Határozatok

A 2022. év határozatai (89 db)
117/2022.
(V.05.)
A közterület-használati hozzájárulás ügyében hozott …….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
határozat
event_available2022. május 19.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
61 KB PDF dokumentum
116/2022.
(V.05.)
Fakivágási-fapótlási ügyben hozott ……... iktatószámú elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
115/2022.
(V.05.)
Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési támogatási eljárásban
határozat
event_available2022. május 19.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
61 KB PDF dokumentum
114/2022.
(V.05.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
határozat
event_available2022. május 19.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
7 MB PDF dokumentum
113/2022.
(V.05.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyása
határozat
event_available2022. május 19.
196 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
8 MB PDF dokumentum
112/2022.
(V.05.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi beszámolójának elfogadása
határozat
event_available2022. május 19.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
2 MB PDF dokumentum
111/2022.
(V.05.)
A Józsefvárosi Óvodák beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések
határozat
event_available2022. május 19.
201 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
322 KB PDF dokumentum
110/2022.
(V.05.)
Az „Európai Bizottság „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV-2022-CHILD” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
109/2022.
(V.05.)
Emléktáblák kihelyezése
határozat
event_available2022. május 19.
208 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
14 MB PDF dokumentum
108/2022.
(V.05.)
Ideiglenes helyi védetté nyilvánítás(Vajda Péter utca 33-35. sz., Práter utca 69. sz. ingatlanok)
határozat
event_available2022. május 19.
366 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
3 MB PDF dokumentum
107/2022.
(V.05.)
A „Világos Kapualjak 2022” pályázat kiírás
105/2022.
(V.05.)
Józsefváros 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
határozat
event_available2022. május 19.
356 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
3 MB PDF dokumentum
104/2022.
(V.05.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
határozat
event_available2022. május 19.
447 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
61 KB PDF dokumentum
99/2022.
(V.05.)
A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
határozat
event_available2022. május 19.
361 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 19.
87 KB PDF dokumentum
95/2022.
(III.08.)
A háború elől menekülő gyermekek magyarkúti táboroztatásával kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról
határozat
event_available2022. május 10.
202 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
263 KB PDF dokumentum
94/2022.
(III.08.)
Az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
775 KB PDF dokumentum
93/2022.
(III.08.)
A 31. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak biztosítása érdekében egészségügyi feladat-ellátási előszerződés és egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett létszámának csökkentéséről
határozat
event_available2022. május 10.
202 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
775 KB PDF dokumentum
92/2022.
(III.08.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban „Friss gyümölcs-zöldség program” bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
határozat
event_available2022. május 10.
195 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
213 KB PDF dokumentum
91/2022.
(III.08.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítéséről
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
292 KB PDF dokumentum
90/2022.
(III.08.)
A Józsefvárosi Óvodák átszervezéséről
határozat
event_available2022. május 10.
199 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
2 MB PDF dokumentum
89/2022.
(III.08.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
720 KB PDF dokumentum
88/2022.
(III.08.)
„Kerékpáros közlekedés támogatása” tárgyú pályázati kiírásáról
határozat
event_available2022. május 10.
183 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
1 MB PDF dokumentum
87/2022.
(III.06.)
„Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” tárgyú pályázat kiírásáról
határozat
event_available2022. május 10.
188 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
1 MB PDF dokumentum
86/2022.
(III.08.)
A FoodHost Catering Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi fedezetének biztosításáról
határozat
event_available2022. május 10.
277 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
797 KB PDF dokumentum
84/2022.
(III.08.)
Új Bubi állomások kialakításának támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról
határozat
event_available2022. május 10.
238 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
83/2022.
(III.08.)
Az önkormányzati célokhoz és feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek, személyek részére adható bérleti díjkedvezményekről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
82/2022.
(III.08.)
Földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
209 KB PDF dokumentum
81/2022.
(III.08.)
A „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségvetési döntés meghozataláról
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
96 KB PDF dokumentum
80/2022.
(III.08.)
Többletfedezet biztosításáról, valamint feladatok közötti átcsoportosításokról és új feladat létrehozásáról a „Csarnok negyed főutcája – DériM projekt” megvalósításához
határozat
event_available2022. május 10.
296 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
61 KB PDF dokumentum
79/2022.
(III.08.)
Az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról és költségvetési döntés meghozataláról
határozat
event_available2022. május 10.
213 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
61 KB PDF dokumentum
78/2022.
(III.08.)
A Rév8 Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
109 KB PDF dokumentum
77/2022.
(III.08.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának kiírására
határozat
event_available2022. május 10.
184 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
296 KB PDF dokumentum
72/2022.
(II.04.)
A Budapest, VIII. kerület, Bókay János utca 34. szám alatti épület helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos döntések meghozatala
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
18 MB PDF dokumentum
71/2022.
(II.04.)
A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
határozat
event_available2022. május 10.
187 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
223 KB PDF dokumentum
70/2022.
(II.04.)
A Rév8 Zrt.-vel a 2022. évi Közszolgáltatási Szerződés megkötése
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
745 KB PDF dokumentum
69/2022.
(II.04.)
A Rév8 Zrt. előzetes üzleti tervének elfogadása
határozat
event_available2022. május 10.
184 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
745 KB PDF dokumentum
68/2022.
(II.04.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításáról és a Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elfogadása
határozat
event_available2022. május 10.
3 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
3 MB PDF dokumentum
67/2022.
(II.04.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi Üzleti tervének elfogadásáról és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötése
határozat
event_available2022. május 10.
197 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
9 MB PDF dokumentum
66/2022.
(II.04.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bankszámla- hozzájárulás nyújtása
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
236 KB PDF dokumentum
65/2022.
(II.04.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
64/2022.
(II.04.)
A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatása
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
63/2022.
(II.04.)
Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók Juttatási Szabályzatának módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
192 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
62/2022.
(II.04.)
A közterület térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására a 2022. évi költségvetésben biztosítandó pénzügyi fedezet
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
61/2022.
(II.04.)
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program fizikai befejezésének határidejének módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
197 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
60/2022.
(II.04.)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a 2022. július 1. napjától tervezett 8%-os béremelés
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
59/2022.
(II.04.)
A 2021. évi Lakásfelújítás I-II. közbeszerzési eljárásra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
58/2022.
(II.04.)
Az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezet
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
57/2022.
(II.04.)
Az utcanév táblák cseréjére az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezet
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
56/2022.
(II.04.)
A Belső-Pesti tankerületi Központ részére a 2022. évben a 2017. január 1. napjától átvett dolgozók részére fizetendő éves cafetéria összeg
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
55/2022.
(II.04.)
A Belső-Pesti tankerületi Központ részére a 2022. évben a 2017. január 1. napjától átvett dolgozók részére fizetendő hűségjutalomról és iskolai ballonos ivóvíz biztosítása
határozat
event_available2022. május 10.
192 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
54/2022.
(II.04.)
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. július 1. napjától megállapított illetményalapja
határozat
event_available2022. május 10.
186 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
53/2022.
(II.04.)
Az intézmények dolgozói részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatás
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
52/2022.
(II.04.)
A polgármester részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatás
határozat
event_available2022. május 10.
184 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
51/2022.
(II.04.)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatás
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
50/2022.
(II.04.)
Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évben várható saját bevételeinek összege, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
5 MB PDF dokumentum
46/2022.
(II.04.)
A Józsefvárosi Roma Önkormányzattal megkötött, 02/106-1/2021. sz. támogatási szerződés módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
45/2022.
(II.04.)
A Józsefvárosi Német Önkormányzattal megkötött, 02/86-1/2021. sz. támogatási szerződés módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
192 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
6 MB PDF dokumentum
44/2022.
(II.04.)
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása
határozat
event_available2022. május 10.
232 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
284 KB PDF dokumentum
42/2022.
(II.07.)
A Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
határozat
event_available2022. május 10.
185 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
195 KB PDF dokumentum
41/2022.
(II.07.)
A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
határozat
event_available2022. május 10.
184 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
1 MB PDF dokumentum
39/2022.
(II.07.)
A Polgármesteri Hivatalban 2022. évi igazgatási szünet elrendelése
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
143 KB PDF dokumentum
38/2022.
(II.07.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
978 KB PDF dokumentum
37/2022.
(II.07.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ új telephelyeinek kijelöléséről és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal megkötött ingatlan-használati szerződés módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
198 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
978 KB PDF dokumentum
36/2022.
(II.07.)
A „Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központot érintő többletkapacitás-befogadási eljárás kezdeményezése
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
744 KB PDF dokumentum
35/2022.
(II.07.)
A Budapest VIII. kerület a Bérkocsis utca 12-14. szám alatt pinceszinten található iroda megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
212 KB PDF dokumentum
34/2022.
(II.07.)
A Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi szám alatt található ingatlanon fennálló használat jogának törlésé
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
824 KB PDF dokumentum
33/2022.
(II.07.)
A Budapest VIII. kerület, József utca 55. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület udvarán 83,79 m2 terület gépkocsi-beállóként történő hasznosítása
határozat
event_available2022. május 10.
194 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
2 MB PDF dokumentum
32/2022.
(II.07.)
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú határozatának módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
1 MB PDF dokumentum
30/2022.
(II.07.)
A 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
165 KB PDF dokumentum
27/2022.
(XII.31.)
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (2) bekezdése módosításának kezdeményezése a Kormány részére
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
26/2022.
(XII.31.)
Az LNR-J/2/2021. típusú lakáspályázat bérbeszámításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatala
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
135 KB PDF dokumentum
24/2022.
(XII.31.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
határozat
event_available2022. május 10.
197 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
484 KB PDF dokumentum
23/2022.
(XII.31.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
189 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
4 MB PDF dokumentum
22/2022.
(XII.31.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új telephelyének kijelölése és a 1086 Budapest, Koszorú u. 15. szám alatti Ingatlan egészének a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ingyenes használatába adása
határozat
event_available2022. május 10.
199 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
4 MB PDF dokumentum
21/2022.
(XII.31.)
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
186 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
4 MB PDF dokumentum
20/2022.
(XII.31.)
Pályázat beadása a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében
határozat
event_available2022. május 10.
192 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
4 MB PDF dokumentum
19/2022.
(XII.31.)
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – 2022. pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
határozat
event_available2022. május 10.
193 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
168 KB PDF dokumentum
18/2022.
(XII.31.)
A bölcsődei élelmezés nyersanyagköltség emelés pénzügyi fedezetének biztosítása
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
240 KB PDF dokumentum
17/2022.
(XII.31.)
A polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a polgármester tárgyévi szabadságának megállapítása
határozat
event_available2022. május 10.
203 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
86 KB PDF dokumentum
16/2022.
(XII.31.)
A polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapítása
határozat
event_available2022. május 10.
201 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
146 KB PDF dokumentum
15/2022.
(XII.31.)
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
253 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
123 KB PDF dokumentum
14/2022.
(XII.31.)
A Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30. szám alatti, 34792 hrsz.-ú ingatlan eladására kiírt pályázat eredményének megállapítása
határozat
event_available2022. május 10.
204 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
1 MB PDF dokumentum
13/2022.
(XII.31.)
A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
152 KB PDF dokumentum
12/2022.
(XII.31.)
Az „Albérletház - mini lakásügynökség egyetlen házban" pályázatban való részvétel és szándéknyilatkozat aláírása
határozat
event_available2022. május 10.
258 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
478 KB PDF dokumentum
9/2022.
(XII.31.)
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (02. 21.) számú határozat módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
190 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
872 KB PDF dokumentum
6/2022.
(XII.31.)
Bírósági ülnök megválasztása
határozat
event_available2022. május 10.
191 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
254 KB PDF dokumentum
5/2022.
(XII.31.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítása
határozat
event_available2022. május 10.
338 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
782 KB PDF dokumentum
4/2022.
(XII.31.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
határozat
event_available2022. május 10.
185 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
2 MB PDF dokumentum
3/2022.
(XII.31.)
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
határozat
event_available2022. május 10.
183 KB PDF dokumentum
előterjesztés
event_available2022. május 10.
698 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!