Képviselő-testületi ülés (2008. január 16.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
234 KB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
452 KB PDF dokumentum
Napirendi pontok
lock
Javaslat Perlaki Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető nyugdíjba menetele alkalmából Díszpolgári cím adományozására vagy Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésre
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás (a Rendrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással)
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. ügyvezetői állásának 2008. március 1-jétől történő betöltésére
lock_open
Döntés a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által az Önkormányzat ellen a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított perről
lock_open
Javaslat a F városi Bíróság Rónayné dr. Vojnovics Ibolya munkaügyi perében 59. Mf. 63233/97. szám alatt született ítélet ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
lock_open
Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terve
előterjesztés
event_available2022. március 10.
352 KB PDF dokumentum
lock_open
Magdolna Negyed Program II. szerződéskötéshez szükséges elkészítési munkák finanszírozása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
147 KB PDF dokumentum
lock_open
Magdolna Negyed Program monitoring-rendszerének eredményeiről szóló beszámoló
lock_open
2007. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosítása
lock_open
Szabad pénzmaradvány felhasználásának engedélyezése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
69 KB PDF dokumentum
lock_open
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillet bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
lock_open
Határidő módosítás az Önkormányzati bankszámlaszerződés tárgyában
lock_open
Fedezet biztosítása a KMOP- 2007-4.6.1/2 pályázathoz
lock_open
Képvisel-testület 678/2007. (XI.07.) sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása „…gazdasági program…”
előterjesztés
event_available2022. március 10.
73 KB PDF dokumentum
lock_open
A Pollack Mihály téri mélygarázs építésével kapcsolatos megállapítások beterjesztés
előterjesztés
event_available2022. március 10.
112 KB PDF dokumentum
lock_open
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
227 KB PDF dokumentum
lock_open
A Közterület-felügyelet alapító okirat módosítása szakágazati besorolás változás miatt
előterjesztés
event_available2022. március 10.
190 KB PDF dokumentum
lock_open
Budapest X. Mádi u.4. 2. épület I.13. szám alatti 41362/3/B/8 hrsz-ú lakás értékesítésre történ kijelölése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
0 B PDF dokumentum
lock_open
Budapest VIII., Somogyi B. u. 14. szám alatti 36425 hrsz-ú épület értékesítésre történ kijelölése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
100 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történ áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25) sz. rendelet módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
108 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a zaj és rezgés védelem helyi szabályozásáról szóló, többször módosított 28/2003. (V.14) számú önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
142 KB PDF dokumentum
lock_open
Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. átalakulásának elfogadása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
682 KB PDF dokumentum
lock_open
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
144 KB PDF dokumentum
lock_open
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Felügyel Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyel bizottsági tag lakcímváltozása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
296 KB PDF dokumentum
lock_open
Határidő módosítás kérése a ”Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására” című előterjesztés tárgyalására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
94 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Teleki téri piac alapító okiratának módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
141 KB PDF dokumentum
lock_open
A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képvisel -testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. rendelettel kapcsolatban
előterjesztés
event_available2022. március 10.
447 KB PDF dokumentum
lock_open
Határidő módosítás a Palotanegyed Városrész Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
előterjesztés
event_available2022. március 10.
97 KB PDF dokumentum
lock_open
A „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélésében közreműködő 5 tagú eseti zsűribe új tag választása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
104 KB PDF dokumentum
lock_open
Részvétel a Nemzeti Vágta és a Városok Faluja Fesztivál ünnepségsorozatán
előterj. melléklet
event_available2022. március 10.
167 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. március 10.
711 KB PDF dokumentum
lock_open
Szakmai bizottság felkérése a Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői pályázatának véleményezésére
előterjesztés
event_available2022. március 10.
89 KB PDF dokumentum
lock_open
A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
lock_open
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
271 KB PDF dokumentum
lock_open
Pedagógiai programok módosításának jóváhagyása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
113 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
892 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
325 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
128 KB PDF dokumentum
lock_open
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának elkészítése
lock
Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetője ügyvezetői megbízási szerződésének munkaszerződéssé történő átalakítására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyére
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock_open
A 2007. december 5-ei képvisel -testületi ülésre benyújtott polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
772 KB PDF dokumentum
lock_open
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
lock_open
A Képvisel-testület nyilatkozata a Magyar Gárda felvonulásával kapcsolatban (Nyilatkozat elfogadása Józsefváros közrendjének védelmében)
lock_open
Fedezet biztosítása a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda terasza feletti estet építtetésére

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!