Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2012. december 17.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
171 KB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
168 KB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
168 KB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a Magdolna Negyed Program III. projektmenedzseri szerződésének módosítására és a Rév8 Zrt. 2013. évi működésének biztosítására
lock_open
Javaslat a Práter utcai tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére és a 248/2012. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására
lock_open
Javaslat a „IH/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
lock_open
Javaslat a „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
lock_open
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott hátralékok egy részének elengedésére, és a 16/2010. (III.08.) ök. rendelet módosítására
lock_open
7. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006 (VII.14) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívása kapcsán
lock_open
8. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
9. Javaslat Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítésére
lock_open
Javaslat az önkormányzati építésügyi feladatokkal kapcsolatos helyi rendelet megalkotására
lock_open
Javaslat a helyi tervtanácsi rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti gyermekorvosi rendelő elhelyezésével kapcsolatos helyiség kijelölésére
lock_open
Javaslat letéti szerződés megkötésére
lock_open
Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás működtetésére 2013. évben
lock_open
Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2013. évi keretekre
lock_open
Javaslat álláshelyek változásából adódó költségek fedezetének biztosítására
lock_open
Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítésére
lock_open
Javaslat a Pollack téri Mélygarázzsal összefüggő jogvita megoldására
lock_open
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítására
lock_open
Javaslat az átlátható szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Gazdálkodási Ügyosztály
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a MAX-TEL7 Kft. részére a Budapest X. Kőbányai út 56. – Budapest VIII. Asztalos Sándor út 14. sz. közötti összekötő hírközlési hálózat építése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
514 KB PDF dokumentum
lock_open
Közterület-használati kérelmek elbírálása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
454 KB PDF dokumentum
lock_open
A 2011-ben közterület-használatból befolyó bevétel 20%-ának visszafizetése a társasházak részére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
lock_open
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kérelme kijelölt kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
298 KB PDF dokumentum
Kisfalu Kft.
lock_open
Buli Team Bt. volt bérlő részletfizetés engedélyezésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
170 KB PDF dokumentum
lock_open
H. I. bérleti díjhátralék elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
289 KB PDF dokumentum
lock_open
A Quality Alfa Bt. bérleti díjhátralék elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
281 KB PDF dokumentum
lock_open
Új Világ Egyesület új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Lujza u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
315 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
549 KB PDF dokumentum
Beszerzések
lock_open
A „Polgármesteri Hivatal részére bútorbeszerzés” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
lock_open
A polgármesteri Hivatal részére-tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
Közbeszerzések
lock_open
Szállítási keretszerződés különféle irodaszer- és nyomtatványok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
lock_open
Javaslat a Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására tárgyú szerződés módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
Egyebek
lock_open
Javaslat a Corvin Medical Kft. 2012.jan.1.-szept.24. időszakra vonatkozó mérlegbeszámolójának elfogadására
lock_open
Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
378 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Gyenge Zsolt Attilával
előterjesztés
event_available2022. március 10.
191 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Pomázi Dániellel
előterjesztés
event_available2022. március 10.
191 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat előirányzat átcsoportosításra
lock_open
Az MNP III közterületi alprogram köteles terveinek bemutatása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
163 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat előirányzat átcsoportosításra
előterjesztés
event_available2022. március 10.
81 KB PDF dokumentum
Tájékoztatók
lock_open
Tájékoztatás a Budapest VIII., Dugonics u. 12/b. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
előterjesztés
event_available2022. március 10.
357 KB PDF dokumentum
lock_open
Tájékoztatás a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
előterjesztés
event_available2022. március 10.
480 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!