Nincs

A Népszínház negyedre, Kerepesdűlőre és Százados negyedre vonatkozó KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása

A Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed kerületi építési szabályzatát módosítani szükséges a Kerepesi út 13-15. szám alatti ingatlanok fejlesztése érdekében.

A Palotanegyed építési szabályzatának módosítása a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre

Véleményezze Ön is a Palotanegyed építési szabályzatának módosítási anyagát a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre vonatkozóan!

A jelenleg hatályos szabályozás a Trefort u. 3-5 szám alatti telken a kötelezően megtartandó zöldfelületeket illetően a kialakult állapotot, épületkontúrokat, beépítést követi le. Mivel az ingatlanfejlesztés során a hátsó épületszárnyat lebontanák (amely nem védett épület) és új épületszárnyat csatlakoztatnának a megmaradó (védett) utcafronti épülethez, valamint a parkolást mélygarázsban kívánják megoldani, a hátsókert kötelező szabályozási elemének megtartása nem megoldható („Telek zöldfelületként fenntartandó része” elemmel jelölt terület alatt terepszint alatti beépítés nem létesíthető). A telken belüli telek zöldfelületként fenntartandó rész elhelyezkedésének módosítása nem csökkenti a kialakítandó minimális zöldfelületek méretét. A telekmérethez viszonyított minimálisan előírt zöldfelületi arányt, a 15%-ot a módosítás betartja (19%-os értékkel) és még védetté is nyilvánítja a telken található két értékes fát is. A PALOTAKÉSZ jelen módosítása tehát semmilyen egyéb szabályozási elemet nem érint, övezeti előírásokat (beépítési %, szintterületi mutató) nem változtat.

Frissítés: A véleményezés lezárult, vélemény nem érkezett

A partnerségi egyeztetés aktuális szabályai

Az önkormányzatnak kötelező a készülő vagy módosuló településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban együtt: partnerek) egyeztetni.

Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) megalkotta a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatát. A Rendelet jelmagyarázata, övezeti előírása, rajzi melléklete felülvizsgálata és módosítása indokolt tekintettel arra, hogy azokban hibák találhatóak.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 264/2022. (X.20) számú határozatában. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása rövid eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése szerint. A Képviselő-testület a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022.
(X.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat helyi partnerségi egyeztetést külön nem folytat le. A Rendelet módosításának tervezete az E-TÉR rendszerben véleményezhető (ld.: lent).

Véleményezze Ön is a Csarnok negyedre, Corvin negyedre, Magdolna negyedre, Orczy negyedre és Losonci negyedre vonatkozó HÉSZ módosítási anyagát!

ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEZÉS

Az észrevételeket és javaslatokat 2022. november 11-ig várjuk regisztrációt követően az E-TÉR rendszeren keresztül: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2020)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálati anyagát.

 Önkormányzatunk aktualizálta a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát, hogy meghatározza a 2020-tól induló időszak középtávú céljait, keretprogramjait Józsefváros valamennyi negyedére vonatkozóan. Az aktualizált ITS a kerület továbbfejlődésének irányadó dokumentuma.

 Az ITS egy középtávra szóló (6-7 év) fejlesztési program, mely egy település környezeti, társadalmi és gazdasági céljainak megvalósítását szolgálja, egyidejűleg meghatározza a hosszú távú fejlesztési koncepcióban megfogalmazott elképzelések eléréséhez szükséges beavatkozásokat, programokat, továbbá ezek eszközeit és nyomon követését. Az ITS olyan alapdokumentum, melynek készítése a kerületi önkormányzat feladata és kiemelt célja, hogy olyan konkrét programjavaslatokat, projekteket fogalmazzon meg, melyek a helyi adottságokra építkezve – figyelembe véve a lehetséges veszélyeket – az alapos tervezés és programalkotás által, alapul szolgáljanak a különböző uniós és fővárosi pályázatok forrásainak hatékony felhasználására, a kerület fejlesztési célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében.

Összefoglaló a lakossági véleményezésről: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/75648/lezarult-jozsefvaros-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiajanak-felulvizsgalata

PALOTAKÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése

A Palotanegyed Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határol tömbre vonatkozóan.

Új helyi építési szabályzat megalkotása Józsefváros teljes területére (2023)

34/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
Rendelet a Palotanegyed Kerületi Építési Szabályzatáról
Hatályos

Hatály kezdete: 2023. december 15.

Utolsó frissítés: 2023. február 2.

rendelet 9 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 14 MBPDF dokumentum
35/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
Rendelet a Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed Kerületi Építési Szabályzatáról
Hatályos

Hatály kezdete: 2019. szeptember 21.

Utolsó frissítés: 2022. május 10.

rendelet 19 MBPDF dokumentum
36/2019.
(VIII.22.)
rendelet 675 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 13 MBPDF dokumentum
17/2022.
(V.26.)
rendelet 2 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 9 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 1 017 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 115 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 109 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 659 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 110 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 241 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 162 KBPDF dokumentum
18/2022.
(V.26.)
Önkormányzati rendelet
A személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről
Hatályos

Hatály kezdete: 2022. július 1.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 30.

rendelet 454 KBPDF dokumentum
38/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
Hatályos

Hatály kezdete: 2023. március 1.

Utolsó frissítés: 2023. október 17.

rendelet 341 KBPDF dokumentum

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. április 1-jével új kerületi építési szabályzat lép hatályba, melynek előírásait a 45/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben és mellékleteiben olvashatják.

45/2023.
(XII.14.)
rendelet 22 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 21 MBPDF dokumentum

Térfigyelő kamerák

Ha a józsefvárosi térfigyelő kamerákkal kapcsolatban kérése, kérdése, panasza van, kérjük, hogy hívja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet zöld számát: 06-80-204-618.

A kerületben a kamerarendszer működését a frekventált pontokon elhelyezett tájékoztató táblák jelzik.

Hány kamerarendszer és kamera működik a kerületben? Hogyan működnek ezek a rendszerek? Mire lehet használni őket? Kik felelnek a működtetésükért?

Mennyi ideig tárolják a felvételeket? Mennyire lehetünk benne biztosak, hogy nem sérülnek a személyiségi jogaink, ha kamerarendszer működik a lakóhelyünk környékén?

Hova fordulhatunk, ha problémánk lenne a kamerákkal kapcsolatban?

Mindezekre a kérdésekre ebben a videóban választ kap:

 

A Józsefvárosban kihelyezett térfigyelő kamerák elhelyezkedéséről az alábbi térképen tájékozódhat:

Új helyi építési szabályzat megalkotása Józsefváros teljes területére (2023)

Budapest Főváros VIII. kerület területén jelenleg négy helyi építési szabályzat van hatályban. A szabályozás térbeli és időbeli széttagoltsága miatt az alkalmazásuk megnehezíti mind a lakosok mind pedig a hatóságok dolgát. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) tehát úgy döntött a 38/2023. (II. 23.) számú határozatában, hogy elindítja egy kerületi szinten egységes építési szabályzat elkészítését.

A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT készítése általános eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66-67. § (1) bekezdése szerint.

A kerületi építési szabályzat tervezetét (továbbiakban: Tervezet) az önkormányzat az elfogadás előtt az E–TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezteti az érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel (a továbbiakban együtt: véleményezésre jogosult szerv). A véleményezési szakaszban a véleményezésre jogosult szerv a véleményezési szakasz kezdetétől számított 30 napon belül tölti fel írásos véleményét. A 30 napos véleményezésre nyitva álló időszak alatt az önkormányzat folyamatos vizsgálatokat végez többek között az utcai párkánymagasságok tekintetében.

Védett építészeti értékek Józsefvárosban

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!