Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) megalkotta a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatát. A Rendelet korábbi hibajavításakor az egészségügyi intézmények épületeinek összekötésére és akadálymentesítésére vonatkozó paragrafust nem lehetett jóváhagyni, mert nem tartozott bele az eljárás hatáskörébe, így ezzel kapcsolatban újabb eljárást kell lefolytatni.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 35/2023.(II.23.) számú határozatában. A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása egyszerűsített eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 69. § (1) bekezdése szerint. Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a Rendelet módosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

A partner(ek) véleményének megismerése céljából az önkormányzat 2023. május 11-re lakossági fórumot hív össze, amely a Polgármesteri Hivatal 100-as tárgyalójában kerül megtartásra 17:00-tól. A lakossági fórumon a kerületi főépítész ismerteti a Rendelet módosítás tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

A partner az észrevételét és javaslatát:

– a lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, vagy

– a lakossági fórumot követő 5 napon belül, 2023. május 16-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy

– közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2023. május 16-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

Véleményezze Ön is a Csarnok negyedre, Corvin negyedre, Magdolna negyedre, Orczy negyedre és Losonci negyedre vonatkozó KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítási anyagát, amely itt elérhető >>>>

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!