Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság rendes ülése (2022. szeptember 21.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2022 szeptember 19.
1 MBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2022 szeptember 22.
9 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2022 október 4.
8 MBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat a Déri Miksa utca megújításához kapcsolódó üzlethelyiségek együttes bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
19 MBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac D/2 jelű üzlethelyisége albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulás megadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac G jelű 3. szám alatti üzlethelyisége üzlet-és termékkör módosításához való bérbeadói hozzájárulás megadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására szolgáló pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
17 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Pál utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 55. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
előterjesztés Feltöltve: 2022. szeptember 19.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………….. szám alatt található 45/107 tulajdoni hányadú ingatlanrész megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………. szám alatt található 42/107 tulajdoni hányadú ingatlanrész megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………... szám alatt található 20/107 tulajdoni hányadú ingatlanrész megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 8.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Kőris utca 24. pinceszint szám alatt található „műhely” megjelölésű ingatlanra vonatkozóan
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 8.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
A képviselő-testületi előterjesztéseket itt találják meg: Képviselő-testület rendes ülése (2022. szeptember 22.)
Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésének véleményezésére
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet II. módosítására
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a kerületi parkolási rendszerrel kapcsolatos változtatások bevezetésére és a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló rendelet megalkotására
Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló 18/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges döntések elfogadására
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Javaslat "European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása" című felhívásra pályázat benyújtására
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának (2022-2024.) és Intézkedési Tervének (2020-2021.) megvalósulásáról szóló beszámoló és a 2023. évi antikorrupciós intézkedési terv elfogadására
Javaslat „a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjára” vonatkozó döntések meghozatalára
Javaslat a 17/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelet módosításának elkészítésére
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Javaslat közművelődési megállapodás módosítására és támogatási szerződés megkötésére a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalommal
Javaslat a Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium Bauer Sándor utcai Tagintézménye ebédlője ingyenes használatának biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!