Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2013. július 15.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 március 10.
197 KBWord dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 március 10.
86 KBWord dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
share
Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. szeptember 30.
61 KBPDF dokumentum
share
A Budapest VIII. kerület, ………. szám alatti lakásra fennálló, díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. szeptember 30.
61 KBPDF dokumentum
share
Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. szeptember 30.
61 KBPDF dokumentum
share
Javaslat a „Corvin Sétány Programmal” kapcsolatosan folyamatban lévő büntetőeljárásban sértetti indítvány előterjesztésére
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. szeptember 30.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testület
share
Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
share
Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozó pályázat kiírására
share
Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
share
Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
share
Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására, a garázs céljára hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
share
Javaslat a 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítésére
share
Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
share
A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
share
Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
share
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem fizetett távfűtés szolgáltatási díjakért való helytállási kötelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére – pereket megelőző egyezségkötésre - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel
share
Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
share
Javaslat Nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára
share
Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által a Teleki László téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről
share
Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
share
Javaslat a több évre szóló „zöld stratégia” (a kerület zöldfelületeinek átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) programjának kidolgozásához és a növényállományról készülő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
share
Javaslat Józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
share
Javaslat a vasúti területeken a JÓKÉSZ hatályba léptetésére
share
Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
share
Javaslat a Palotanegyed területén forgalomtechnikai módosításokra
share
Javaslat fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfelületek növelése célú felhasználására
share
Javaslat a települési értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára
share
Javaslat a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javítására, egyéb költségvetési pótigény benyújtására
share
Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
share
Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
share
Javaslat a Józsefvárosi önkormányzati fenntartású óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
share
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
share
Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
share
Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
share
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. november 1. – 2013. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
share
Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv aktualizálására
share
Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
share
Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátására létrehozott tanácsadó testület létrehozásáról
Közbeszerzések
share
„Józsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
share
"A Budapest, VII. kerület Auróra u. 22-28. szám alatti épületben működő józsefvárosi egészségügyi szolgálat épület felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek átdolgozása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
310 KBPDF dokumentum
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
share
Közterület használati kérelmek elbírálása
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
3 MBPDF dokumentum
Kisfalu Kft.
share
Buka Adrienn egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Nap u. 24. szám alatti helyiség vonatkozásában
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
246 KBPDF dokumentum
share
2. Catellus Hungary Kft. bérlő és Zsarnóczky Martin Balázs magánszemély bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Vas u. 14. és VIII. Vas u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
357 KBPDF dokumentum
share
Szép Ház 2002. Bt. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. (bejárat: Bacsó B. u. 15.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
220 KBPDF dokumentum
share
T-NETPRINT HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
210 KBPDF dokumentum
share
Ruszka Ferenc egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 105. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
261 KBPDF dokumentum
share
Javaslat a Csobánc u. 5. szám alatti Várunk Rád óvoda földszinti részén álmennyezet kialakítására és a Baross utca 103.a. szám alatti Bölcsőde válaszfalainak újraepítésére
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Egyebek
share
Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
219 KBPDF dokumentum
share
Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
264 KBPDF dokumentum
share
Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. március 10.
290 KBPDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!