Képviselő-testület rendes ülése (2023. március 30.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2023 március 24.
171 KBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2023 április 3.
592 KBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2023 április 12.
2 MBPDF dokumentum
Az ülést az onkormanyzati.tv oldalán előterjesztésekre bontva tekintheti meg.
Napirendi pontok
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
7 MBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. március 16.
417 KBPDF dokumentum
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 20.
1 MBPDF dokumentum
36/2014.
(XI.06.)
Önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos

Hatály kezdete: 2024. február 23.

Utolsó frissítés: 2024. február 26.

rendelet 1 MBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
40 MBPDF dokumentum
66/2012.
(XII.13.)
Önkormányzati rendelet
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Hatályos

Hatály kezdete: 2024. március 22.

Utolsó frissítés: 2024. március 22.

rendelet 1 018 KBPDF dokumentum
50/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 270 KBPDF dokumentum
51/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 269 KBPDF dokumentum
52/2023.
(III.30.)
határozat 271 KBPDF dokumentum
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
2 MBPDF dokumentum
56/2017.
(XII.20.)
Önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
Hatályos

Hatály kezdete: 2024. április 1.

Utolsó frissítés: 2024. március 22.

rendelet 1 MBPDF dokumentum
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
33 MBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. március 16.
168 KBPDF dokumentum
53/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a 2023-2028 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 272 KBPDF dokumentum
Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
296 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
338 KBPDF dokumentum
Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
2 MBPDF dokumentum
55/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 270 KBPDF dokumentum
Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
13 MBPDF dokumentum
56/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 269 KBPDF dokumentum
Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
221 KBPDF dokumentum
57/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 266 KBPDF dokumentum
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szociális támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
7 MBPDF dokumentum
58/2023.
(III.30.)
határozat 275 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
2 MBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. március 16.
91 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
3 MBPDF dokumentum
59/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos döntés meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 273 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
11 MBPDF dokumentum
Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
518 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására, valamint az Alapszabályának módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
746 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
50 MBPDF dokumentum
60/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntésekről

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 309 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Lakásügynökség létrehozásával és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételére
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
475 KBPDF dokumentum
61/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételéről

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 290 KBPDF dokumentum
Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
6 MBPDF dokumentum
62/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos pénzügyi átcsoportosításról szóló döntés meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 276 KBPDF dokumentum
Javaslat „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” tárgyú pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
512 KBPDF dokumentum
64/2023.
(III.30.)
Képviselő-testületi határozat
a „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” tárgyú pályázat kiírásáról

Utolsó frissítés: 2023. április 12.

határozat 268 KBPDF dokumentum
Javaslat a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabálymódosítás kezdeményezésére
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
214 KBPDF dokumentum
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
előterjesztés Feltöltve: 2023. március 16.
3 MBPDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!