Képviselő-testület rendes ülése (2023. május 31.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2023 május 24.
969 KBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2023 június 8.
2 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2023 június 20.
7 MBPDF dokumentum
Az ülést az onkormanyzati.tv oldalán előterjesztésekre bontva tekintheti meg.
Napirendi pontok
Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
4 MBPDF dokumentum
135/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 113 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
12 MBPDF dokumentum
előterj. melléklet Feltöltve: 2023. május 26.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználására és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő megállapodásra
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
7 MBPDF dokumentum
142/2023.
(V.31.)
határozat 121 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2022. évi számviteli beszámolójának elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
29 MBPDF dokumentum
143/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 102 KBPDF dokumentum
Javaslat a RÉV8 Zrt. 2022. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2022. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
2 MBPDF dokumentum
144/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Rév8 Zrt. 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 99 KBPDF dokumentum
145/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 97 KBPDF dokumentum
146/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Rév8 Zrt. 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 101 KBPDF dokumentum
147/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 5.

határozat 102 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának, a 2022. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására és könyvvizsgálójának megválasztására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
21 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
668 KBPDF dokumentum
151/2023.
(V.31.)
határozat 101 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2023. év során kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
21 MBPDF dokumentum
152/2023.
(V.31.)
határozat 105 KBPDF dokumentum
153/2023.
(V.31.)
határozat 105 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2023-24. években kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
23 MBPDF dokumentum
154/2023.
(V.31.)
határozat 105 KBPDF dokumentum
155/2023.
(V.31.)
határozat 105 KBPDF dokumentum
Javaslat telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
17 MBPDF dokumentum
156/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 105 KBPDF dokumentum
157/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 105 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Részvételi Koncepció elfogadására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
921 KBPDF dokumentum
167/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Részvételi Koncepció elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 94 KBPDF dokumentum
Javaslat a Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával összefüggő döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
9 MBPDF dokumentum
169/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával összefüggő döntések meghozatalára

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 95 KBPDF dokumentum
Javaslat „Közösségi kert fenntartása a Magdolna utca 24. szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
464 KBPDF dokumentum
159/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a „Közösségi kert fenntartása a Magdolna utca 24. szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázat kiírásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 96 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
751 KBPDF dokumentum
160/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 100 KBPDF dokumentum
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
719 KBPDF dokumentum
170/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a bölcsődéztetési támogatással kapcsolatos döntések meghozataláról

Utolsó frissítés: 2023. június 8.

határozat 98 KBPDF dokumentum
Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” elnevezésű pályázat eredményének megállapítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
593 KBPDF dokumentum
171/2023.
(V.31.)
határozat 104 KBPDF dokumentum
Javaslat a „Hajléktalan személyeknek szervezett szabadidős és közösségi program pályázat civil szervezetek részére” elnevezésű pályázat elbírálására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
546 KBPDF dokumentum
172/2023.
(V.31.)
határozat 148 KBPDF dokumentum
Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 31.
1 MBPDF dokumentum
161/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 104 KBPDF dokumentum
Javaslat alapítványok egyedi támogatására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
1 MBPDF dokumentum
163/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
alapítványok egyedi támogatásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 98 KBPDF dokumentum
164/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
alapítványok egyedi támogatásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 104 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2023. évi alapítványi pályázatok elbírálására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
679 KBPDF dokumentum
166/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
2023. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 151 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, valamint bérlőkijelölési jog biztosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
1 MBPDF dokumentum
174/2023.
(V.31.)
határozat 112 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2022. évi beszámolójának elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
8 MBPDF dokumentum
175/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 97 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
2 MBPDF dokumentum
176/2023.
(V.31.)
határozat 96 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
21 MBPDF dokumentum
177/2023.
(V.31.)
határozat 94 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
7 MBPDF dokumentum
Javaslat a hivatali takarítási feladatok ellátásáról szóló döntésekre
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat döntés meghozatalára a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyában
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
416 KBPDF dokumentum
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 24.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására, és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 31.
3 MBPDF dokumentum
168/2023.
(V.31.)
Képviselő-testületi határozat
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Utolsó frissítés: 2023. június 6.

határozat 97 KBPDF dokumentum
Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III.. 31.) számon elfogadott békepárti határozatához való csatlakozásra és egyben elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2023. május 31.
186 KBPDF dokumentum
133/2023.
(V.31.)
határozat 152 KBPDF dokumentum
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről - Helyszíni előterjesztés
előterjesztés Feltöltve: 2023. június 6.
88 KBPDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!