Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat

Közreműködő: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Beruházás jelenlegi státusza:

 
 
 
 
 
Előkészítés (befejezve)

 
 
 
 
 
Koncepcióalkotás (befejezve)

 
 
 
 
 
Tervezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Engedélyeztetés (befejezve)

 
 
 
 
 
Közbeszerzés (befejezve)

 
 
 
 
 
Kivitelezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Kész (folyamatban)

Beruházás költsége: 1 943 936 544 (bruttó Ft)

Kivitelezés várható kezdése: 2018/1. negyedév

Kivitelezés várható befejezése: 2023/4. negyedév

Röviden a beruházásról

A józsefvárosi képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy indul a „Leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” elnevezésű pályázaton.

A Magdolna-Orczy negyed fejlesztésére fókuszáló program tervezésébe az önkormányzat bevonta a helyi lakosságot, az intézményeket, valamint az egyházi és civil szervezeteket, és figyelembe vette a 2015-ben elfogadott új Integrált Településfejlesztési Stratégiát. A Támogató szervezet 2017. októberben döntött az Magdolna-Orczy negyed rehabilitációjának kétmilliárd forintos támogatásáról, így 2018-ban elkezdődhetett a program végrehajtása.

A projekt egy olyan komplex városrehabilitációs program, mely típusát tekintve és területileg is kapcsolódik a már megvalósított rendkívül jó eredményeket mutató Magdolna Negyed Programokhoz.

A Magdolna-Orczy Negyed Program egyaránt tartalmazott lakhatást és foglalkoztatást támogató, gazdaságélénkítő, közterületi és közbiztonságot növelő elemeket. Nem hagyományos városfejlesztésről hajtottunk végre, hanem egy olyan fejlődést elősegítő projektet, ami a helyi emberek és a kerület igényeire reagált.

A programban érintett akcióterület határai:

Dankó utca – Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső 7 tömb, amely közül a 141., 142., 144., 145. tömb az Orczy negyed, a 260., 261., 262. tömb a Magdolna negyed területére esik.

 

A lakhatási alprogramok 2019. és 2021. között az alábbiak szerint valósultak meg:
 • Az önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása keretében, hosszú kiválasztási folyamatot követően, két épület – Diószegi S. u. 7., Kőris u. 4/A. – került kiválasztásra. Ezen két ingatlan komplex közösségi megújítása, a közös tulajdonú részeinek felújítása valósult meg. Emellett a lakások belső és külső homlokzati nyílászáróinak cseréje, lakáson belül felmért igényektől függően komfortosítása történt meg, közel 50 lakás esetében.
 • Vannak olyan házak, amelyek állapota nem tette lehetővé a benne élő közösség megtartását, ezért a program egyik eleme – műszaki szempontok szerint – az épületek bontását irányozta elő. A több szempontú vizsgálatok után kiválasztott házak a Kálvária u. 18. és a Kálvária u. 20., továbbá az Illés u. 20. sz. alatti épület ‘B’ és ‘C’ szárnya volt
 • Bérházak és bérlakások üzemelési költségeinek csökkentése is a projekt része. Ezért 100%-os és vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlanok kerültek bevonásra, így közel 250 lakás energetikai jellemzője javult.
 • Közösségi zöldudvar-program az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak megfelelő átépítését célozta meg, így 8 ingatlanban zöldudvar került kialakításra.
 • Család- és lakóház-mentorálás keretében létrejöttek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, mely tevékenység legalább 300 családdal teremtett kapcsolatot.
 • A lakhatási projekt a területen élő speciális igényekkel rendelkezők számára alakított ki, újított fel lakásokat önkormányzati bérházakban. A tevékenység fő területe a LÉLEK program számára kivezető lakások kialakítása (összesen 8 lakás).
Megvalósult, lezárt foglalkoztatást segítő és gazdaságélénkítő programok:
 • A helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresését, a munkaerőpiacra történő visszavezetését elősegítő program valósult meg.
 • A foglalkoztatási program egyik elemeként, egy olyan tanulási és szociális problémák megoldását segítő motivációs csomag került kidolgozásra, amely az ilyen problémákkal küzdő 8 osztályos és a középiskolai (10. osztályig tartó) diákokat célozta meg. Az oktatási programok befogadó helyszíneként, valamint a szociális problémák ellátásának érdekében az akcióterület közelében, a Kálvária tér szomszédságában kialakításra került egy Foglalkoztatási és Oktatási Központ is.
 • A munkavállalás egyik alapja az egészség. Az egészségtudatos életmód programsorozatban az egészséges életmód feltételeit próbáltuk erősíteni.
 • Létrejött egy új közösségi-szociális mosoda az Orczy negyedben, amely mosodaként és közösségi-szociális funkcióval ellátott információs pontként (pl. álláskeresési tanácsadás) is szolgált.
Közbiztonsági és közterületi programok az akcióterületen az alábbiak szerint valósultak meg:
 • A programban résztvevő intézmények, szervezetek szabadidős szolgáltatásokat nyújtottak a fiatalok különböző célcsoportjainak hétköznapokon a délutáni, esti és a hétvégi időszakokban.
 • A közbiztonsági program keretében megvalósult a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése, támogatása.
 • 2019 és 2021 között működött egy problémaorientált közösségi rendészet, mely segítségével a drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen csökkent.
 • A környezet tervezés program elősegítette a bűnmegelőzést, melyben a környék közterületeinek – az ott élő, dolgozó, az arra járó emberek által önkéntelenül is megvalósított – „spontán megfigyelése” és ezáltal biztonsága jelentősen fokozódott.
 • A Kálvária tér további fejlesztésével több célcsoportot is megszólítani képes, további közösségi programoknak, valamint szociális tevékenységeknek helyet adó, a szabadidős programok befogadására alkalmas közösségi tér került kialakításra.

Az önkormányzat a fenti szociális városrehabilitációs programra a teljes Orczy negyed integrált eszközökkel történő – legalább 10-15 éves – megújítási folyamatának első lépéseként tekint, és a jövőben is törekszik arra, hogy különböző fejlesztési forrásokat vonjon be a városrész megújításába.

A projekthez kapcsolódó információk

Projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

Projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Kedvezményezett:Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 1 943 936 544  (bruttó Ft)

A támogatás mértéke: 100%

Kivitelezés várható kezdése: 2018

Kivitelezés várható befejezése: 2023/4. negyedév

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. november 30.

A projektgazda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata konzorciumi és együttműködő partnereivel együtt valósítja meg a tevékenységeket:

Kapcsolat

Projekt vezető: RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Partnerek:

 • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
 • Moravcsik Alapítvány
 • Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
 • Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Ha bármilyen kérdése van, keresse bizalommal a RÉV8 munkatársait.

A beruházással kapcsolatos hírek, események

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!