Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2013. július 15.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
197 KB Word dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
86 KB Word dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
lock
Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
A Budapest VIII. kerület, ………. szám alatti lakásra fennálló, díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Javaslat a „Corvin Sétány Programmal” kapcsolatosan folyamatban lévő büntetőeljárásban sértetti indítvány előterjesztésére
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
lock_open
Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozó pályázat kiírására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
lock_open
Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására, a garázs céljára hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
lock_open
Javaslat a 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítésére
lock_open
Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
lock_open
A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
lock_open
Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem fizetett távfűtés szolgáltatási díjakért való helytállási kötelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére – pereket megelőző egyezségkötésre - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel
lock_open
Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
lock_open
Javaslat Nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által a Teleki László téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről
lock_open
Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
lock_open
Javaslat a több évre szóló „zöld stratégia” (a kerület zöldfelületeinek átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) programjának kidolgozásához és a növényállományról készülő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
lock_open
Javaslat Józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
lock_open
Javaslat a vasúti területeken a JÓKÉSZ hatályba léptetésére
lock_open
Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
lock_open
Javaslat a Palotanegyed területén forgalomtechnikai módosításokra
lock_open
Javaslat fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfelületek növelése célú felhasználására
lock_open
Javaslat a települési értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javítására, egyéb költségvetési pótigény benyújtására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi önkormányzati fenntartású óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
lock_open
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
lock_open
Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
lock_open
Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
lock_open
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. november 1. – 2013. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
lock_open
Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv aktualizálására
lock_open
Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
lock_open
Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátására létrehozott tanácsadó testület létrehozásáról
Közbeszerzések
lock_open
„Józsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
lock_open
"A Budapest, VII. kerület Auróra u. 22-28. szám alatti épületben működő józsefvárosi egészségügyi szolgálat épület felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek átdolgozása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
előterjesztés
event_available2022. március 10.
310 KB PDF dokumentum
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
lock_open
Közterület használati kérelmek elbírálása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
3 MB PDF dokumentum
Kisfalu Kft.
lock_open
Buka Adrienn egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Nap u. 24. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
246 KB PDF dokumentum
lock_open
2. Catellus Hungary Kft. bérlő és Zsarnóczky Martin Balázs magánszemély bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Vas u. 14. és VIII. Vas u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
357 KB PDF dokumentum
lock_open
Szép Ház 2002. Bt. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. (bejárat: Bacsó B. u. 15.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
220 KB PDF dokumentum
lock_open
T-NETPRINT HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
210 KB PDF dokumentum
lock_open
Ruszka Ferenc egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 105. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
261 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Csobánc u. 5. szám alatti Várunk Rád óvoda földszinti részén álmennyezet kialakítására és a Baross utca 103.a. szám alatti Bölcsőde válaszfalainak újraepítésére
előterjesztés
event_available2022. március 10.
2 MB PDF dokumentum
Egyebek
lock_open
Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
219 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
264 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
290 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!