Folytatja Roma Gyakornoki Programját a Józsefvárosi Önkormányzat

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Józsefvárosi roma gyakornoki program

Újra 14 fő szakmai gyakorlati lehetősége valósul meg a gyakornoki program keretében 3 hónapon keresztül a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinél.

2023 márciusában indult el először a roma gyakornoki program, melynek célja, hogy roma származású fiataloknak lehetőségük legyen egy mentor támogatása mellett megismerni a közigazgatás és az adott intézmény működését, és gyakorlati tapasztalatot szerezni a munka világában, elősegítve ezzel a Józsefvárosi Roma Gyakornoki programban résztvevő fiatalok társadalmi integrációját. Akkor 7 gyakornok kezdte meg munkáját heti 16 órában. A program folytatódott 2023 őszén, akkor már 10 fővel. Mind a gyakornokok, mind a fogadó költségvetési szerveknél dolgozó mentorok, valamint a költségvetési szervek vezetőinek visszajelzései alapján a Program hasznos és folytatása mindenképp javasolt. Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat újra meghirdeti Roma Gyakornoki Programját. 

A program elindításával és folytatásával az Önkormányzat elköteleződését fejezi ki a kerületi kötődésű roma származású fiataljai munkaerőpiaci integrációjának támogatása iránt, azáltal, hogy a munka világában támogató közegben biztosít lehetőséget számukra gyakorlati tapasztalat megszerzésére.

A program célja továbbá annak elősegítése, hogy a romák a társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben vehessenek részt a józsefvárosi közigazgatásban. A roma származású fiatalok foglalkoztatásával a fiatalok gyakorlatot szerezhetnek a közigazgatás és annak intézményei területén, és kaput nyithatnak a helyi roma közösség minél szélesebb rétegei számára a közügyek intézésének világában.

Ki pályázhat?

A gyakornoki programra olyan, felsőoktatásban, illetve bölcsődei vagy óvodai vagy szociális vagy családsegítő vagy gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódó szakképzésben (korábbi elnevezés: OKJ) résztvevő roma származású diákokat várunk, akik valamilyen módon – lakóhelyük vagy oktatási intézményük miatt – kötődnek Józsefvároshoz. Előnyt jelent, ha a jelentkező előrehaladt tanulmányaiban (végzős alapszakos, vagy mesterszakos hallgató).

Mit csinál egy gyakornok?

A program keretében a gyakornokok egy önkormányzati költségvetési szervnél, egy, a szakterületén jártas mentor támogatásával dolgoznak együtt.

Mit csinál a mentor?

A mentor támogatja a gyakornokot a munkahelyi környezet megismerésében, a feladatok hatékony szervezésében, példát mutat munkahelyi felelősségvállalásával, asszertív kommunikációjával és jó hangulatú munkahelyi környezet megteremtésével.

Mettől meddig tart a program?

A program tervezett időtartama 2024. március 1. – május 31. A gyakornok a program 3 hónapja alatt, a szerződésében meghatározott beosztása szerint, heti tizenhat óra munkát vállal, ami heti két teljes munkanapot jelent.

Kap-e fizetést a gyakornok?

A gyakornok havonta bruttó 150 376 forint összegű juttatást díjazást kap az elvégzett feladataiért.

Mik azok az önkormányzati költségvetési szervek?

Az alábbi helyekre várunk gyakornokokat. Érdemes megismerkedni az ott végzett munkával akár a megadott linkeken, akár a www.jozsefvaros.hu honlapon.

Gyakorlati hely További információ
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék http://www.bolcsode-bp08.hu
Józsefvárosi Óvodák https://www.08egyesitettovoda.hu
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) https://jszszgyk.hu/
Közösségi Részvételi Iroda (KRI) https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/kozossegi-reszveteli-iroda/
Városépítészeti Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/foepitesz-varosepiteszeti-iroda/
Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/keruletgazdalkodasi-ugyosztaly/
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Pénzügyi és Számviteli Iroda

https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/koltsegvetesi-es-penzugyi-ugyosztaly/
Informatikai Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/informatika/

Hogyan pályázhatok?

A jelentkezés határideje 2024. február 21.

A pályázatokat emailen kell elküldeni a galyas.eva@jozsefvaros.hu címre.

Mit mellékeljek az e-mailhez?

 • Egy önéletrajzot.
 • Egy motivációs levelet, amely tartalmazza, miért szeretnél a Józsefvárosi Önkormányzatnál dolgozni, illetve hogy melyik fenti szervezeti egységnél dolgoznál szívesen.
 • A hallgatói jogviszony igazolását, szakképzés esetén a szakképzésben részvétel igazolása/jogviszony igazolás.
 • Aláírt hozzájáruló nyilatkozatot személyes adatok kezeléséhez (szkennelve csatolva jelentkezéshez).

Az email tárgyába írd be: „PÁLYÁZAT_Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program_családi név_keresztnév”

Mi történik, miután leadtam a jelentkezésem?

A jelentkezések elbírálása előreláthatólag 2024. március 1-ig megtörténik, ezt megelőzően a kiválasztott jelentkezőket egy személyes interjúra hívjuk.Az interjúk várhatóan 2024. február utolsó hetében lesznek.

A benyújtott pályázatokról a romaügyi referens javaslatára az intézmény vezetője dönt, amely döntésről a pályázó értesítést kap.

Még maradtak kérdéseim, hova fordulhatok?

A programmal kapcsolatosan további információt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal romaügyi referense, Galyas Éva tud nyújtani a galyas.eva@jozsefvaros.hu email címen vagy a +36 70-314-0188-as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat módosítására.

 

Kapcsolódó dokumentumok
 1. Pályázati felhívás Utolsó frissítés: 2024. február 7.
  20 KB Word dokumentum
 2. Hozzájáruló nyilatkozat Utolsó frissítés: 2024. február 7.
  15 KB Word dokumentum
 3. Adatkezelési tájékoztató Utolsó frissítés: 2024. február 7.
  21 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!