Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2014. március 3.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
361 KB Word dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
102 KB Word dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
lock
Javaslat háziorvossal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés felmondására
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
lock
S. J. bérlő kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek vonatkozásában
Zárt előterjesztés
event_available2022. augusztus 10.
61 KB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
lock_open
Javaslat Bionikai Innovációs Központ és Park kialakításával kapcsolatos fejlesztési elképzelések támogatására
lock_open
Javaslat vagyonkezelési szerződések módosítására
lock_open
Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
lock_open
Javaslat a piacokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, és a piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására, valamint címerhasználati engedély megadására
lock_open
Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat óvodavezetői pályázatok kiírására
lock_open
Javaslat igazgatási szünet elrendelésére és a polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
lock_open
Javaslat a 2014. évi országgyűlési választás során közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
lock_open
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. május 1. – 2013. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
lock_open
Közterület-használati kérelmek elbírálása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
3 MB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Mátyás tér 1-4. számok előtti útfelújítás közterületi munkáihoz
előterjesztés
event_available2022. március 10.
463 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás, a Corvin sétány 113/a tömb elektromos ellátása közterületi munkáihoz
Kisfalu Kft.
lock_open
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
475 KB PDF dokumentum
lock_open
A Budapest VIII., Népszínház utca 36. szám alatti, 34771/0/A/2 helyrajzi számú üres, pinceszinti üzlethelyiség elidegenítése
lock_open
A Budapest VIII., Víg u. 24. szám alatti földszinti, 34928/0/A/27 helyrajzi számú üres üzlethelyiség elidegenítése
lock_open
Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (2 db)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
203 KB PDF dokumentum
lock_open
HARUN HUNGARY Kft. bérlő határidő módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
előterjesztés
event_available2022. március 10.
262 KB PDF dokumentum
lock_open
Bajkó Erika Ágnes egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
222 KB PDF dokumentum
lock_open
A P.T.I. Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
330 KB PDF dokumentum
lock_open
A Rája-Vill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
222 KB PDF dokumentum
lock_open
Popal Abdul Qayum egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
231 KB PDF dokumentum
lock_open
A Dalmus Kft., valamint Veres Zoltán egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Hungária krt. 10/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
272 KB PDF dokumentum
lock_open
SILVER DELIKÁT Kft. új bérleti jogviszony létesítésére és a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Illés u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
előterjesztés
event_available2022. március 10.
297 KB PDF dokumentum
lock_open
Az Ahmed & Anita 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 26. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
223 KB PDF dokumentum
lock_open
Kebede Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó és a Fundátus Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 68. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
309 KB PDF dokumentum
lock_open
A Favarázs Szociális Szövetkezet és a Kóczán Ügyvédi Iroda közös bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss J. u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
322 KB PDF dokumentum
lock_open
Az S&G Kivitelező és Mérnöki Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 2/A. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
217 KB PDF dokumentum
lock_open
G. K. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., Magdolna u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
322 KB PDF dokumentum
lock_open
W. S. bérleti díj tartozás elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
314 KB PDF dokumentum
lock_open
ABM-TEAM Kft. és a M-SZOLE TRADE Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Orczy út 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
lock_open
A Futó Bár Kft. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér 2. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék kiegyenlítésére
előterjesztés
event_available2022. március 10.
246 KB PDF dokumentum
lock_open
Sz. I. késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Százados u. 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
344 KB PDF dokumentum
lock_open
LORNYON Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
326 KB PDF dokumentum
Egyebek
lock_open
Javaslat megbízási szerződés megkötésére az MNPIII. projekt keretében a Teleki László tér I., „FiDo” tér – zöldfelület által határolt terület, Kálvária tér közterület rehabilitációja projektelem kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
lock_open
Teleki téri új piac kamerarendszer és kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiépítése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
582 KB PDF dokumentum
lock_open
Közterületi használati kérelmek elbírálása
előterjesztés
event_available2022. március 10.
667 KB PDF dokumentum
Tájékoztatók
lock_open
Tájékoztató a „Józsefvárosi Népkonyhai étkeztetés biztosítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
előterjesztés
event_available2022. március 10.
186 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!