Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2013. szeptember 16.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
381 KB Word dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
106 KB Word dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
lock
R. I.bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 34. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 12.
61 KB PDF dokumentum
lock
A Budapest VIII. kerület, Magdolna u. …………. szám alatti lakásra fennálló, díjhátralékos volt bérlő részletfizetési kérelmének engedélyezése
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 12.
61 KB PDF dokumentum
lock
A Budapest VIII. kerület, Kőris u. ………………. szám alatti díjhátralékos jogcím nélküliek részletfizetési kérelme
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 12.
61 KB PDF dokumentum
lock
M. R. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 12.
61 KB PDF dokumentum
lock
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetői pályázatának elbírálására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 12.
61 KB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Döntés helyi adók működtetéséről
lock_open
Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.22.) rendelet módosítására
lock_open
A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója
lock_open
Javaslat fedezet biztosítására a Corvin Sétány Program lebonyolításával kapcsolatban
lock_open
Javaslat az MNPIII Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Magdolna Negyed Program III keretén belül, a BRFK-val megkötött megbízási szerződés módosítására
lock_open
Gróf Teleki László életét és a Teleki László tér történetét bemutató emlékhely kialakítására kiírt képzőművészeti pályázat eredményének megállapítása
lock_open
Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak hatékonyabb ellátására
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
lock_open
Döntéshozatal a településrendezési eszközök módosítása során szükséges partnerségi egyeztetés szabályairól
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat további fedezet biztosítására a Márkus Emília utca kivitelezése tárgyában valamint „a Józsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
lock_open
Javaslat a Golgota tér (38812. hrsz.) megújításához szükséges fedezet biztosítására és közbeszerzési pályázat kiírására
lock_open
Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítására a volt Józsefvárosi pályaudvar területére vonatkozóan
lock_open
Javaslat óvodai álláshelyek módosítására
lock_open
Javaslat az alapítványok 2013. évi pályázati támogatására
lock_open
Javaslat a Kék Pont Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás felmondására
lock_open
Javaslat az Alkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
lock_open
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására
Beszerzések
lock_open
Javaslat a „Közterületi zászlórudak telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
8 MB PDF dokumentum
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
lock_open
Közterület-használati kérelmek elbírálása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
661 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat az utcazenéléssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
466 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás az Akadémia Campus útépítés közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
304 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonostársi hozzájárulás a Ganz tömb (Kőbányai út 25.) területén található 233 sz. épület fennmaradási és használatbavételi engedély építésügyi eljárásához
előterjesztés
event_available2022. március 10.
367 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Korányi S. u. 3/b. sz. épület vízbekötés közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
204 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Stróbl Alajos u. 3/b. sz. épület vízbekötés közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
210 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Teleki téri piacon történt káreseménnyel kapcsolatos részletfizetés módosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
147 KB PDF dokumentum
Kisfalu Kft.
lock_open
ADÁCSI-ÉPKER Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-9. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú telken lévő helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
265 KB PDF dokumentum
lock_open
A Cica-Mica Bt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 33. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
350 KB PDF dokumentum
lock_open
Szabó Tünde textilgrafikus bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 27. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
224 KB PDF dokumentum
lock_open
Szép Ház 2002. Bt. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. (Bacsó B. u. 15.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
274 KB PDF dokumentum
lock_open
Süci és Fia Kft. bérleti díj előírás törlési kérelme a Budapest VIII., Kálvária tér 16. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
227 KB PDF dokumentum
lock_open
NAGYCÉG Üveges és Képkeretező Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Mátyás tér 2. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
221 KB PDF dokumentum
lock_open
PACO Bt. beruházások vételárban történő érvényesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
264 KB PDF dokumentum
lock_open
Gyula Szabászat Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 43. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
237 KB PDF dokumentum
lock_open
Csihák Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
235 KB PDF dokumentum
lock_open
NOVOTRACE Bt. és Flexico Kft. közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Szigony u. 9-11. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
305 KB PDF dokumentum
lock_open
A Zárka Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 7. szám alatti helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
232 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 14. (Baross u. 11.) szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
297 KB PDF dokumentum
lock_open
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
331 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
214 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 7-8. szám alatti önkormányzati tulajdonú telekingatlan bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
324 KB PDF dokumentum
lock_open
A Budapest VIII. Vajdahunyad utca ……………… szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
283 KB PDF dokumentum
lock_open
A 2013. június 03. napjára kiírt,„MCS/2013.” típusú kétfordulós minőségi lakáscsere pályázat eredményének megállapítása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
552 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u 25. szám alatti telekingatlan bérbeadására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület Német utca – József utca kereszteződése helyszínen megvalósuló gyalogos átkelőhelyhez építendő közvilágítással kapcsolatos megállapodás megkötésére
Egyebek
lock_open
Javaslat 2013. évi pályázatok elbírálására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
531 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat „a VIII. ker. Kálvária tér információs épület építése és közterület-rehabilitáció” kapcsán a Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás elfogadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
311 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. augusztus havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
297 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. július havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
220 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. július havi teljesítés igazolására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
343 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!