Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Bemutatkozás

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

Dönt

 • az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben;
 • hátralékkal rendelkező bérlővel, jogcím nélküli lakáshasználóval kötendő, a vonatkozó önkormányzati rendeletben előírt feltételektől eltérő részletfizetési megállapodás megkötéséről;
 • az Otthon-felújítási program tekintetében a pályázati felhívás kiírásáról, módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben;
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottsági hatáskörébe utalt ügyekben;
 • a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a rendelet melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséről;
 • közérdekből – különösen önkormányzati, állami rendezvények megtartása esetén - a közterület használatának szüneteléséről;
 • tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a jogosult kérelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés megállapításáról, amennyiben az esedékes díj nettó 10.000 forintnál magasabb;
 • a társasházak kérelme alapján a közterület-használati díj egy részének visszafizetéséről a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint;
 • a polgári és közigazgatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az Önkormányzat, mint fél bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi részvételével összefüggésben az eljárás indítása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében;
 • a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendeletben és a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottsági döntést igénylő ügyekben;
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról, az üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet nem igényel;
 • az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogok gyakorlásáról;
 • annak a közterület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegű, lejárt határidejű közterület-használati díj tartozása van részletfizetési megállapodás megkötéséről, mely megállapodás legfeljebb 24 hónapra szólhat, de nem lehet hosszabb a közterület-használat tartamánál;
 • a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló rendeletben meghatározott mikromobilitási ponttal kapcsolatos hatósági szerződés tartalmáról és megkötéséről.

Javaslatot tesz

 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, fejlesztésére;
 • a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggő valamennyi kérdésben;
 • bérlőkijelölési jog alkalmazása esetén az ellenérték mérséklésére a Képviselő-testület részére.

Véleményezi

 • a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve megszüntetését előzetesen;
 • a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését előzetesen;
 • az önkormányzat tulajdonában álló közterülettel kapcsolatos döntést.

Egyéb

 • részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat.
 • kezdeményezi a szociális hatáskört gyakorló bizottságnál a lakásbérleti szerződés pénzbeni térítés ellenében történő közös megegyezéssel való megszüntetését, amennyiben a határozatlan időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő a bérleti jogviszony megszüntetését kezdeményezi pénzbeli térítés ellenében.

Ülések
Tagok
Veres Gábor

elnök, egyéni képviselő

email veresg@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2183meeting_room I. em. 108.
dr. Juharos Róbert

alelnök, egyéni képviselő

Szarvas Koppány Bendegúz

alelnök, egyéni képviselő

Sátly Balázs

bizottsági tag, egyéni képviselő

Vörös Tamás

bizottsági tag, egyéni képviselő

dr. Erdélyi Katalin

külső bizottsági tag, külső bizottsági tag

Gutjahr Zsuzsanna

külső bizottsági tag, külső bizottsági tag

forward_to_inbox zsuzsanna.gutjahr@gmail.comcontact_mail +36 30/994-0971
Mikó Károly

külső bizottsági tag, külső bizottsági tag

Soós György

külső bizottsági tag, külső bizottsági tag

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!