A Józsefvárosi Környezetvédelmi Program társadalmi véleményezésének összefoglalója

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Program társadalmi véleményezésének összefoglalója

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) alapján a települési önkormányzatoknak önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, amelyet a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (továbbiakban: JKP) elkészítésével Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a Pannon Natura Kft.-t bízta meg.

A Program az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programban és a Budapest Főváros Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal összhangban és a kerület eddig elkészült, környezetvédelmi és klímavédelmi vizsgálatokat, állapotfelméréseket, intézkedéseket és előírásokat tartalmazó dokumentumainak figyelembe véve készült el.

A program írását megelőző igényfelmérés során a lakosság egy átfogó, a kerület környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékeléshez elkészített lakossági kérdőív segítségével jelezhette véleményét a program témáját érintő kérdésekben 2023. március 1-e és április 29-e között. A kérdőívet 73 főt öltötte ki, a kérdőívek kiértékelésével a program külön fejezete foglalkozik. A program végén lévő célokat és konkrét feladatok a válaszok figyelembevételével fogalmazták meg.

A JKP tartalmazza a környezeti elemek állapotának bemutatását és a helyzetértékelést, a fenntartható fejlődéssel összhangban elérni kívánt környezetvédelmi célokat, és az ennek érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését.

A Program második felében szerepel egy környezetvédelmi cselekvési program, amely az alábbi területeket érinti:

 • Éghajlatváltozás, levegőtisztaság-védelem;
 • Felszíni és felszín alatti vizek védelme és fenntartható használata;
 • Klímavédelem és energiagazdálkodás;
 • A környezetminőség;
 • Hulladékgazdálkodás;
 • Zaj és rezgés;
 • Közlekedés;
 • A környezettudatosság növelése, a környezeti nevelés és társadalmi részvétel, szemléletformálás.

A JKP tervezetét a Kvt. szerinti illetékes hatóságoknak megküldtük. Az illetékes hatóságok észrevételeit a Pannon Natura Kft. beépítette a programba.

A JKP társadalmi és szakmai véleményezése 2024. január 2-a és január 30-a között zajlott, a program tervezete az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján, a Józsefváros Újságban és a közösségi média felületein volt elérhető. Öten jelezték külön véleményüket, melyek értékes vélemények voltak, azonban nem eredményezték a program jelentős átdolgozását.

A tervezetet elküldtük 36 szakmai és civil szervezetnek is, melyből egy szervezet véleményezte az anyagot.

A társadalmi egyeztetés során beérkezett véleményeket, észrevételeket teljes és összesített formában, továbbá az Önkormányzat által arra adott válaszok alább olvashatóak.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Programot a józsefvárosi képviselő-testület 2024. március 21-i ülésén fogadta el.

Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 307. varosuzemeltetes@jozsefvaros.hu +36 1/459-2567 + 36 20/449-3332 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
 1. JózsefvárosiKörnyezetvédelmiProgram_vélemények Utolsó frissítés: 2024. március 28.
  47 KB Excel táblázat

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!