Adózás

Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben

Az adóügyi nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetése, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetése.

Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány igazolja az ingatlan  forgalmi értéket.

Adófolyószámla ügyek

Az adózó rendelkezhet a folyószámláján keletkezett túlfizetés, adójóváírás visszafizetésről, vagy átvezetésről.

Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem

Az ELLUGY nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl.: meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt, kifogást stb.).

Adóhatósági igazolás

Igazolás igénylése arról, hogy van-e nyilvántartott adótartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az önkormányzat által más szerv vagy hatóság kérésére beszedett  köztartozással kapcsolatos ügyintézés.

Automatikus részletfizetés

Az adózó kérelmére az adóhatóság évente egy alkalommal részletfizetést engedélyezhet legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra.

Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban

Az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnál.

Építményadó, telekadó

A lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás vagy lakrész adóköteles, kivéve ha abban magánszemély lakik életvitelszerűen.

Gépjárműadó

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át.

Idegenforgalmi adó

A vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a szállásadónak az idegenforgalmi adót megfizetni, amit a szállásadó köteles az adóhatóság felé befizetni.

Képviselet és meghatalmazás adóügyekben

Hogyan intézheti önkormányzati adóügyeit, ha nem személyesen jár el, hanem meghatalmazottja képviseli önt?

Magánszemély kommunális adója

Kommunális adót kell fizetni a magánszemély/egyéni vállalkozó tulajdonában lévő lakóingatlan után, kivéve, ha abban a tulajdonos életvitelszerűen benne lakik.

Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés

Fizetési kedvezményre irányuló kérelem beadása fizetési könnyítésre vagy adómérséklésre.

Végrehajtási eljárás

A határidőre meg nem fizetett adó, köztartozás és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás esetében az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást indít.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!