Képviselő-testület rendes ülése (2023. február 23.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2023 február 16.
1 MBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2023 március 1.
2 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2023 március 9.
5 MBPDF dokumentum
Az ülést az onkormanyzati.tv oldalán előterjesztésekre bontva tekintheti meg.
Napirendi pontok
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet IV. módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
6 MBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. február 17.
714 KBPDF dokumentum
3/2023.
(II.23.)
Képviselő-testületi határozat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) számú határozata

Utolsó frissítés: 2024. március 11.

határozat 536 KBPDF dokumentum
4/2023.
(II.23.)
Képviselő-testületi határozat
A Rév8 Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásának kezdeményezéséről

Utolsó frissítés: 2024. március 11.

határozat 441 KBPDF dokumentum
Javaslat Dr. Erőss Gábor és Rádai Dániel alpolgármesterek díjazásának módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 22.
341 KBPDF dokumentum
Javaslat helyiség- és egyéb vagyongazdálkodási tárgyú döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára ZÁRT
zárt előterjesztés Feltöltve: 2024. április 13.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2023. évi lakásgazdálkodási terv elfogadására és az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására PÓTKÉZBESÍTÉS
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 21.
405 KBPDF dokumentum
Javaslat pályázat benyújtására és együttműködési megállapodások megkötésére a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" című pályázati felhívásra
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 22.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” elnevezésű pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat 2023. évi társasházi, környezet- és klímavédelmi tárgyú pályázatok kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat közérdekű kötelezettség-vállalásról szóló megállapodás megkötésére az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.-vel
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
695 KBPDF dokumentum
Javaslat a József körút - Népszínház utca - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad tér - Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)_Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
8 MBPDF dokumentum
Javaslat döntések meghozatalára a Múzeum körút - Rákóczi út - Blaha Lujza tér északi és keleti oldala - József körút - Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló 34/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
9 MBPDF dokumentum
Javaslat döntések meghozatalára a Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Verseny utca Dózsa György út - Kerepesi út - Hungária körút - MÁV vonal - Salgótarjáni út - Fiumei út - Teleki László tér északi oldala - Népszínház utca - Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület (Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület egyesített építési szabályzatának elkészítéséhez szükséges eljárás elindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
204 KBPDF dokumentum
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint önkormányzati rendeletek módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 21.
25 MBPDF dokumentum
Javaslat a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 2023. évi támogatási szerződések elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
339 KBPDF dokumentum
39/2023.
(II.23.)
Képviselő-testületi határozat
a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működési támogatásáról

Utolsó frissítés: 2023. március 14.

határozat 347 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program elnevezésű pályázat eredményének megállapítására ZÁRT
zárt előterjesztés Feltöltve: 2024. április 13.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat közterület-használati ügyben hozott...............iktatószámú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálására ZÁRT,VISSZAVONVA
Javaslat közétkeztetési szerződések módosítására, valamint a Józsefvárosi Óvodák fejlesztéséhez kapcsolódó döntésre
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
4 MBPDF dokumentum
41/2023.
(II.23.)
határozat 428 KBPDF dokumentum
Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére PÓTKÉZBESÍTÉS
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 21.
168 KBPDF dokumentum
42/2023.
(II.23.)
Képviselő-testületi határozat
a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételéről

Utolsó frissítés: 2023. március 14.

határozat 343 KBPDF dokumentum
Javaslat a Közalapítványok 2023. évi támogatási szerződéseinek megkötésére
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
669 KBPDF dokumentum
43/2023.
(II.23.)
Képviselő-testületi határozat
a Közalapítványok 2023. évi támogatási szerződéseinek megkötéséről

Utolsó frissítés: 2023. március 14.

határozat 343 KBPDF dokumentum
Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali intézményben történő ellátására és szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a CERV-2022-CHILD Child citizens felhívásra benyújtott, gyerek- és ifjúsági részvételi tárgyú, 101100642 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstervezet elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
13 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti (hrsz. 35429) ingatlan ingyenes használatba adására a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága részére
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
387 KBPDF dokumentum
46/2023.
(II.23.)
határozat 271 KBPDF dokumentum
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban 2023. évi igazgatási szünet elrendelésére
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
170 KBPDF dokumentum
47/2023.
(II.23.)
határozat 266 KBPDF dokumentum
Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, a tárgyévi szabadságának megállapítására, valamint a 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
217 KBPDF dokumentum
Tájékoztatás a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésével kapcsolatban
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
81 KBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. február 22.
551 KBPDF dokumentum
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
előterjesztés Feltöltve: 2023. február 17.
1 MBPDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!