Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2016. szeptember 5.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
174 KB Word dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
72 KB Word dokumentum
Jegyzőkönyv
event_available2022 március 10.
3 MB PDF dokumentum
Képviselő-testület
lock_open
Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_open
Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
lock_open
Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolaépület albérletbe adásához
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázat kiírására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek pályázat útján történő elidegenítésére
lock_open
Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat az Auróra utcai rendelőintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a 2016. évi alapítványi pályázatok elbírálására
lock_open
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítására
lock_open
Javaslat Családok Átmeneti Otthona kialakítására
lock_open
Javaslat a kitüntetésekről szóló rendelet módosítására
lock_open
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. – 2016. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
lock_open
Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó döntések meghozatalára
lock_open
Javaslat a Józsefváros területén található lakóházak és középületek számára ’56-os lyukas zászlók adományozására
lock_open
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
lock_open
Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
Gazdálkodási Ügyosztály
lock_open
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
5 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. március 10.
8 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. március 10.
7 MB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 122/B jelű tömb I. és II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
548 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épület csatorna bekötésének átépítéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
370 KB PDF dokumentum
lock_open
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 50. számú ingatlan kapubehajtó kialakításához
előterjesztés
event_available2022. március 10.
363 KB PDF dokumentum
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
lock_open
Javaslat az Új Teleki téri Piac E4 jelű üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
439 KB PDF dokumentum
lock_open
A Magyar Társasház Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 2/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
326 KB PDF dokumentum
lock_open
A Magyar Lóversenyfogadást–szervező Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 75. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
321 KB PDF dokumentum
lock_open
A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
305 KB PDF dokumentum
lock_open
A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
328 KB PDF dokumentum
lock_open
Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átruházásához való hozzájárulás iránti közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
előterjesztés
event_available2022. március 10.
385 KB PDF dokumentum
lock_open
Építlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 42. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
előterjesztés
event_available2022. március 10.
335 KB PDF dokumentum
lock_open
Ónodi Sándor egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Luther u. 1/A. (Rákóczi út 57.) szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
233 KB PDF dokumentum
lock_open
Koczka és Társa Szolgáltató Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 60. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
300 KB PDF dokumentum
lock_open
Generál Staff Bau Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
előterjesztés
event_available2022. március 10.
337 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
104 KB PDF dokumentum
lock_open
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 37. földszint 4. szám alatti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítése
előterjesztés
event_available2022. március 10.
0 B PDF dokumentum
lock_open
Javaslat „Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében levő intézmények energetikai korszerűsítése, a KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázati konstrukció keretében” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!