Folytatja Roma Gyakornoki Programját a Józsefvárosi Önkormányzat

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Folytatja Roma Gyakornoki Programját a Józsefvárosi Önkormányzat

Újra 10 fő szakmai gyakorlati lehetősége valósul meg a gyakornoki program keretében 4 hónapon keresztül a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinél.

2023 márciusában indult el először a roma gyakornoki program, melynek célja, hogy roma származású fiataloknak lehetőségük legyen egy mentor támogatása mellett megismerni a közigazgatás és az adott intézmény működését, és gyakorlati tapasztalatot szerezni a munka világában, elősegítve ezzel a Józsefvárosi Roma Gyakornoki programban résztvevő fiatalok társadalmi integrációját. Akkor 7 gyakornok kezdte meg munkáját heti 16 órában.

Mind a gyakornokok, mind a fogadó költségvetési szerveknél dolgozó mentorok, valamint a költségvetési szervek vezetőinek visszajelzései alapján a Program hasznos és folytatása mindenképp javasolt. Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat újra meghirdeti Roma Gyakornoki Programját. 

A program elindításával és folytatásával az Önkormányzat elköteleződését fejezi ki a kerületi kötődésű roma származású fiataljai munkaerőpiaci integrációjának támogatása iránt, azáltal, hogy a munka világában támogató közegben biztosít lehetőséget számukra gyakorlati tapasztalat megszerzésére. 

A program célja továbbá annak elősegítése, hogy a romák a társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben vehessenek részt a józsefvárosi közigazgatásban. A roma származású fiatalok foglalkoztatásával a fiatalok gyakorlatot szerezhetnek a közigazgatás és annak intézményei területén, és kaput nyithatnak a helyi roma közösség minél szélesebb rétegei számára a közügyek intézésének világában. 

Ki pályázhat?

A gyakornoki programra olyan, felsőoktatásban, illetve bölcsődei vagy óvodai vagy szociális vagy családsegítő vagy gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódó szakképzésben (korábbielnevezés: OKJ) résztvevő roma származású diákokat várunk, akik valamilyen módon – lakóhelyük vagy oktatási intézményük miatt – kötődnek Józsefvároshoz. Előnyt jelent, ha a jelentkező előrehaladt tanulmányaiban (végzős alapszakos, vagy mesterszakos hallgató).

Mit csinál egy gyakornok?

A program keretében a gyakornokok egy önkormányzati  költségvetési szervnél, egy, a szakterületén jártas mentor támogatásával dolgoznak együtt.

Mit csinál a mentor?

A mentor támogatja a gyakornokot a munkahelyi környezet megismerésében, a feladatok hatékony szervezésében, példát mutat munkahelyi felelősségvállalásával, asszertív kommunikációjával és jó hangulatú munkahelyi környezet megteremtésével.   

Mettől meddig tart a program?

A program tervezett időtartama 2023. október – február. A gyakornok a program 4 hónapja alatt, a szerződésében meghatározott beosztása szerint, heti tizenhat óra munkát vállal, ami heti két teljes munkanapot jelent.

Kap-e fizetést a gyakornok?

A gyakornok havonta bruttó 150 376 forint összegű juttatást díjazást kap az elvégzett feladataiért.  

Mik azok az önkormányzati költségvetési szervek?

Az alábbi helyekre várunk gyakornokokat. Érdemes megismerkedni az ott végzett munkával akár a megadott linkeken, akár a www.jozsefvaros.hu honlapon.

Gyakorlati hely További információ
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék http://www.bolcsode-bp08.hu
Józsefvárosi Óvodák  https://www.08egyesitettovoda.hu
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)    https://jszszgyk.hu/
Közösségi Részvételi Iroda (KRI)  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/kozossegi-reszveteli-iroda/
Jegyzői Kabinet  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/jegyzoi-kabinet/
Városépítészeti Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/foepitesz-varosepiteszeti-iroda/
Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/keruletgazdalkodasi-ugyosztaly/
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Pénzügyi és Számviteli Iroda

https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/koltsegvetesi-es-penzugyi-ugyosztaly/
Informatikai Iroda  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/informatika/

Hogyan pályázhatok?

A jelentkezés határideje 2023. szeptember 10.

A pályázatokat emailen kell elküldeni bogdan.adrienn@jozsefvaros.hu címre.

Mit mellékeljek az e-mailhez?

  • Egy önéletrajzot. 
  • Egy motivációs levelet, amely tartalmazza, miért szeretnél a Józsefvárosi Önkormányzatnál dolgozni, illetve hogy melyik fenti szervezeti egységnél dolgoznál szívesen.
  • A hallgatói jogviszony igazolását.
  • Aláírt hozzájáruló nyilatkozatot személyes adatok kezeléséhez (szkennelve csatolva jelentkezéshez).

Az email tárgyába írd be: „PÁLYÁZAT_Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program_családi név_keresztnév” 

Mi történik, miután leadtam a jelentkezésem?

A jelentkezések elbírálása előreláthatólag 2023. szeptember 27-ig megtörténik, ezt megelőzően a kiválasztott jelentkezőket egy személyes interjúra hívjuk. A benyújtott pályázatokról egy szakmai munkacsoport javaslatára a polgármester dönt, amely döntésről a pályázó értesítést kap. 

Még maradtak kérdéseim, hova fordulhatok?

A programmal kapcsolatosan további információt Józsefvárosi Önkormányzat romaügyi referense, Bogdán Adrienn Barbara tud nyújtani a bogdan.adrienn@jozsefvaros.hu email-címen vagy a 06-1-459-2517-es telefonszámon. 

Kapcsolódó dokumentumok
  1. Adatkezelési nyilatkozat Utolsó frissítés: 2023. augusztus 3.
    13 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!