Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

Figyelem!
Ez a testület már nem aktív, ezért a bizottság tagjainak elérhetőségeit nem tudjuk megadni.
Bemutatkozás

A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;
 • az Önkormányzat köznevelési, közművelődési, kulturális, sport feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Véleményezi

 • a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás-tervezetet;
 • a társadalmi (civil) szervezetek, az egyesületek, az alapítványok, az egyházi, sport, nemzetiségi szervezetek támogatásával összefüggő pályázatokat;
 • a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket;
 • az önkormányzati tulajdonú közművelődési és sport feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, illetőleg beszámolóját;
 • a köznevelési intézmények SZMSZ-é és házirendjét;
 • a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződéseket és azok módosítását.

Javaslatot tesz vagy kezdeményezi

 • a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati intézmény alapítását, gazdálkodó jogkörének megállapítását, átszervezését, megszüntetését, nevének megállapítását, megváltoztatását, valamint a köznevelési intézmények vonatkozásában azon előterjesztéseket, melyekhez a működtető egyetértése szükséges;
 • a köznevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire.

Egyéb

 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított köznevelési, közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • közreműködik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • támogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diáksportkörök és diáksport egyesületek tevékenységét;
 • segíti a sportlétesítmények fenntartása érdekében azok célszerűbb kihasználását;
 • támogatja a művészet, a kultúra és sport önszerveződő helyi közösségeit;
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Józsefvárosban működő társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyházakkal,
 • figyelemmel kíséri a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatásával összefüggő feladatok ellátását;
 • figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek jogvédelmével kapcsolatos feladatok ellátását

 

A testület tagjai
Név Feladatkör
Czeglédy Ádám elnök, egyéni képviselő
Hermann György alelnök, egyéni képviselő
dr. Ferencz Orsolya Ildikó alelnök, egyéni képviselő, bizottsági tag
Sántha Péterné bizottsági tag, egyéni képviselő
Stettner István bizottsági tag, egyéni képviselő
Gondos Judit bizottsági tag, egyéni képviselő
Égner Enikő külső bizottsági tag
dr. Pálovics Emese Csilla külső bizottsági tag
Pacsika Márton külső bizottsági tag
Pölhe Dóra külső bizottsági tag

Ülések

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!