Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2017. szeptember 4.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2022 március 10.
175 KBWord dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2022 március 10.
72 KBWord dokumentum
Határozatok melléklete Feltöltve: 2022 március 10.
3 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2022 március 10.
10 MBPDF dokumentum
Képviselő-testület
Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a TÉR_KÖZ „A” pályázat keretében együttműködő partnerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a TÉR_KÖZ „B” pályázat keretében együttműködő partnerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a „Világos kapualjak” program keretében meghirdetett pályázati felhívás módosítására
Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat ideiglenes jellegű okos parkolórendszer kiépítésére
Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26. 28. 30. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a településképpel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a trianoni emlékművel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat szobor elhelyezésére
Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2016. november 1. – 2017. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
Javaslat körzeti megbízotti iroda kialakítására, működtetésére
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
Gazdálkodási Ügyosztály
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
5 MBPDF dokumentum
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
7 MBPDF dokumentum
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó közutak átépítéséhez
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
3 MBPDF dokumentum
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2016. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
9 MBPDF dokumentum
Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szervezete bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kenyérmező u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
337 KBPDF dokumentum
Lengyel Judit egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
322 KBPDF dokumentum
…………………. adószámmal rendelkező magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 19-21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
300 KBPDF dokumentum
A Budapest VIII. kerület, Hungária körút …………….. szám alatti, ……………. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
158 KBPDF dokumentum
A Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 5. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítése
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, lllés u. …………………...
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
3 MBPDF dokumentum
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása - Budapest VIII. kerület, Stróbl Alajos utca ………………………...
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telek árverés útján történő elidegenítésére
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
5 MBPDF dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
Javaslat fellebbezések elbírálására településképi eljárásokban
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 5.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés elleni fellebbezés elbírálására
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 5.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat elővásárlással kapcsolatos döntések meghozatalára
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 5.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
zárt előterjesztés Feltöltve: 2023. december 5.
61 KBPDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!