Legyen Ön Józsefváros fogyatékosügyi referense!

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Legyen Ön Józsefváros fogyatékosügyi referense!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet fogyatékosságügyi referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, várhatóan 1 évig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzat fogyatékosügyi koncepciójának megalkotása
 • Belső szemléletformáló oktatások, képzések megszervezése
 • Az önkormányzat fejlesztéseivel kapcsolatos véleményezés fizikai és infokommunikációs akadálymentesség szempontjából
 • Javaslattétel az önkormányzat szolgáltatásainak fejlesztésére fogyatékossággal élők szempontjából
 • Releváns civil szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
 • Új módszerek kidolgozása, bevezetése a fogyatékos ügyben és a fogyatékosságokkal élők szempontjából

Feladatkör [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján]:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. pont „Szociális és gyámügyi” feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásba szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Témában való korábbi tanulmány vagy tapasztalat
 • Az érintett jogszabályok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási tapasztalat
 • Közigazgatás alap és/vagy szakvizsga
 • Érintettség vagy családon belüli érintettség
 • Tapasztalati szakértőként végzett tevékenység

 Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség,
 • Kommunikációs képesség,
 • Precizitás
 • Önállóság
 • Képesség csapatmunkára
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • maximum 1 oldalas motivációs levél, amelyben a pályázó leírja, hogy miért jelentkezik az állásra, miért tartja magát alkalmasnak a betöltésére és milyen tapasztalata van ezen a területen
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A benyújtás határideje:        2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az illesp@jozsefvaros.hu email címen lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Józsefváros Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:17/4-58/2022. valamint a munkakör megnevezését: fogyatékosságügyi referens

vagy

 • Elektronikus úton: Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:        2023. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-ben először rendezte meg a Részvételi költségvetést. Ennek keretein belül nyert az 1/11-es ötletpályázat, ami a „Fogyatékosügyi referens felvétele az önkormányzathoz!” címet viseli. Ennek köszönhetően 1 évre biztosította a képviselő testület a fogyatékosságügyi referens felvételéhez szükséges feltételeket.

A Hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, a hátrányos helyzetben lévők helyzetbe hozására, és így a fogyatékossággal élők, az ún. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság.

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60.000 Ft. 2023. március 1. napjától 65.000 Ft.

A cafetéria juttatás éves összege bruttó 320.833 Ft.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!