Magdolna-Orczy Negyed Program

Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat

Közreműködő: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Beruházás jelenlegi státusza:

 
 
 
 
 
Előkészítés (befejezve)

 
 
 
 
 
Koncepcióalkotás (befejezve)

 
 
 
 
 
Tervezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Engedélyeztetés (befejezve)

 
 
 
 
 
Közbeszerzés (befejezve)

 
 
 
 
 
Kivitelezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Kész (befejezve)

Beruházás költsége: 2 000 000 000 (bruttó Ft)

Kivitelezés várható kezdése: 2018

Kivitelezés várható befejezése: 2022. július

Röviden a beruházásról

Az Orczy negyed fejlesztésére fókuszáló program tervezésébe az önkormányzat bevonta a helyi lakosságot, az intézményeket, valamint az egyházi és civil szervezeteket, és figyelembe vette a 2015-ben elfogadott új Integrált Településfejlesztési Stratégiát. A Támogató szervezet 2017. októberben döntött az Orczy negyed rehabilitációjának kétmilliárd forintos támogatásáról, így 2018-ban elkezdődhetett a program végrehajtásának előkészítése.

A projekt egy olyan komplex városrehabilitációs program, mely típusát tekintve és területileg is kapcsolódik a rendkívül jó eredményeket mutató Magdolna Negyed Programhoz.

A Magdolna-Orczy Negyed Program egyaránt tartalmaz lakhatást és foglalkoztatást támogató, gazdaságélénkítő, közterületi és közbiztonságot növelő elemeket. Nem hagyományos városfejlesztésről van szó, hanem egy olyan fejlődést elősegítő projektről, ami a helyi emberek és a kerület igényeire reagál.

A programban érintett akcióterület határai :

Dankó utca – Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső 7 tömb, amely közül a 141., 142., 144., 145. tömb az Orczy negyed, a 260., 261., 262. tömb a Magdolna negyed területére esik.

A lakhatási alprogramok 2019-től kezdődően az alábbiak szerint valósulnak meg:
 • Az önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása keretében, hosszú kiválasztási folyamatot követően, két épület – Diószegi S. u. 7., Kőris u. 4/A. – került kiválasztásra. Ezen két ingatlan komplex közösségi megújítása, a közös tulajdonú részeinek felújítása fog megvalósulni. Emellett a lakások belső és külső homlokzati nyílászáróinak cseréje, lakáson belül felmért igényektől függően komfortosítás történik, közel 50 lakás esetében.
 • Vannak olyan házak, amelyek állapota nem teszi lehetővé a benne élő közösség megtartását, ezért a program egyik eleme – műszaki szempontok szerint – az épületek bontását irányozza elő. A több szempontú vizsgálatok után kiválasztott házak a Kálvária u. 18. és a Kálvária u. 20., továbbá az Illés u. 20. sz. alatti épület ‘B’ és ‘C’ szárnya.
 • Bérházak és bérlakások üzemelési költségeinek csökkentése is a projekt része. Ezért 100%-os és vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlanok kerültek bevonásra, így közel 250 lakás költségcsökkentése fog megvalósulni.
 • Közösségi zöldudvar-program az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak megfelelő átépítését célozza meg, így 8 ingatlanban zöldudvar kerül kialakításra.
 • Család- és lakóház-mentorálás keretében létrejönnek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, mely tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.
 • A lakhatási projekt a területen élő speciális igényekkel rendelkezők számára alakít ki, újít fel lakásokat önkormányzati bérházakban. A tevékenység fő területei, a támogatott lakások kialakítása (4 db), és LÉLEK program számára kivezető lakások (4 db) kialakítása, összesen 8 lakás.
A foglalkoztatást segítő és gazdaságélénkítő programok is elindulnak:
 • A helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresését, a munkaerőpiacra történő visszavezetését elősegítő program.
 • A foglalkoztatási program egyik elemeként, egy olyan tanulási és szociális problémák megoldását segítő motivációs csomag került kidolgozásra, amely az ilyen problémákkal küzdő 8 osztályos és a középiskolai (10. osztályig tartó) diákokat célozza meg. Az oktatási programok befogadó helyszíneként, valamint a szociális problémák ellátásának érdekében az akcióterület közelében, a Kálvária tér szomszédságában kialakításra kerül egy Foglalkoztatási és Oktatási Központ is.
 • Létrejön egy új közösségi-szociális mosoda az Orczy negyedben, amely mosodaként és közösségi-szociális funkcióval ellátott információs pontként (pl. álláskeresési tanácsadás) is szolgál majd.
Közbiztonsági és közterületi programok az akcióterületen az alábbiak szerint valósulnak meg:
 • A programban résztvevő intézmények, szervezetek szabadidős szolgáltatásokat fognak nyújtani a fiatalok különböző célcsoportjainak hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban.
 • A közbiztonsági program keretében megvalósul a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése, támogatása.
 • Megalakításra kerül egy problémaorientált közösségi rendészet, mely segítségével a drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen csökken.
 • A különböző háztömbökben működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása, a polgárőrség bevonásával nagymértékben fogja segíteni a közbiztonság erősödését, a közterületek védelmét.
 • A környezet tervezés program elősegíti a bűnmegelőzést, melyben a környék közterületeinek – az ott élő, dolgozó, az arra járó emberek által önkéntelenül is megvalósított – „spontán megfigyelése” és ezáltal biztonsága jelentősen fokozható.
 • A Kálvária tér további fejlesztésével több célcsoportot is megszólítani képes, további közösségi programoknak, valamint szociális tevékenységeknek helyet adó, a szabadidős programok befogadására alkalmas közösségi tér kerül kialakításra.

2019-ben már minden program a megvalósítási szakaszba lép. Ennek következtében az akcióterületen élők közvetlenül, a kerületben élők közvetetten lehetnek részesei a lakhatás fejlesztésének, a foglalkoztatás növekedésének, valamint a közbiztonság erősödésének.

Az önkormányzat a fenti szociális városrehabilitációs programra a teljes Orczy negyed integrált eszközökkel történő – legalább 10-15 éves – megújítási folyamatának első lépéseként tekint, és a jövőben is törekszik arra, hogy különböző fejlesztési forrásokat vonjon be a városrész megújításába.

A projekthez kapcsolódó információk

Projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

Projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Kedvezményezett:Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 2 milliárd forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.

A projektgazda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata konzorciumi és együttműködő partnereivel együtt valósítja meg a tevékenységeket:

Kapcsolat

Projekt vezető:

RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Partnerek:

 • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
 • Moravcsik Alapítvány
 • Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
 • Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Ha bármilyen kérdése van, keresse bizalommal a RÉV8 munkatársait.

A beruházással kapcsolatos hírek, események

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!