Képviselő-testület rendes ülése (2011. november 3.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2022 március 10.
88 KBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2022 március 10.
207 KBPDF dokumentum
Határozatok melléklete Feltöltve: 2022 március 10.
163 KBPDF dokumentum
Határozatok melléklete Feltöltve: 2022 március 10.
74 KBPDF dokumentum
Határozatok melléklete Feltöltve: 2022 március 10.
99 KBPDF dokumentum
Határozatok melléklete Feltöltve: 2022 március 10.
182 KBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2022 március 10.
375 KBPDF dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének teljesítményértékelése
Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
Döntés helyi adók működtetéséről
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
155 KBPDF dokumentum
Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
Mátyás tér forgalmi rendje
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
299 KBPDF dokumentum
Európa Belváros Program megvalósításához szükséges döntések
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
177 KBPDF dokumentum
Corvin Sétány Program / november-december havi likvid terv
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
655 KBPDF dokumentum
Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
639 KBPDF dokumentum
Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
Javaslat a telkek, egyéni gépkocsi-beállók és egyéb dologbérletek bérbeadására vonatkozó rendelet megalkotására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
279 KBPDF dokumentum
Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 33/2008. (V. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
319 KBPDF dokumentum
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 275/2010. (VII. 14.) számú határozat visszavonására és új, a telkek, egyéni gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjával kiegészített, új határozat elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
666 KBPDF dokumentum
Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám alatti, 36085 hrsz-ú lakóépületbe lévő önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
172 KBPDF dokumentum
Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
Középső-Józsefváros 111-es tömb belsejében lévő kötelező zöldterület előírás törlése a Kerületi Szabályozási Tervből
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
310 KBPDF dokumentum
Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca közterületek neveinek megváltoztatására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
228 KBPDF dokumentum
Javaslat a faültetési előirányzat felhasználására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
253 KBPDF dokumentum
Javaslat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosításáról szóló 56/2011.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
247 KBPDF dokumentum
Józsefvárosi Közterület-felügyelet Alapító okirat módosítása
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
826 KBPDF dokumentum
Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvénysorozat költségének biztosításához
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
276 KBPDF dokumentum
A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-2011. évi beszámolója
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
9 MBPDF dokumentum
A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
314 KBPDF dokumentum
Iskolabusz működtetése 2012. évben
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
327 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
457 KBPDF dokumentum
A II. és VII. kerületi önkormányzatokkal - fogyatékosok nappali ellátására- kötött szerződések felülvizsgálata
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
172 KBPDF dokumentum
Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának valamint szakmai programjának módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
4 MBPDF dokumentum
Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
275 KBPDF dokumentum
Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
371 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
189 KBPDF dokumentum
Egyéb előterjesztések
Belső Ellenőrzési lroda 2012. évi ellenőrzési terve
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Alapító okirat módosítása
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
483 KBPDF dokumentum
Új ügyviteli rendszer beszerzése
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
190 KBPDF dokumentum
Politikai nyilatkozat
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
209 KBPDF dokumentum
Tájékoztatók
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!