Városfejlesztés

Alföldi utca – Népszínház utca torkolat közteresítése

A város utcahálózatában betöltött központi gyűjtőszerepe miatt a Népszínház utca gyalogosforgalma nagy, ahhoz képest is, hogy csomópontjai mennyire gyalogosellenesen alakultak az elmúlt években. Az Önkormányzat 2020 őszén egy hosszabb, folyamatos, lépésenkénti utcarehabilitációba kezdett. Ekkor indult meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálata. Először a Budapest Közút lebonyolításában ideiglenes, „taktikus” eszközökkel gyalogosbarát csomópontok születtek a Kiss József utcai és az Alföldi utcai csomópontokban azzal a kimondott ambícióval, hogy ezek mielőbb át is épülhetnek. Már 2021 tavaszán megújult, kiteresedett és kizöldült a Kiss József utca torkolata és a tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ehhez hasonlóan kerül sorra az Alföldi utcai kereszteződés végleges megújítása két lépcsőben 2022-ben. A kialakítás két ütemben zajlik, a műszaki tervezés alatt az ideiglenes kialakítás ráncfelvarrást kap új eszközökkel és dekorációkkal, majd ezt követi az építés.

Tovább

Bacsó Béla utca megújítása

A Bacsó Béla jelenleg rossz helyzetű, jobb sorsra érdemes közterület. Bizonyos szempontból a Nagykörút elfeledett mostohatestvére, egyik vége aNépszínház utcai villamos és buszvégállomásra nyílik, másik egy nagykörúti kanyarodósávként működött 2021 nyaráig. További nehezítő körülmény, hogy az utcában a közelmúltban három nagyobb építkezés zajlott, amelyek mindegyike hagyott nyomot az utca állapotán, az műszakilag erősen leromlott. Zsákutcáról van szó, amelyen mégis számos garázsbehajtó található. A Vásár és Bérkocsis utcák közötti szakaszt 2021 nyarán tesztjelleggel megnyitotta az Önkormányzat a gyalogosok és kikapcsolódni vágyók számára, a gépkocsikat felváltották a vendéglátó és fogyasztásmentes teraszok. A tesztidőszak után lakossági véleményezés indult, amely elsöprő többséggel támogatta az utcaszakasz megnyitását és hosszú távon is zöld, gyalogosbarát igény fogalmazódott meg az egész utcára. A rövid szakasz ’Nyitott’ projektje 2022-ben is folytatódik. Az építkezések befejezése után eljött az idő a teljes utca átalakítására.

Tovább

Blaha Lujza tér megújítása

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökségű csomópontja, találkozóhelye, a Palotanegyed kapuja, ikonikus tér. Az elmúlt évtizedek méltatlan állapotából a pezsgő városi élet központja lesz, amit elősegít a magánberuházásban zajló Corvin Áruház felújítás és a Somogyi Béla utca megújítása is. Így a tér valóban a Palotanegyed részévé válhat. A 2019 végére elkészült tervek 2020-ban ráncfelvarráson estek át a klímaváltozásra figyelemmel és a költségvetés hatékonyabbá tétele érdekében. A közterület nagyobb részének tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat, de jelentős méretű térrész tulajdonosa a Józsefvárosi Önkormányzat is (Corvin Áruház, Europeum, Rókus kórház előtti terület). A projekt lebonyolítója a főváros megbízásából a BKK Zrt., így a tervmódosítások is a három szervezet munkatársainak, valamint szakági tervezők és felelősök közreműködésével alakultak ki.

Tovább

Csarnok-Népszínház-Magdolna Forgalomcsillapítási Projekt

Józsefváros Önkormányzata 2021 nyarán Családbarát Mobilitási Chartát és Programot fogadott el, amelyben hitet tett amellett, hogy az új beruházások alapelve a ’gyengébb közlekedők biztonsága’ és kényelme a forgalom és a sebesség csillapításával. A Program egyik első lépéseként a Csarnok – Népszínház – Magdolna (CSNM) negyedek forgalomcsillapítását jelölte ki. Ezek a negyedek alkotják Középső Józsefváros északi részét főutakkal jól körül határolva. A terület jelentős városszerkezeti egység a főváros szívében, sűrűn beépített, nagyvárosias lakóterület, közlekedésileg csak egységben kezelhető. Jelentős átmenőforgalom terheli, ami a nagy lakósűrűséget tekintve különösen nagy probléma és a mindennapi életminőséget befolyásoló tényező. Ugyanakkor nagy lehetőségeket is magában rejtő terület, kis utcái jó kiindulási pontot jelentenek egy modern lakóterület kialakítására. A tervek társadalmi konzultációra kerülnek és a kialakult prioritási sorrendben költséghatékonyan, változatos forgalomtechnikai eszközökkel valósulnak meg a gyors eredmények érdekében. A projektnek fontos része a transzparens és kiszámítható kommunikáció.

Tovább

Déri Miksa utca megújítása

A Déri Miksa utca Nagyfuvaros utca és Rákóczi tér közötti szakaszának felújításáról az Önkormányzat 2018-ban döntött és pályázott a fővárosi TÉR_KÖZ programjában a megvalósítás támogatására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült és 2019-ben elindult a tervezés, azonban az Önkormányzat 2020 elején úgy döntött, hogy a 21 század kihívásai és lehetőségei új terveket követelnek meg. A sétány koncepcióterve 2020 nyarán igazi közösségi tervezéssel készült el, az utca 2022-ben újul meg.

Tovább

Foghíjkertek létesítése

A Klímavédelmi Intézkedési Terv megfogalmazta foghíj- és közösségi kertek létesítésének szükségét erre alkalmas üres, vagyongazdálkodási szempontból nehezen hasznosítható önkormányzati tulajdonú telken. Első lépésként 2020 szeptemberében arról határozott a képviselő-testület, hogy pihenőkertként megnyitja a széles közönség előtt a Tolnai u. 23. alatti kertet, valamint, hogy közösségi kertként tartja fenn a Magdolna u. 24., Kőris u. 4/b. és Kálvária utca 9. alatti, önkormányzati tulajdonú üres telkeket.

Tovább

Gyermekek átmeneti otthonának kialakítása a Dankó utcában

A Gyermekek Átmeneti Otthona átköltöztetése a Szentkirályi utcából a Dankó utcába.

Az intézmény költözésével nem csak a férőhely bővítése, az ingatlan korszerűsítése és férőhelyek számának növelése valósul meg, hanem egy olyan komplex ellátási forma jön létre, ahol többféle szolgáltatás is elérhető.

Tovább

Horváth Mihály tér átalakítása

A Horváth Mihály tér történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontok szerint is fontos része Józsefvárosnak, de a tér északi oldala régóta nem volt alkalmas minőségi városi időtöltésre. Az utóbbi években megújult a templom homlokzata, az egykori telefonközpont luxusszállodaként újult meg és a foghíj is beépítésre kerül. A tér tervezése 2019 tavaszán indult el, majd egy hosszabb szünetet követően 2021 tavaszán gyorsult fel még zöldebb irányba. Költségvetési és építés-szervezési okokból (a társasház még épül) ha szükséges, az Önkormányzat két ütemre tervezi bontani a kivitelezést.

 

Tovább

Játszóterek felújítása

A Gyermekbarát Önkormányzat megfogalmazza, hogy milyen fontos a gyerekeknek a megfelelően kialakított közterületek, zöldterületek és játszóterek. A megfelelően kialakított játszóterek komplex módon tudják fejleszteni a gyerekek képességeit, részképességeit. A jól megválasztott játszóeszközök – a szabad mozgáson túl, ami fejlesztő hatással van a gyerekek idegrendszerére – egy térben és időben tudják kiszolgálni a gyerekek mozgásigényét, kreativitását és szociális kapcsolatainak erősítését. 2022. január 12-én és január 27-én helyszíni bejárás keretén belül megtörtént a józsefvárosi játszóterek berendezéseinek és környezetének átfogó állapotfelmérése. Aminek eredménye, hogy számos játszóteret felújítunk és továbbfejlesztünk.

Tovább

Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése

A 3,2 hektár területű telek évtizedek óta a kerület gyermektáboraként funkcionál. Az önkormányzat az üdülő komplex felújítását tűzte ki célul 2015-ben. A fejlesztés első lépéseként az Önkormányzat és a Veszprém Handball Team Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján, a Veszprém Handball Kft. megrendelésében 2017-ben elbontásra kerültek a tábor korábbi épületei és 2019-ben került átadásra 6 db. kétszintes lakópavilon, amelyek csak a főépülethez kapcsolódó beavatkozások után vehetőek használatba. Egy sportpálya és egy kisebb fitneszpark is megépült. A Józsefvárosi Önkormányzat 2021 szeptemberében új támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2,1 milliárd forint értékben. A támogatás tartalmazza új építészeti tervek készítését és engedélyezését, a főépület megépítését és felszerelését, a tábor teljes területének megújítását és I. ütemben megépült pavilonok felszerelését. A projekt teljeskörű lebonyolítója az Állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény alapján a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Tovább

Krúdy és Mária utcák megújítása

A Krúdy és Mária utcák Lőrinc pap tértől induló külső szakaszai méltatlan állapotban és jelentős kontraszttal maradtak hátra az Európa Belvárosa Program közterületi fejlesztései közül. 2004-ben készült el a Krúdy Gyula utca Mikszáth tér és Mária utca közötti szakasza a Lőrinc pap térrel együtt, míg 2010-ben került átadásra a Mária utca Gutenberg tér és Krúdy Gyula utca közötti szakasza. A korábban megújításra nem kerülő utcaszakaszok több, mint 12 éve őrzik méltatlan állapotukat. Míg más részeik járdaszintbe hozott gyalogosbarát kialakítással működnek, addig ezen a két utcaszakaszon erősen akadályozott a gyalogos közlekedés a járdán való parkolás okán, ráadásul erősen leromlott állapotban is vannak. A két utcaszakasz felújítása városszerkezeti elhelyezkedésük, gyalogoshálózati szerepük, valamint műszaki állapotuk okán is időszerűvé vált.

Tovább

Losi Szabad Terek

A Losonci lakótelep az 1970-es években épült, a lakóépületek mellett számos további funkció is megtalálható a területen, oktatási-nevelési intézmények, szociális és kereskedelmi-szolgáltató funkciók egyaránt. Azonban a kültéri szabadterek közösségi terek kialakítása sosem volt prioritásként kezelve. Miközben a lakótelep játszótere felújításra került és nyilvános illemhely is került a területre, a környező teresedések és közlekedő felületek nem töltenek be más szerepet, mint egy sivár, elhanyagolt állagú környezet, amit a gyalogosok minél gyorsabban elhagynának úticéljuk felé. 2019-ben elkezdődött a terület fejlesztése, közműfelújítások történtek és rendezettebbé vált a parkolás új betonfelületeket felszabadítva. A térfejlesztési projekt előkészítése már 2020-ban elkezdődött, a BME Urbanisztika tanszékkel együttműködésben, ami a járványhelyzet miatt abbamaradt. Az Önkormányzat megbízásából a Rév8 Zrt. 2021 ősze óta foglalkozik a lakóteleppel. Az előkészületek, helyszíni egyeztetések eredményeképpen meghatározásra kerültek azok a helyszínek, amelyek átalakításával közösségépítő és rekreációs és további hiányzó funkciók, zöldfelületek helyezhetőek el.

Tovább

Magdolna-Orczy Negyed Program

A józsefvárosi képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy indul a „Leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” elnevezésű pályázaton.

Tovább

Mikromobilitási Fejlesztések

A Családbarát Mobilitási Program egyik eleme a mikromobilitási pontok (MMP) kialakítása. A kerületben régóta látható probléma a mikromobilitási eszközök tárolásának rendezetlensége és az elégtelen tárolókapacitás – legyen szó kerékpárokról, vagy más eszközökről, pl. megosztott közösségi e-rollerekről. A kerületi Mikromobilitási Pont Program keretében a fővárosban elsőként Józsefvárosban jelentek meg hivatalos, a BKK Zrt. típustervei (sztenderdek) alapján készült mikromobilitási pontok, majd nálunk épült ki először a hálózat a kerület majd egészén. Az egységes arculatú mikromobilitási pontokon saját és megosztott kerékpárokat, rollereket és más eszközöket lehet leparkolni. Hosszas előkészítést követően „inkluzív mobilitás” céljából 2022 tavaszán 5 új újgenerációs Bubi ponttal is bővült a kerület, amik már integrált mikromobilitási pontok, ahol minden eszköznek van helye. 4 új pont jelentős hiányokat tömött be a Bubi hálózatában olyan területeken, ahol a kerületben több hátrányos helyzetű család él, számukra a közösségi kerékpározás, vagy éppen a saját kerékpár kényelmesebb használata a mobilitási lehetőségeik szélesítését jelentheti. A Program megháromszorozza a közterületi kerékpártámaszok számát. A megosztott elektromos rollerszolgáltatók az egyes pontokat ún. közterülethasználati hatósági szerződések keretében használják és a felhasználók az eszközöket kizárólag ezeken a pontokon helyezhetik el, miközben a szabályok természetesen mindhárom jelenleg aktív szolgáltatóra egyaránt és azonos módon érvényesek.

Tovább

Önkormányzati bérházak felújítása I.

2022 és 2029 között a hangsúly az önkormányzati tulajdonú bérházak felújítására kerül. 

A vagyongazdálkodási tervben 50 db önkormányzati bérházat jelöltünk felújítandónak. Az épületfelújítást igénylő önkormányzati bérházakban található a teljes lakásállomány 38%-a. Az 50 felújítandó önkormányzati bérházból 23-nál már idén elkezdődnek az épületfelújítás tervezések.

Tovább

Önkormányzati bérházak felújítása II.

Épületfelújítás tervezés 2022 – I. körös tervezés

2022 és 2029 között a hangsúly az önkormányzati tulajdonú bérházak felújítására kerül.

A vagyongazdálkodási tervben 50 db önkormányzati bérházat jelöltünk felújítandónak. Az épületfelújítást igénylő önkormányzati bérházakban található a teljes lakásállomány 38%-a. Az 50 felújítandó önkormányzati bérházból 23-nál már idén elkezdődnek az épületfelújítás tervezések.

Tovább

Önkormányzati bérházak felújítása III.

A vagyongazdálkodási tervben 50 db önkormányzati bérházat jelöltünk felújítandónak.

Az épületfelújítást igénylő önkormányzati bérházakban található a teljes lakásállomány 38%-a.

Az 50 felújítandó önkormányzati bérházból 23-nál már idén elkezdődnek az épületfelújítás tervezések.

Tovább

Önkormányzati bérlakások felújítása I.

Bérlakások felújítására vonatkozó tervezés keretszerződés

Jelenleg az önkormányzat ingatlanállományában 4104 db bérlakás található, ennek 64%-a önkormányzati bérházakban, 36%-a pedig társasházakban.

A lakásaink 38%-a a romos vagy felújítandó kategóriába tartozik, 34%-a közepes állapotú, 20%-a jó állapotú és 8%-a csak a felújított.

Az önkormányzat célja, hogy ezeken az arányokon nagymértékben változtasson.

Tovább

Önkormányzati bérlakások felújítása II.

34 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása

Jelenleg az önkormányzat ingatlanállományában 4104 db bérlakás található, ennek 64%-a önkormányzati bérházakban, 36%-a pedig társasházakban.

A lakásaink 38%-a a romos vagy felújítandó kategóriába tartozik, 34%-a közepes állapotú, 20%-a jó állapotú és 8%-a csak a felújított.

Az önkormányzat célja, hogy ezeken az arányokon nagymértékben változtasson.

Tovább

Önkormányzati bérlakások felújítása III.

23 darab önkormányzati tulajdonú lakás felújítása

Jelenleg az önkormányzat ingatlanállományában 4104 db bérlakás található, ennek 64%-a önkormányzati bérházakban, 36%-a pedig társasházakban.

A lakásaink 38%-a a romos vagy felújítandó kategóriába tartozik, 34%-a közepes állapotú, 20%-a jó állapotú és 8%-a csak a felújított.

Az önkormányzat célja, hogy ezeken az arányokon nagymértékben változtasson.

Tovább

Orczy úti gyalogos átkelőhely

A kérdéses ’csomópont’ fővárosi tulajdonú területen fekszik. A gyalogos átkelőhely terve az Orczy tér felújításához kapcsolódó tervcsomag keretében 2020-ban elkészült, építési engedéllyel rendelkezik.  A tervcsomag egy kiemelt elemének megvalósítását ezért csak a lebonyolító tervtulajdonos BKK Zrt. végezheti. Egy előzetes költségbecslés több, mint bruttó 85 millió forintra árazta a beruházást, ennek teljes fedezetének biztosítása után kezdődhet közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. A kerületi önkormányzat szponzorációja esetén további adminisztrációs lépések várhatóak.

Tovább

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása

Új ügyfélszolgálati Iroda kialakítása a Családtámogatási Irodának jelenleg is helyet biztosító Baross u. 66-68. alatt található épületben.

 

Tovább

Práter utca megújítása

A Corvin Sétány Program megvalósítására létrejött szerződéses rendszer és annak 2014-es lezáró szerződése szerint önkormányzati kötelezettség az utcaszakasz felújítása. A Tömő utca felújításával párhuzamosan lezárulnak a Corvin sétányhoz köthető közterületi beruházások. 2015-ben az Önkormányzat befektetői partnere, a Corvin Zrt. közcélú felajánlás keretében elkészítette a két közterület kiviteli terveit, amik 2019-ben felülvizsgálatra kerültek, de a megvalósítás eddig elmaradt. 2021-ben az Önkormányzat úgy döntött, hogy minél előbb befejezi a Corvin Sétány Program közterületi programját, de a Klímavédelmi Intézkedési Tervben elfogadott szempontok alapján. 2021-ben elkészült az utca vázlatterve. A beérkezett lakossági javaslatok figyelembevételével készülnek a végleges kiviteli tervek.

Tovább

Somogyi Béla utca megújítása

Bár a Somogyi Béla utca a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll, felújítása a Blaha Lujza tér felújítási projektjének része. A korábbi tervek is így készültek, de a beruházás kiviteli közbeszerzési csomagjában a Fővárosi Önkormányzat költségvetési helyzete okán csak feltételesen szerepelt az utca megépítése. A Blaha Lujza tér kivitelezése 2021 tavasza óta zajlik. A Józsefvárosi Önkormányzat 2021 novemberében döntött az utca megépítésének finanszírozásáról az ajánlat szerinti 220 millió forintos értékben. Ennek érdekében egy háromoldalú megállapodás jött létre a Budapest Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Zrt-vel. A Blaha Lujza tér építéséhez hasonlóan a projekt lebonyolítója a BKK, kivitelezője pedig a Strabag. A Somogyi Béla utca a Blaha Lujza tér és a Gutenberg tér között teljes hosszában megújul. Párhuzamosan magánberuházásban megújul a Corvin Áruház is.

Tovább

Szeszgyár utca megújítása

A Szeszgyár utca a kerület utolsó rossz állapotú, macskaköves utcája a Baross és Visi Imre utcák között. A Szeszgyár köz (Visi és Kőris utcák között) jelenleg hivatalosan egy használaton kívüli közterület, ami illegális parkolóként, illetve egy magántelek behajtójaként funkcionált az elmúlt években. A köz területe 1990-ben került kiszabályozásra és az Önkormányzat tulajdonába azért, hogy átjárást biztosítson a Kőris utcáig. A Kőris utca mentén lévő raktárépület Szeszgyár közre átnyúló szárnya 2015-ben bontásra került a Kőris utca felőli fal kivételével. A projekt első lépéseként 2022 elején az Önkormányzat lebontotta a Kőris utcai falat és megnyitotta a Szeszgyár közt a gyalogosforgalomnak, így megszűnt egy évtizedek óta meglévő zárvány. A beruházás keretében az új kialakítás 2 különböző elemre bomlik, a Szeszgyár utca két létező szakasza forgalomcsillapított, zöld lakóutcaként újul meg, míg a Visi Imre és Kőris utca közötti új közterületen egy sétáló, leülő, aktív sétány jön létre. A Szeszgyár köz konkrét fejlesztési tartalmát közösségi tervezés keretében határozzuk meg

Tovább

Szigony sétány kialakítása

A „Szigony sétány”, azaz a Szigony utca Tömő utca és Üllői út közötti szakaszának gyalogosbarát átalakítása a Corvin Sétány Projekt koncepciójának része volt, a közterület határai a szabályozási tervbe is bekerültek. Azonban a közterület kialakításának kötelezettsége a szerződésekbe már nem került bele. A sétány kialakításának tervezését közcélú felajánlás keretében a Futureal végzi. A megvalósítás várhatóan két ütemben történik és már 2022-ben elkezdődik a Futureal kivitelezésében. Ezzel a beruházással végéhez közeledik a Corvin Sétány Projekt közterületi beavatkozási csomagja is.

Tovább

Tisztviselőtelepi Forgalomcsillapítási Projekt

Józsefváros Önkormányzata a 2021 nyarán elfogadott Családbarát Mobilitási Chartában és Programban hitet tett amellett, hogy az új beruházások alapelve a ’gyengébb közlekedők biztonsága’ és kényelme a forgalom és a sebesség csillapításával. A program első lépései közt a Tisztviselőtelep forgalomcsillapítását is kijelölte. Kisvárosias, alacsony beépítésű területről van szó, aminek a forgalmi rendje lakó-pihenő övezet, tehát elméletileg csak a célforgalom, azaz a területet közvetlenül kereső gépkocsik hajthatnak be. A negyed sok kellemes hangulatú utcája mellett vannak olyanok is, amelyeknek a gyűjtőutakat elkerülő jelentős átmenőforgalma van. Korábban a Tisztviselőtelepért Önkormányzati Egyesület (TÖE) javaslatából kiindulva a JGK Zrt. lebonyolításában már született egy vizsgálat a forgalmi rendet illetően. Ezt azonban tervezés nem követte; ma az aktuális tapasztalatok beépítése is szükséges. Az Elnök utca új, kerékpárosbarát forgalmi rendje külön projekt keretében kerül kialakításra.

Tovább

Tömő utca megújítása

A Corvin Sétány Program megvalósítására létrejött szerződéses rendszer és annak 2014-es lezáró szerződése szerint önkormányzati kötelezettség az utcaszakasz felújítása. A Práter utca felújításával párhuzamosan lezárulnak a Corvin sétányhoz köthető közterületi beruházások. 2015-ben az Önkormányzat befektetői partnere, a Corvin Zrt. közcélú felajánlás keretében elkészítette a két közterület kiviteli terveit, amik 2019-ben felülvizsgálatra kerültek, de a megvalósítás eddig elmaradt. 2021-ben az Önkormányzat úgy döntött, hogy minél előbb befejezi a Corvin Sétány Program közterületi programját, de a Klímavédelmi Intézkedési Tervben elfogadott szempontok alapján. 2021-ben elkészült az utca vázlatterve. A beérkezett lakossági javaslatok figyelembevételével készülnek a végleges kiviteli tervek. A Leonardo – Bókay utcák közötti szakasz fásítása érdekében a közműszolgáltatókkal való egyeztetések alapján a vízvezeték elmozdítására van szükség, ezért a beruházás várhatóan nem kezdődik egyszerre a Práter utca kivitelezésével.

Tovább

Utcafásítási Program

A futó városfejlesztési beruházásokon belül jelentős zöldítési kezdeményezések zajlanak, ambícióink azonban ezen is túlmutatnak. A kerületi Településfejlesztési Koncepció (2019), Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015 és 2020), Klíma Intézkedési Terv (2020), Klímastratégia (2021) ha más megfogalmazással is, de egymásra épülve egyaránt kijelölte az Önkormányzat útját, hogy egy jelentősen zöldebb irányban induljon el. A Klímastratégia 2030-ra megfogalmazza, hogy „nincs utca zöld nélkül”. Ezért egy Utcafásítási Programmal nagy vállalást tesz az Önkormányzat és 1-1 előzetes példát leszámítva hosszú, járatlan útra indul. A nagyívű programokhoz hasonlóan ez is a megvalósítható fázisoktól lesz sikeres. Ideális esetben, ha ez az első tervezési szakasz sikerrel jár, az előkészítési munkák és a fahelyek kialakításaa tervezést követően kezdődhet meg, elsősorban a késő-ősz, kora-tavaszi ültetési ciklusban végezve a kertészeti munkákat.

Tovább

Feltöltés alatt!

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!