Nincs

Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) megalkotta a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatát. A Rendelet jelmagyarázata, övezeti előírása, rajzi melléklete felülvizsgálata és módosítása indokolt tekintettel arra, hogy azokban hibák találhatóak.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 264/2022. (X.20) számú határozatában. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása rövid eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése szerint. A Képviselő-testület a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022.
(X.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat helyi partnerségi egyeztetést külön nem folytat le. A Rendelet módosításának tervezete az E-TÉR rendszerben véleményezhető (ld.: lent).

Véleményezze Ön is a Csarnok negyedre, Corvin negyedre, Magdolna negyedre, Orczy negyedre és Losonci negyedre vonatkozó HÉSZ módosítási anyagát!

ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEZÉS

Az észrevételeket és javaslatokat 2022. november 11-ig várjuk regisztrációt követően az E-TÉR rendszeren keresztül: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2020)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálati anyagát.

 Önkormányzatunk aktualizálta a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát, hogy meghatározza a 2020-tól induló időszak középtávú céljait, keretprogramjait Józsefváros valamennyi negyedére vonatkozóan. Az aktualizált ITS a kerület továbbfejlődésének irányadó dokumentuma.

 Az ITS egy középtávra szóló (6-7 év) fejlesztési program, mely egy település környezeti, társadalmi és gazdasági céljainak megvalósítását szolgálja, egyidejűleg meghatározza a hosszú távú fejlesztési koncepcióban megfogalmazott elképzelések eléréséhez szükséges beavatkozásokat, programokat, továbbá ezek eszközeit és nyomon követését. Az ITS olyan alapdokumentum, melynek készítése a kerületi önkormányzat feladata és kiemelt célja, hogy olyan konkrét programjavaslatokat, projekteket fogalmazzon meg, melyek a helyi adottságokra építkezve – figyelembe véve a lehetséges veszélyeket – az alapos tervezés és programalkotás által, alapul szolgáljanak a különböző uniós és fővárosi pályázatok forrásainak hatékony felhasználására, a kerület fejlesztési célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében.

Összefoglaló a lakossági véleményezésről: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/75648/lezarult-jozsefvaros-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiajanak-felulvizsgalata

PALOTAKÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése

A Palotanegyed Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határol tömbre vonatkozóan.

Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)
34/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
Rendelet a Palotanegyed Kerületi Építési Szabályzatáról

event_available Utolsó frissítés: 2023. február 2.

rendelet 661 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 14 MBPDF dokumentum
35/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
Rendelet a Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed Kerületi Építési Szabályzatáról

event_available Utolsó frissítés: 2022. május 10.

rendelet 19 MBPDF dokumentum
36/2019.
(VIII.22.)
rendelet 675 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 13 MBPDF dokumentum
17/2022.
(V.26.)
rendelet 916 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 1 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 9 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 1 017 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 115 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 109 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 659 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 110 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 241 KBPDF dokumentum
rendelet melléklet 162 KBPDF dokumentum
18/2022.
(V.26.)
Önkormányzati rendelet
A személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről

event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 30.

rendelet 454 KBPDF dokumentum
38/2019.
(VIII.22.)
Önkormányzati rendelet
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról

event_available Utolsó frissítés: 2023. március 9.

rendelet 341 KBPDF dokumentum
Szoborrendelet társadalmi egyeztetése

Jelenleg a közterek milyenségéről való döntés a mindenkori politikai vezetés jogosultsága éppen ezért a döntéshozók felelőssége, hogy a közterek alakításával összefüggő keretrendszert létrehozzák. Szeretnénk, ha az újfajta struktúra kialakításában megjelenne a társadalmi párbeszéd és szakértői közreműködés a közpénzek átlátható felhasználása mellett, valamint köztereink színvonalas reprezentálói lehessenek az általuk képviselt jelentéstartalomnak.

A rendelet tervezetét az Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja, melynek során meghívott civil szervezetekkel és szakértőkkel vitatjuk meg a rendelettel kapcsolatos véleményüket. Ezen kívül a szélesebb nyilvánosságnak is lehetősége lesz véleményt mondani a rendelet tervezetéről.

A rendelet tervezetét alább, a kapcsolódó dokumentumoknál töltheti le.

Kérjük, a rendelet tervezettel kapcsolatos véleményét és meglátásait a partnersegi@jozsefvaros.hu címre küldje el legkésőbb 2022. április 1-ig.

Térfigyelő kamerák

Ha a józsefvárosi térfigyelő kamerákkal kapcsolatban kérése, kérdése, panasza van, kérjük, hogy hívja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet zöld számát: 06-80-204-618.

A kerületben a kamerarendszer működését a frekventált pontokon elhelyezett tájékoztató táblák jelzik.

Hány kamerarendszer és kamera működik a kerületben? Hogyan működnek ezek a rendszerek? Mire lehet használni őket? Kik felelnek a működtetésükért?

Mennyi ideig tárolják a felvételeket? Mennyire lehetünk benne biztosak, hogy nem sérülnek a személyiségi jogaink, ha kamerarendszer működik a lakóhelyünk környékén?

Hova fordulhatunk, ha problémánk lenne a kamerákkal kapcsolatban?

Mindezekre a kérdésekre ebben a videóban választ kap:

 

A Józsefvárosban kihelyezett térfigyelő kamerák elhelyezkedéséről az alábbi térképen tájékozódhat:

Új településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv (2022)

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!