Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Bemutatkozás

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört, kivéve továbbá a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződések módosításáról;
 • a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggésben a polgármester külföldi utazásáról, a napidíjáról;
 • az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) maximum egyedi 500 millió Ft feletti értékben a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni;
 • az Önkormányzat behajthatatlannak nem minősülő követeléséről való részben vagy egészben történő – lemondásról és a költségvetési szervet megillető követelésről való lemondáshoz való előzetes hozzájárulásról 20 millió Ft egyedi értékhatárig;
 • a csőd- és felszámolási eljárásban a hozzájárulás megadásáról az Önkormányzatot megillető követelésről lemondás vagy a követelés engedményezése tárgyában;
 • a kereskedelmi és reklámcélú felhasználás esetén az önkormányzati jelképek használatáért fizetendő díj mértékéről.

Véleményezi

 • a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az adópolitikai irányelveket a kizárólagos képviselő-testületi hatáskörök kivételével;
 • az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló negyedéves, féléves, éves tájékoztató tervezeteit;
 • A részvételi költségvetésről szóló irányelveket, ideértve a részvételi módon meghatározható költségvetési keretösszeget;
 • a képviselő-testület elé terjesztendő éves költségvetési koncepciót;
 •  Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket;
 • az antikorrupciós intézkedéscsomagot;
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok előzetes üzleti tervét.

Javaslatot tesz

 • az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági érdekeltségek kezelésére;
 • a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználására;
 • a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására és annak mértékére;
 • hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket.

Egyéb

 • évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket kezdeményez;
 • közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében;
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
 • vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
 • ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat;
 • kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek;
 • vizsgálatot rendelhet el az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai gazdálkodásának ellenőrzésére;
 • Ellenőrzi minden szerződés, szerződésekhez köthető teljesítés, közbeszerzés nyilvánosságra hozatalát, az „Ez a minimum” program megvalósulását mind az Önkormányzatnál, mind az Önkormányzat intézményeinél, gazdasági társaságainál.

Ülések
Tagok
Stettner István

alelnök, egyéni képviselő

Veres Gábor

tag, egyéni képviselő

email veresg@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2183meeting_room I. em. 108.
dr. Balisani Ciro

nem képviselő tag

Pataki Gergely

nem képviselő tag

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!