Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság rendes ülése (2022. december 14.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 december 12.
4 MBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2023 január 17.
2 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2023 január 17.
2 MBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat a Budapest VIII. kerületi önkormányzati intézményekben beépített világítótestekkel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
256 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 79. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 121. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 25. szám alatti pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti földszinti, valamint pinceszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának átruházásáról és bérleti szerződés meghosszabbításáról meghozott döntés módosítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
204 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 19. szám alatti földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
6 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20. fsz. 1. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 42. szám alatti földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti, Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom által használt nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 4. szám alatti földszinti és pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
10 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 12.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca ……………. szám alatt található lakás megjelölésű ingatlanra vonatkozóan
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………. szám alatt található lakás megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 19. sz. alatt kivett beépítetlen terület bérbeadására kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (hrsz.: 36492/0/A/2) bérbeadására kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (hrsz.: 36694/0/A/1) bérbeadására kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4A-6. fsz. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 21. – Szigony u. 37. sz. alatti telek bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző személyek és szervezetek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására szóló III. pályázat eredményének megállapítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. január 17.
331 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 1/C. szám alatti, földszinti, 35359/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2023. február 6.
61 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
A képviselő-testületi előterjesztéseket itt találják meg: Képviselő-testület rendes ülése (2022. december 15.)
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat műalkotás és emléktábla állításának rendjéről szóló rendelet elfogadására
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására és 2023. évi üzleti tervének elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására, a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére és a Szigony u. 16/b. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!