉSÉT?

Műalkotás, emléktábla elhelyezését kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

Műalkotás, emléktábla elhelyezéséhez szükséges beszerezni a megfelelő engedélyeket, a képviselő-testület hozzájárulását és biztosítani kell az anyagi forrásokat annak elkészítéséhez és felállításához.

Emléktábla, műalkotás elhelyezését írásban kell kezdeményezni az Ügyfélszolgálati Irodánál. Ehhez formanyomtatvány, a Műalkotás és emléktábla állításának rendjéről szóló 43/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében szereplő adatlap kitöltése szükséges, melyhez csatolni kell a megfelelő mellékleteket.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánypótlására van szükség, az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársa az adatlap benyújtásától számított 15 napon belül felkeresi a kezdeményezőt, akinek maximum 30 nap áll rendelkezésére a hiányzó dokumentumok beszerzésére.

Kérjük, hogy az adatlap mellékleteként az alábbi dokumentumokat is nyújtsa be:

EMLÉKTÁBLA ESETÉBEN : a Rendelet 6. § (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket:

± az emléktábla:

  • helyszínének pontos megjelölését homlokzati rajzon vagy fotón bejelölve;
  • méretét és anyagának leírását;
  • látványtervét.

± a megörökíteni kívánt személy, szervezet munkásságának, életútjának vagy a megörökíteni kívánt eseménynek a rövid leírását;

± pénzügyi támogatás igénylése esetén a kezdeményező által vállalt önrész összegének feltüntetését;

± az önkormányzat tulajdonának kivételével az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának, vagy a társasház közgyűlésének írásbeli hozzájárulását.

ALKOTÁS ESETÉBEN : a Rendelet 7. § (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket:

± a műalkotás:

  • helyszínének pontos megjelölését helyszínrajzon bejelölve;
  • méretét és anyagának leírását;
  • fotóját illetve látványtervét.

± a megörökített vagy megörökíteni kívánt személy, szervezet

munkásságának, életútjának vagy a megörökíteni kívánt eseménynek a rövid leírását;

± az elhelyezéshez pénzügyi támogatás igénylése esetén a kezdeményező által vállalt önrész összegének feltüntetését;

± az önkormányzat tulajdonának kivételével az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának, vagy a társasház közgyűlésének írásbeli hozzájárulást.

Amennyiben nem önkormányzati tulajdonú épületen szeretnének műalkotást elhelyezni, úgy az adatlaphoz mellékletben csatolni szükséges az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleményét és a Nyelvtudományi Kutatóközpont igazolását a műalkotás szövegezésének helyességéről.

Műalkotás elhelyezésével kapcsolatban az önkormányzat társadalmi egyeztetést tart, azaz kikéri a kerületi lakosok véleményét. Az egyeztetés módjáról, helyéről, időtartamáról a honlapon hirdetményben tájékoztatást teszünk közzé.

Amennyiben nem áll rendelkezésre az elhelyezni kívánt műalkotás, annak megtervezésére, elkészítésére az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki. Ebben az esetben a pályázati kiírás tartalmazza a társadalmi egyeztetés és a pályamunkák elbírálásának rendjét

ADATLAP ÉS MELLÉKLETEI BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Cég esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ún. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az önkormányzat Hivatali Kapujára.

Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt tájékozódhat: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Társasházak esetén:
Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

HATÁRIDŐ

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánypótlására van szükség, az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársa az adatlap benyújtásától számított 15 napon belül felkeresi a kezdeményezőt.

MI A TEENDŐ, HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLJA A MŰALKOTÁS/ EMLÉKTÁBLA KÖLTSÉGEIT?

Amennyiben a benyújtott adatlapon jelöli, hogy igényli a műalkotás/emléktábla költségeinek önkormányzat általi fedezését, akkor az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársa felkeresi Önt, hogy az önkormányzat milyen mértékben tudja támogatni annak megvalósulását. Ebben az esetben az emléktáblát az önkormányzat rendeli meg, műalkotás esetén pedig nyilvános pályázatot hirdet annak elkészítésére.

KI DÖNT ARRÓL, HOGY  KIKERÜLHET- E A MŰALKOTÁS/ EMLÉKTÁBLA?

Az elhelyezés kezdeményezésének jóváhagyására vagy elutasítására első körben a Művészeti és Helytörténeti Tanács tesz javaslatot. A végleges döntést a Tanács javaslata alapján, második körben a Képviselő-testület hozza meg, amely elfogadhatja vagy elutasíthatja a kezdeményezést. A műalkotás/emléktábla elhelyezések a mindenkori ütemterv szerint (jellemzően évente kétszer, tavasszal és ősszel) kerülnek napirendre a testületi üléseken. A testületi ülésekről itt talál információt: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/testuletek/kepviselotestulet/ Előterjesztésre csak a hiánytalan dokumentáció kerülhet.

Amennyiben nem önkormányzati tulajdonú épületen szeretnének műalkotást elhelyezni, úgy a Művészeti és Helytörténeti Tanács valamint a Képviselő-testület csak véleményt ad, döntési jogkörrel nem rendelkezik.

MIKOR ÉRDEMES BENYÚJTANI A KEZDEMÉNYEZÉST?

Kérjük, hogy az alábbi ügyintézési idővel számoljanak a különböző esetekben és ezek figyelembe vételével nyújtsák be a kezdeményezést időben, hogy a testület dönteni tudjon a műalkotás/emléktábla elhelyezéséről:

± már elkészült emléktábla esetén legalább 4 hónap

± újonnan készülő emléktábla esetén a megrendelés és elkészíttetés időigénye miatt legalább 6 hónap

± már elkészült műalkotás esetén a társadalmi egyeztetés időigénye miatt legalább 5 hónap

± újonnan készítendő műalkotás esetén a pályázat kiírása, lebonyolítása és az elkészíttetés időigénye miatt legalább 12 hónap.

További információ

További segítséget és információt az Ügyfélszolgálati Irodán kaphat, amelynek elérhetőségeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/ugyfelszolgalat/ 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat itt találja: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/mualkotas-emlektabla-allitasa/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!