A Józsefvárosi Önkormányzat visszautasította a Kormányhivatal törvényességi felhívását a Pázmány Campus ügyében

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

2023. november 7-én a Józsefvárosi Önkormányzat ideiglenes helyi védelem alá helyezte a Magyar Rádió régi épületeit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának tervezett helyszínét. 2023. november 23-án határozatban döntött a Józsefváros Képviselő testülete arról, hogy nem ért egyet a tervezett új Pázmány Campus területén lévő épületek társadalmi egyeztetés nélküli bontásával. 2023. december 11-én a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott az ügyben, majd ugyanazon a napon a Pázmány Campus beruházásának helyszínére változtatási tilalmat rendelt el.

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelettel szemben a Fővárosi Kormányhivatal  2023. december 22-én törvényességi felhívással élt, ezért a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Kormányhivatal törvényességi felhívásához kapcsolódóan 2024. január 18-án rendkívüli ülést tartott

A törvényességi felhívásban a Kormányhivatal három pontban jelölte meg az álláspontja szerinti jogsértéseket.

  • A kiemelt nemzetgazdasági beruházásnak történő nyilvánításról szóló kormányrendeletben foglaltaktól a kerületi építési szabályzatban rögzített követelmények nem térhetnek el.

Az önkormányzat álláspontja: Önmagában az, hogy a Kormány egy beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánít, nem jelenti automatikusan azt, hogy az érintett területen nem rendelhető el változtatási tilalom

  • A változtatási tilalomról rendelkező önkormányzati rendelet legalább telektömb nagyságú területet kell, hogy érintsen. Ennek indoka a Kormányhivatal szerint, hogy a változtatási tilalom járulékos, a helyi építési szabályzat megalkotásához kötődő jogintézmény.

Az önkormányzat álláspontja: ha nem szükséges a változtatási tilalmat a teljes  telektömb vonatkozásában elrendelni, akkor nem zárja ki jogszabály azt, hogy csak egyes helyrajzi számok tekintetében rendelkezzen róla az önkormányzat képviselő-testülete.

  • A törvényességi felhívás szerint nem megfelelő a változtatási tilalomról szóló rendelet felhatalmazó rendelkezése.

Az önkormányzat álláspontja: Az önkormányzat korábban számos esetben ugyanerre a felhatalmazó rendelkezésre utalt Kocsis Máté és Sára Botond polgármestersége idején is, akkor nem érkezett törvényességi felhívás.

  • A hatályba lépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Az önkormányzat álláspontja: A hatályba lépés órája 23:30, a Rendelet még ezt megelőzően 23 óra 15 perckor kifüggesztéssel kihirdetésre került. A kifüggesztésről és annak időpontjáról jegyzőkönyv készült.

A 2024. január 18-i ülésen a jelenlévő képviselők egyhangú (14 igen, 0 nem) szavazással úgy döntöttek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat megalapozatlannak tartják, azokkal nem értenek egyet. A képviselő-testület egyúttal felkérte Budapest Főváros Kormányhivatalát, hogy vizsgálja meg a tárgyi ügyben az elfogultságát tekintettel arra, hogy a törvényességi felügyeleti eljárást lefolytató Kormányhivatal vezetője, dr. Sára Botond főispán korábban bejelentette összeférhetetlenségét a változtatási tilalommal is érintett ingatlan bontási engedélyezési eljárásában.

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!