Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2013. december 16.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
262 KB Word dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
99 KB Word dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
lock
Javaslat S. N., Budapest VIII., Baross u. …………… szám alatti lakásingatlan vételárhátralékának részletfizetési elmaradása miatt, a részletfizetési kedvezmény megvonására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
M. L. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Lovassy L. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Hozzájárulás a Budapest VIII., Losonci tér ……………… szám alatti, …………… helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt F. Z. 1/1 arányú tulajdonjogszerzéséhez
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. „va” beszámolója a végelszámolás második évéről és a folyamatban lévő peres ügyekről, javaslat a végelszámolás további menetére
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
lock_open
Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a „TÉR_KÖZ” pályázat keretében az együttműködő partnerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
lock_open
Javaslat Rév8 Zrt. 2014. évi működésének biztosítására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellátására irányuló szerződésének elfogadására
lock_open
Javaslat a Nemzeti Kerékpáros Charta aláírására
lock_open
Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítására a Nemzeti Lovarda területére vonatkozóan
lock_open
Beszámoló a Józsefvárosi Heti Piac 2013. július 6-tól kezdődő működéséről, valamint döntés a 2013. és 2014. évi üzemeltetés költségeinek biztosításáról
lock_open
Javaslat a kerületi díjfizető zóna bővítés bevezetés határidejének módosítására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Reklámrendelet megalkotására
lock_open
Javaslat a GEOROSCO Kft-vel megkötött szerződés lezárására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek bővítésére, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának és alapító okiratának módosítására
lock_open
Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával
lock_open
Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és új szociális, valamint gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására
lock_open
Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött együttműködési megállapodás módosítására
lock_open
Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez
lock_open
Beszámoló a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi működéséről
lock_open
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a 2013. évi létszám átcsoportosításokról, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
lock_open
Javaslat a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítására
lock_open
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Közbeszerzések
lock_open
Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki tér zöldfelület kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
6 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat „Megbízási szerződés keretében óvodai dajka képzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
lock_open
Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében a Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
event_available2022. augusztus 10.
egyéb
lock_open
Javaslat "Vagyon - és felelősségbiztosítás nyújtására irányuló biztosítási szerződés Józsefvárosi Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
Beszerzések
lock_open
„Számítástechnikai licenszek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
lock_open
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására” tárgyú szerződés módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
215 KB PDF dokumentum
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
lock_open
Közterület-használati kérelmek elbírálása
lock_open
Teleki téri új piac üzletek használati jogának átengedése bérleti jogviszony keretében
előterjesztés
event_available2022. március 10.
3 MB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” Diószegi utcai Kollégium közlekedési létesítményei közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
490 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” park és infrastruktúra közúti kapcsolatai közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
626 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Kerepesi út - Hungária körút 30 közötti kisnyomású gázvezeték rekonstrukció közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
387 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Bródy Sándor u. (Puskin u. - Gutenberg tér közötti szakasz) átépítése közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
459 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás, Orcy kerti kármentesítés, monitoring kutak tömedékelése közterületi munkáihoz.
előterjesztés
event_available2022. március 10.
383 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Teleki téri ideiglenes piac üzlet bérleti szerződés megkötéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
969 KB PDF dokumentum
Kisfalu Kft.
lock_open
J&AMANDA Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
254 KB PDF dokumentum
lock_open
Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kisfuvaros u. 11. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
356 KB PDF dokumentum
lock_open
A Jegestea Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 49. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
222 KB PDF dokumentum
lock_open
J&AMANDA Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Rezső tér 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
251 KB PDF dokumentum
lock_open
Extra Kft. bérleti díjcsökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
231 KB PDF dokumentum
lock_open
A SASSIN Kft. bérleti szerződésnek közjegyzői okiratba foglalásától történő eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 18. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
233 KB PDF dokumentum
lock_open
Pelle & R Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 34. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
222 KB PDF dokumentum
lock_open
B. G., Sz. D. B. és Sz. D. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Vas u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
254 KB PDF dokumentum
lock_open
Hozzájárulás a Budapest VIII., Múzeum körút 10. szám alatti, 36559/2/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiségre vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt 1/6-1/6-1/6 arányú tulajdonjogszerzéshez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
173 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!