Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság rendes ülése (2022. május 25.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 május 20.
1 MBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 május 27.
4 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2022 június 7.
5 MBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat a Leonardo da Vinci u. 38. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozó megállapodás átruházásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
437 KBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac H jelű 7. számú üzlethelyiségének pályázat útján történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
185 KBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac I jelű 2. számú üzlethelyiségének pályázat útján történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
186 KBPDF dokumentum
Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 10/2022. (II.16.) számú határozatának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (Práter u. 11-17. kémény)
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
421 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 94. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (hrsz.: 36492/0/A/2)
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
18 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (hrsz.: 36492/0/A/3)
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
11 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Koszorú utca 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter u. 7-13. földszint 3. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat üres lakások árverés útján történő elidegenítésére
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
17 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 79. földszint 2. szám alatti, 35533/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Német utca 4. szám alatti, 34910/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. május 20.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 1.
61 KBPDF dokumentum
15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40. szám alatti ... számú gépkocsi-beálló bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 1.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 11. földszint 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 1.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 55. szám alatti ingatlan udvarán lévő 5 darab gépkocsi-beálló bérbeadására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 1.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat támogatási szerződésének módosítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 1.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
A képviselő-testületi előterjesztéseket itt találják meg: Képviselő-testület rendes ülése (2022. május 26.)
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2021. évi éves számviteli beszámolójának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2021. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának, valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér - Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló rendelet megalkotására
Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos közérdekű célra történő felajánlás elfogadására
Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II.21.) számú határozat módosítására

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!