Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság rendes ülése (2022. október 19.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 október 14.
1 MBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 november 3.
2 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2022 november 3.
2 MBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 2. számú üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
314 KBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 3. számú üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
315 KBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
307 KBPDF dokumentum
Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
323 KBPDF dokumentum
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2022. évre történő engedélyezésére
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
402 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 79. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
16 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
325 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 19-21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására, valamint újbóli kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
6 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kun utca 11. földszint 1. szám alatti, 34746/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott üres egyéb helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző személyek és szervezetek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat (234/2022. (VI.22.) eredményének megállapítására I.
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
543 KBPDF dokumentum
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………... szám alatt található lakás megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér ………………. szám alatti, ……………. helyrajzi számon nyilvántartott lakás tulajdonjogának tartási szerződés keretében történő átruházására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 374/2022. (VIII.31.) számú határozatának módosítására (Otthon-felújítási pályázat)
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző személyek és szervezetek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására szóló – 234/2022. (VI.22.) és a 294/2022. (VII.27.) számú TVKHB döntések alapján, 2022. augusztus hó 1. napján kiírt – pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 25. szám előtt kidőlt virágtartó állvány által okozott kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 35. szám előtt kidőlt fa által okozott kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti ingatlan beépítési kötelezettségének módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
Javaslat a menstruációs szabadságra vonatkozó döntések meghozatalára
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!