Hogyan csökkentheti a rezsiszámlákat? Támogatások és energiahatékonysági tanácsok

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Hogyan csökkentheti a rezsiszámlákat? Támogatások és energiahatékonysági tanácsok

A hír folyamatosan frissül, legutóbbi frissítés: 2023. január 20.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A REZSIKÖLTSÉGEK EMELKEDÉSÉRŐL

2022. augusztus 1-től új szabályok érvényesek a lakossági energiafogyasztásra (gáz, villany).

 • a villamosenergia esetében az eddigi ár marad érvényben 2523 kWh/év mértékig (küszöbérték) – efölött kétszer annyit kell fizetni, ha Önre nem vonatkozik valamilyen további kedvezmény (lásd alább). Ez havonta 210 kWh fogyasztási határt jelent.
 • a gáz esetében az eddigi díjszabás marad 1729 m3/év, azaz 59 132 MJ/év értékig (küszöbérték) – efölött hétszer annyit kell fizetni, ha Önre nem vonatkozik valamilyen további kedvezmény (lásd alább). Ez havonta 144 m3 fogyasztási határt jelent.
 • a B GEO tarifa (hőszivattyú működtetéséhez) és a H tarifa (hőszivattyúk, keringető szivattyúk, kompresszorok működtetéséhez) esetén a korábbi feltételek lesznek érvényesek – vagyis aki ilyet használ, annak nem kell majd  az eddigieknél többet fizetnie
 • a távhőre egyelőre még nem jelent meg új szabályozás, ott továbbra is a régi árak maradnak érvényben
 • a küszöbérték mérési pontonként, vagyis felhasználási helyenként kerül meghatározásra (egy felhasználási hely lényegében egy szerződést jelent)
 • az új árakat negyedévente felülvizsgálják

Azt, hogy Ön mennyi villanyt vagy gázt használ, a havi számláján, a mérőóra figyelésével vagy a szolgáltatónál tudja ellenőrizni.

A Pénzcentrum rezsikalkulátorával kiszámíthatja, hogy milyen rezsiszámlákra számíthat:  https://www.penzcentrum.hu/iframe/rezsi

Az MVM Next oldalán részletes információkat talál az árváltozásokról: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi

Ebben a hírben összefoglaltunk minden hasznos információt a Józsefvárosban élőknek arról, hogy milyen támogatásokat igényelhetnek, ha gondot jelent a rezsi kifizetése és hogy hogyan tudnak spórolni az energiával, ezáltal csökkentve a költségeket.

INFORMÁCIÓK ÖNKORMÁNYZATI HÁZAKBAN ÉLŐKNEK

Ha Ön olyan lakásban él, amelynek fűtését házközponti fűtés biztosítja, akkor az ősz folyamán elszámoló számlát kap, amely alapján az előlegként befizetett összegek és a valódi fogyasztás közötti különbözetet kell kifizetnie. Ha Önnek gondot okoz egy összegben kifizetni a különbözetet, kérhet részletfizetést. Ebben az esetben kérjük, hogy keresse fel a JGK Zrt. Hátralékkezelési Csoportját: Őr utca 8. (hatralek@jgk.hu, 061-313-5233)

Az önkormányzati bérlakásokban élőkre alapvetően ugyanazok a rezsiszabályok vonatkoznak, mint minden más lakossági fogyasztóra, így a megfelelő határértékig (lásd előző oldal) ők is a korábban megszokott, kedvezményes árat fizetik a gázért és a villanyért

Azonban vannak olyan esetek, amikor a kormányzati jogi szabályozás hiányosságai miatt az önkormányzati bérlők mégsem automatikusan a kedvezményes lakossági árat fizetik. Ilyen például ha előrefizetős mérőórája van vagy ha az Ön házában házközponti fűtés van. A Józsefvárosi Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy rendezze ezeket a helyzeteket a gáz- és áramszolgáltatókkal és egyetlen önkormányzati bérlő se kerüljön nehezebb helyzetbe.

Ha kérdése van, mindenképpen keresse fel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központot!

További információk:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság

Őr u. 8.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30-18:00

Szerda: 8:00-12.00. 13:00-16:30

Péntek: 8.00-11:30

Telefon: 061-313-5607

Email: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Honlap: http://jgk.hu/167-vagyongazdalkodasi-igazgatosag

ÁLLAMI KEDVEZMÉNYEK

 • Nagycsaládosok gázárkedvezménye

Kik igényelhetik?

A nagycsaládos kedvezményre az a háztartás jogosult, amelyben legalább három gyerek él és az MVM Zrt-vel szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe.

Fogyasztói közösség esetén (vagyis ahol egy lakóépületben közös a gázmérő, de külön lakások vannak) egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe veheti a kedvezményt.

Mekkora a kedvezmény?

A nagycsaládos kedvezmény a küszöbérték feletti mennyiségű gáz fogyasztásakor is kedvezményes díjat biztosít.

 • három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ
 • a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ

Hol és hogyan kell igényelni a kedvezményt?

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtania, ami Budapesten a Fővárosi Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/csaladtamogatasi-foosztaly

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap és az útmutató innen letölthető: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_

A kérelmet annak kell benyújtani, aki a szolgáltatási szerződést kötötte.

További információ:

 

 • Védendő fogyasztó státusz

Az eladósodás elkerülése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet kapnak az energiaszolgáltatás tekintetében. Ezt a speciális védelmet jelenti az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia és a gázszolgáltatás tekintetében.

Ezen belül két kategóriát különítenek el a jogszabályok: 1) szociálisan rászoruló fogyasztók és 2) fogyatékossággal élő fogyasztók.

1. Szociálisan rászoruló fogyasztó az, aki saját maga, vagy akinek a háztartásában élő személy, akire igaz az alábbiak közül valamelyik:

– időskorúak járadékában részesül,

– aktív korúak ellátására jogosult,

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül (Józsefvárosban ide tartozik a lakhatási kiadásokra igényelt rendkívüli települési támogatás, a fűtési- és rezsitámogatás és a hátralékkezelési támogatás (ezekről részletesen lásd itt: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/)

– ápolási díjban részesül,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

– otthonteremtési támogatásban részesült,

– nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

– a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll

– gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

 1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
 2. Előrefizető mérő: olyan fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozás

2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

– fogyatékossági támogatásban részesül,

– vakok személyi járadékában részesül,

– (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

– a szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

Igénybe vehető kedvezmények:

 1. Különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy
 2. Szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából).
 3. “Kikapcsolási védelem” és előrefizető mérő

Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?

Az igénylés feltétele, hogy az energiaszolgáltató az érintett fogyasztót nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

– a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása,

– az adatlapot ki kell töltetni azzal a szervvel is, ami védelemre jogosító ellátást megállapította – ez bizonyos ellátásoknál a Józsefváros Önkormányzatnál a Családtámogatási Iroda: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/csaladtamogatasi-iroda/, másoknál a Budapest Főváros Kormányhivatala: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal – hogy melyik, az a megállapító határozatból derül ki

– a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani az energiaszolgáltató ügyfélszolgálatán, amely 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

További információ:

Józsefváros Önkormányzat Családtámogatási Iroda: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/csaladtamogatasi-iroda/

Villanyáram: https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/vedendo-fogyasztok

Földgáz: https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Vedendo-fogyasztok

 • Többgenerációs családi házaknak vagy nem társasházi formában működő többlakásos házaknak nyújtott gázár-kedvezmény

Ki igényelheti a kedvezményt?

Ez a kedvezmény akkor vehető igénybe, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül legfeljebb négy lakás van.

Ha egy házban négy lakásnál több van, akkor azt érdemes társasházzá nyilvánítani és így minden lakás külön tudja igénybe venni a kedvezményes tarifákat. A társasház megalakításához alapító okiratra van szükség, amelyhez javasoljuk ügyvéd segítségének igénybevételét.

Mekkora a kedvezmény?

 • minden önálló lakásnak külön jár a rezsicsökkentett áron járó havi 144 köbméteres gázfogyasztás
 • két önálló lakrész esetén 288 köbméterig, három önálló lakrész esetén 432 köbméterig, négy önálló lakrész esetén 576 köbméterig jogosult a kedvezményre
 • mindez maximum négy lakásig érvényes

Hogyan lehet kérni a kedvezményt?

A Józsefvárosi Önkormányzat jegyzőjétől a Városépítészeti irodán kell igényelni egy ún. hatósági bizonyítványt a „lakás rendeltetési egységek” számáról. A bizonyítványt 8 napon belül ki kell adni.

Ezt a bizonyítványt kell a gázszolgáltató felé benyújtani, hogy a házban élők a lakossági felhasználókra érvényes kedvezményes áron vehessék a földgázt.

További információ: 

 

 • Villamosáram-kedvezmény gyógyászati segédeszközöt használóknak

Ki igényelheti a kedvezményt?

A kedvezményre az a lakossági fogyasztó jogosult, aki saját maga vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszerességgel használ gyógyászati segédeszközt. A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, de egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.

Milyen gyógyászati segédeszközökre lehet kérni kedvezményt?

A kedvezmény csak a társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszékre, elektromos mopedre és hálózati áramról működő oxigén koncentrátorra vonatkozik.

Mekkora a kedvezmény?

Az áltlagfogyatáson felüli kedvezmény mértéke: 1697 kWh

Hogyan lehet igényelni a kedvezményt?

A kérelmet a felhasználási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a kormányablakon keresztül vagy online az erre a célra rendszeresített igénylőlapon. Az igénylőlapot kormányhivatalok honlapjáról lehet letölteni.

A VIII. kerületi Kormányablakokról itt találnak információt: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/budapest/viii-kerulet/8

További információk:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

 • Fővárosi Lakásrezsi támogatás

Ki igényelheti a támogatást?

Díjtámogatásra az a Budapesten élő rászoruló személy jogosult, aki végső felhasználóként igénybe veszi az alábbiak egyikét:

 • a távhőszolgáltatás,
 • az ivóvíz-szolgáltatás,
 • a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
 • a szemétszállítási szolgáltatás,
 • a gázszolgáltatás, és
 • a villamosenergia-szolgáltatás

és igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • gyermekek otthongondozási díjában részesül,
 • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül,
 • tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül,
 • álláskeresési járadékban részesül
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül,
 • magasabb  összegű  családi pótlékban részesül,
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési   támogatásban   részesült,
 • nevelőszülő,   hivatásos   nevelőszülő,   aki saját háztartásában, neveli a gondozásába helyezett gyermeket,
 • közfoglalkoztatott,
 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban bérleti jogviszonyban áll,
 • álláskeresőként szerepel a nyilvántartásban, de ellátásban már nem részesül
 • védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Ezen túl túl jogosult még a fővárosi lakásrezsi támogatásra az. aki

 • öregségi nyugdíjban
 • korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,
 • rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban
 • rokkantsági járadékban,
 • baleseti járadékban,
 • bányászok egészségkárosodási járadékában
 • átmeneti bányászjáradékban, vagy
 • táncművészeti életjáradékban

részesül, és az utóbbi csoportok esetében az ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 200 ezer forint.

Mekkora a támogatás összege?

A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 ft

Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási szolgáltatások együttes díjtámogatásának havi összege: 2000 ft

A gázszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 ft

A villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 ft

A jogosultak legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek. Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.

Hogyan lehet igényelni a támogatást?

A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja

További információ:

Hálózat Alapítvány

www.halozatalapitvany.hu

1519 Bp. Pf. 345

halozat-alapitvany@dbrt.hu

+36 1 999 6250

 • A Hálózat Alapítvány támogatásai

Hátralékkiegyenlítő támogatás 

Kik igényelhetik a támogatást? 

Rászoruló hátralékosok távfűtés-, víz-, csatorna-, szemétszállítás díjtartozás esetében.

Az Alapítvány Kuratóriuma általában a legfeljebb 120.000,-Ft/fő (egyedül élőknél legfeljebb 150.000,-Ft/fő) havi nettó jövedelemmel rendelkezőknek nyújt támogatást. Külön indokolt esetben e jövedelemhatárokat meghaladó jövedelem esetén is nyújtható támogatás.

Mekkora a támogatás?

A támogatás összege maximum 350.000 Ft.

A támogatás mellett kötelező 30% saját rész befizetését is vállalni, akár részletre.

Hol és hogyan kell kérni a támogatást?

A támogatást kérelem útján lehet elnyerni, de szükséges hozzá egy szociális szervezet támogató javaslata (ilyen lehet pl. a JSZSZGYK: https://jszszgyk.hu/), ezért az egyéni kérelmezőknek közvetlenül a szociális szervezethez kell fordulni a kérelem beadásához.

A szociális szervezet az adott támogatás feltételeinek ismeretében, azok figyelembevételével, a kérelmező szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetére figyelemmel dönti el támogató javaslatának tartalmát.

További információ:

Hálózat Alapítvány: http://www.halozatalapitvany.hu/article/tamogatasi-szabalyzat

Krízistámogatás 

Kik igényelhetik a támogatást? 

Rászoruló hátralékosok, akiket a szolgáltatás azonnali, közeljövőbeni megszüntetése fenyeget és akiknek a víz-, csatorna-, szemétdíj nem fizetése miatt a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték.

Az Alapítvány Kuratóriuma általában a legfeljebb 120.000,-Ft/fő (egyedül élőknél legfeljebb 150.000,-Ft/fő) havi nettó jövedelemmel rendelkezőknek nyújt támogatást. Külön indokolt esetben e jövedelemhatárokat meghaladó jövedelem esetén is nyújtható támogatás.

Mekkora a támogatás?

A támogatás összege maximum 350.000 Ft.

A krízis támogatás kiterjedhet a lakbérhátralékok rendezésére is, de ezek együttes összege korlátozott, nem haladhatja meg a Kuratórium által megítélt összes támogatás összegének a 20%-át.

A támogatás mellett kötelező 30% saját rész befizetését is vállalni, akár részletre.

Hol és hogyan kell kérni a támogatást?

A támogatást kérelem útján lehet elnyerni, de szükséges hozzá egy szociális szervezet támogató javaslata (ilyen lehet pl. a JSZSZGYK: https://jszszgyk.hu/), ezért az egyéni kérelmezőknek közvetlenül a szociális szervezethez kell fordulni a kérelem beadásához.

A szociális szervezet az adott támogatás feltételeinek ismeretében, azok figyelembevételével, a kérelmező szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetére figyelemmel dönti el támogató javaslatának tartalmát.

További információ:

Hálózat Alapítvány: http://www.halozatalapitvany.hu/article/tamogatasi-szabalyzat

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

 • Energetikai csomag

 Frissítés (2023. február 22.): A rendelkezésre álló energetikai csomagok elfogytak.

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenes energetikai csomagokkal segíti a kerületi lakosokat a megemelkedett fűtés- és energiaköltségek miatt.

A csomag tartalma: hőtükör fólia, energiatakarékos led lámpatest, ablak tömítő szigetelő szalag.

Igénylés feltételei:

– Józsefvárosi bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcím

– Jelentkezési lap kitöltése, leadása és a csomag átvétele itt: JSZSZGYK Hátralékkezelési és Lakhatási Csoport 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3. (bejárat a Víg utca felől)

– A csomag átvételének időpontja: hétfő: 16-18 óráig

csütörtök: 10-12 óráig

Lakásonként 1 csomag igényelhető, a készlet erejéig. A csomagban található eszközökhöz a használati utasítás innen letölthető >>>

A jelentkezési lap elérhető:

– a jelentkezési lap letölthető innen >>>  (csak személyesen adható le)

– A JSZSZGYK Hátralékkezelési és Lakhatási Csoport irodájában (Déri Miksa utca 3.)

– A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és a Családtámogatási Irodán (Baross utca 63-67.).

További információ: Sipos Alexandra – Hátralékkezelési és Lakhatási Csoport: 06-1/776-60-97

 • Közösségi mosodák a kerületben

A mosodai szolgáltatás célcsoportja azok a kerületben élő és józsefvárosi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező emberek (kivéve, akinek valamely intézménybe szól a lakcíme), akiknek a szociális helyzete és/vagy lakhatási körülményei miatt nem, vagy csak nagy nehézségek árán oldható meg a textíliák mosása, szárítása.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele az egyszeri regisztráció, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A szolgáltatás igénybevételének díja 200 Ft/ adag/alkalom. A mosás előre egyeztetett időpontban, személyesen lehetséges és ügyfelenként napi 2 adag mosás vehető igénybe.

Diószegi utcai Közösségi Mosoda

Diószegi Sámuel utca 13.

Telefon: 06-1/790-5910

E-mail: mosoda@jszszgyk.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 08:30 – 16:30

Kedd: 08:30 – 15:30

Szerda: 08:30 – 16:30

Csütörtök: 08:30 – 15:30

Péntek: 08:30 – 13:30

Szerdahelyi utcai Köz(össégi)hely és Mosoda

Szerdahelyi utca 13.

Telefon: +36 20 521 7728

E-mail cím: mosoda@jszszgyk.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől csütörtökig: 8.30-tól 15.30-ig

Péntek: 8.30-tól 13.00-ig

 • Otthonfelújítási támogatás önkormányzati lakások bérlőinek

Ezen a pályázaton józsefvárosi önkormányzati lakásban élők pályázhatnak bruttó 50 és 300 ezer forint értékű beruházásra. A támogatás teljes összege utófinanszírozás formájában kerül kifizetésre. A pályázatot legközelebb előreláthatóan 2022 novemberében írja ki az önkormányzat.

További információ:

JGK Vagyongazdálkodási igazgatóság

Őr utca 8.

Email: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Telefon: 06-1 314-1098

Honlap: http://jgk.hu/167-vagyongazdalkodasi-igazgatosag

 • Létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, akinek a létfenntartása időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem egy-két fős család esetén nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, három vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114.000.-Ft-ot.

Fogyasztási egység kalkulátor: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih3SOQzRXn0yeV4Ro0YXc5na_CJN07ivXCh_u8WdJa0/template/preview

Mennyi a támogatás?

Évente négy alkalommal lehet megállapítani, a kérelmek benyújtása között 1 hónapnak kell eltelnie, a benyújtás során választani lehet az alábbiak közül: utalvány, készpénz, vagy lakhatási kiadások csökkentésére.

A támogatás mértéke a család nagyságától és jövedelmétől függ, de az éves keret 50 és 75 ezer forint között van. Egy alkalommal max. 30.000 Ft adható, amennyiben lakhatáshoz kérik a támogatást – szolgáltató felé utalással – akkor max. 40.000 Ft/alkalom az éves keretet figyelembe véve.

Hol és mikor kell beadni az igénylést?

A kérelem szeptembertől benyújtható személyesen az Önkormányzat Családtámogatási Irodáján, postai úton, vagy elektronikus formában.

Részletes információk: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/

 • Fűtési- és rezsitámogatás

Ki kaphat támogatást?

A támogatást az igényelheti, aki a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkezik, Józsefvárosban él életvitelszerűen és akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem egy vagy kettő fős háztartás esetén legfeljebb 99.750.-Ft, három, vagy annál több fős háztartás esetén legfeljebb 85.500 forint.

Fogyasztási egység kalkulátor: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih3SOQzRXn0yeV4Ro0YXc5na_CJN07ivXCh_u8WdJa0/template/preview

Mennyi a támogatás?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját október elejétől március végéig lehet kapni. A támogatás összege havi 6.000 Ft, mely közvetlenül a fűtési szolgáltató fele kerül utalásra és a kérelmező számláján csökkenésként jelenik meg.

Hol és mikor kell beadni az igénylést?

A kérelem szeptembertől benyújtható személyesen az Önkormányzat Családtámogatási Irodáján, postai úton, vagy elektronikus formában.

Részletes információk: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/

 • Támogatás hátralék kezeléséhez

Ki kaphat támogatást?

Hátralékkezelési támogatást akkor lehet igényelni, ha a kérelmező háztartásában legalább két hónapja nem befizetett lakhatáshoz kapcsolódó hátralék keletkezett és a kérelmező részt vesz vagy már részt vett a JSzSzGyK-val az egy hónapos előzetes együttműködésben, ami alól felmentést kaphat az, akinél a tartozás miatt valamelyik szolgáltatást már kikapcsolták.

Feltétel ezen kívül még, hogy

– a kérelmezőnek nincs a lakásra tartási vagy életjáradéki szerződése

– a kérelmező az elmúlt egy évben nem kapott az Önkormányzattól hátralékkiegyenlítő támogatást

– a kérelmező vállalja az egyéni vagy csoportos hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt

– a kérelmező vállalja az önrész megfizetését, amely a hátralék 25%-a

– a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 142.500.- forint

Mi a támogatás formája?

Havi utalás (max. 2 éven át) vagy önkormányzati tartozás esetében adósságleírás, de csak a kezelt adósság összegéig

Mekkora a támogatás összege?

A bevont adósság 75%-a, de legfeljebb 300.000 forint (Egyszerre legfeljebb 500.000 forint adósságot lehet kezelni.)

Hol kell beadni az igénylést?

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca felől)

Telefon: 061-333-0582, 06-20-426-7257

Email: info@jszszgyk.hu

Részletes információk: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/

 • Támogatás hátralék kiegyenlítéséhez

Ki kaphat támogatást?

Hátralékkiegyenlítő támogatást az igényelhet, aki önkormányzati lakás bérlője vagy használója az alábbi feltételekkel:

– a kérelmező a lakbér vagy lakáshasználati és egyéb (pl.: víz, szemét) díj hátraléka megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal

– a kérelmező a részletek felét már befizette

– a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint

Mi a támogatás formája?

Adósságleírás

Mekkora a támogatás összege?

A hátralék legfeljebb 49%-a

Hol kell beadni az igénylést?

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca felől)

Telefon: 061-333-0582, 06-20-426-7257

Email: info@jszszgyk.hu

Részletes információk: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/

 • Évi egyszer vásárlási utalvány

Mennyi a támogatás?

Egy évben egy alkalommal 10.000 forint értékben vásárlási utalványt igényelhető függetlenül a korábbi rendkívüli települési támogatás kérelmektől, vagyis akár egyszerre is benyújtható.

Ki kaphat támogatást?

Az a kérelmező igényelheti, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 1-2 fős család esetén nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, 3 vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114.000.-Ft-ot.

Fogyasztási egység kalkulátor: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih3SOQzRXn0yeV4Ro0YXc5na_CJN07ivXCh_u8WdJa0/template/preview

Hol és mikor kell beadni az igénylést?

A kérelem szeptembertől benyújtható személyesen az Önkormányzat Családtámogatási Irodáján, postai úton, vagy elektronikus formában.

Részletes információk: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/tamogatas/

HOGYAN SPÓROLJUNK AZ ENERGIÁVAL ÉS HOGYAN CSÖKKENTSÜK A REZSISZÁMLÁKAT?

 • Energiamegtakarítási  tanácsadás a Gutenberg téri RenoPont Irodában 

A PowerPoor program keretében működő energiamegtakarítást célzó ingyenes tanácsadás segítséget nyújt az érdeklődő lakosok számára energiakiadásaik megismerésében, feltérképezi a helytelen, esetleg pazarló energiafelhasználási szokásokat, valamint tanácsokkal és ötletekkel látja el a családokat, hogy hogyan csökkenthetők a magas rezsiszámlák.

Mikor érdemes betérni az irodába? Ha valaki tippeket szeretne ahhoz kapni, hogy nagyobb beruházás nélkül hogyan tud pénzt és energiát spórolni a villany- és a gázfogyasztáson.

Mikor és hol? Minden csütörtökön 9.00-10.00 óra között a Gutenberg tér 2. szám alatt működő RenoPont Irodában (bejárat a Kőfaragó utca felől).

Érdemes előtte bejelentkezni a 06-1-4592252 vagy 06-30-815-2710-es telefonszámokon.

E-mail: lennert.zsofia@jozsefvaros.hu

 • Energiafelhasználás csökkentésére irányuló tippek a hétköznapokra

 Fűtés: A háztartási energiafelhasználás kétharmad részét a fűtés teszi ki.

 • „Zokni szabály” – Télen, ha fázik, vegyen fel vastag zoknit és pulóvert, mielőtt feljebb kapcsolja a fűtést, .
 • Fűtsön okosan! – Ha nem tartózkodik otthon, akkor minden esetben kapcsolja ki a fűtést, valamint ne fűtse azokat a szobákat, amelyeket nem használ. Ha csak 1°C –al csökkenti a lakás hőmérsékletet, akkor kb. 10.000 forintot spórolhat az év során.
 • Szellőztessen okosan! – Télen többször, rövidebb ideig szellőztessen a nap legmelegebb óráiban. Több ablak és ajtó kinyitásával, kereszthuzattal a lakás néhány perc alatt kiszellőzik. A szellőztetés idejére kapcsolja ki a fűtést.
 • Használjon hővisszaverő fóliát! – A radiátor mögé helyezve a meleg levegőt visszaveri a szobába, így a meleg nem veszik el a falban vagy nem távozik az utcára.
 • Ajtó- és ablak-szigetelő párna használata! – Megelőzi az ajtó vagy ablak alatt beáramló hideget.

Áram:

 • Használjon energiahatékony izzót! – A hagyományos izzó helyett vásároljon LED-izzókat, amelyek sokkal kevesebb áramot használnak.
 • Kapcsolja ki, amit lehet! – Az elektronikai eszközök nagy része soha nem kapcsol ki, hanem készenléti állapotban van. Ennek a hátránya, hogy úgy is fogyasztja az áramot, hogy észre sem vesszük. Ezért legjobb, ha amit lehet, a konnektorból is kihúzunk (pl. telefontöltő).
 • Csukja be a hűtőajtót! – Figyeljen rá, hogy a hűtőajtó minél rövidebb ideig legyen nyitva.
 • Hűtőberendezés jégtelenítése! – A hűtő- és fagyasztóberendezés használja a legtöbb energiát. A hűtő és a fagyasztó rendszeres jégtelenítésével csökkenthető a villanyszámla. Valamint, figyeljen arra, hogy csak annyira legyen hideg a hűtő és a fagyasztó, amennyire szükséges.
 • A hűtőberendezés elhelyezése! – Ne helyezzük a hűtőt és a fagyasztót olyan helyre, ahol közvetlen meleg éri, mivel így több energia szükséges a megfelelő működéshez, ami a villanyszámla emelkedését okozhatja.
 • Ne legyen üres a fagyasztó! – Az üresen álló fagyasztó több energiát fogyaszt. Töltsön meg műanyag flakonokat vízzel és ezzel töltse fel fagyasztóját.
 • Mosson okosan!  – Ha alacsonyabb hőfokon mossa ruháit, azzal kevesebb áramot fogyaszt. Akkor indítsa csak el a mosógépet, amikor az megtelt, így vizet és áramot is spórolhat.

–       Energiahatékony berendezések! – Amennyiben lehetősége van rá, új elektromos berendezések vásárlása esetén figyeljen azok energiahatékonyságára (A, A+ kategóriás)

–       Elektromos berendezések rendszeres karbantartása! – Ha elektromos eszközei nincsenek megfelelő állapotban, akkor sokkal több energiát fogyaszthatnak (pl. villanybojler vízkőtelenítése), ezért figyeljen a rendszeres karbantartásra!

 • Renopont üzemeltetési és karbantartási tanácsok

A Renopont Energetikai Otthonfelújítási Központ nagyon sok hasznos tanácsot szedett össze lakásfelújítás előtt és után is ahhoz, hogyan tudunk spórolni az energiával: https://renopont.hu/felujitanek/cikk/uzemeltetesi-karbantartasi-tanacsok

A tanácsadást személyesen is fel lehet keresni a Gutenberg tér 2-ben: https://renopont.hu/kapcsolat/irodaink/budapest

 • Budapest Szolár térkép

A Szolár térkép segítségével ellenőrizni tudja, hogy az Ön háza tetejének mekkora része alkalmas a napenergia hasznosítására, milyen teljesítményű napelem fér el rajta és mennyi áramot tud napelemmel megtermelni egy évben. A honlapon hasznos tanácsokat is talál a napelemek telepítéséről.

További információ:

Budapest Nappal Hajtva: https://nappalhajtva.budapest.hu/szolar-terkep/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!