Legyen Ön Józsefváros fogyatékosügyi referense!

event_available Utolsó frissítés:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet fogyatékosságügyi referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, várhatóan 1 évig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzat fogyatékosügyi koncepciójának megalkotása
 • Belső szemléletformáló oktatások, képzések megszervezése
 • Az önkormányzat fejlesztéseivel kapcsolatos véleményezés fizikai és infokommunikációs akadálymentesség szempontjából
 • Javaslattétel az önkormányzat szolgáltatásainak fejlesztésére fogyatékossággal élők szempontjából
 • Releváns civil szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
 • Új módszerek kidolgozása, bevezetése a fogyatékos ügyben és a fogyatékosságokkal élők szempontjából

Feladatkör [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján]:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. pont „Szociális és gyámügyi” feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásba szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Témában való korábbi tanulmány vagy tapasztalat
 • Az érintett jogszabályok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási tapasztalat
 • Közigazgatás alap és/vagy szakvizsga
 • Érintettség vagy családon belüli érintettség
 • Tapasztalati szakértőként végzett tevékenység

 Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség,
 • Kommunikációs képesség,
 • Precizitás
 • Önállóság
 • Képesség csapatmunkára
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • maximum 1 oldalas motivációs levél, amelyben a pályázó leírja, hogy miért jelentkezik az állásra, miért tartja magát alkalmasnak a betöltésére és milyen tapasztalata van ezen a területen
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A benyújtás határideje:        2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az illesp@jozsefvaros.hu email címen lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Józsefváros Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:17/4-58/2022. valamint a munkakör megnevezését: fogyatékosságügyi referens

vagy

 • Elektronikus úton: Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:        2023. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-ben először rendezte meg a Részvételi költségvetést. Ennek keretein belül nyert az 1/11-es ötletpályázat, ami a „Fogyatékosügyi referens felvétele az önkormányzathoz!” címet viseli. Ennek köszönhetően 1 évre biztosította a képviselő testület a fogyatékosságügyi referens felvételéhez szükséges feltételeket.

A Hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, a hátrányos helyzetben lévők helyzetbe hozására, és így a fogyatékossággal élők, az ún. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság.

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60.000 Ft. 2023. március 1. napjától 65.000 Ft.

A cafetéria juttatás éves összege bruttó 320.833 Ft.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!